دسته: گوناگون

برترین‌های رسانه‌ای سال

 • توسط علیرضا مجیدی
 • ۲۳ اسفند ۱۳۸۵
 • ۶۷

لیونل مسی

 • توسط علیرضا مجیدی
 • ۲۰ اسفند ۱۳۸۵
 • ۱۸

مودم

 • توسط علیرضا مجیدی
 • ۱۸ اسفند ۱۳۸۵
 • ۲۳

تولدت مبارک ، گابو!

 • توسط علیرضا مجیدی
 • ۱۶ اسفند ۱۳۸۵
 • ۳

کیبورد

 • توسط علیرضا مجیدی
 • ۱۱ اسفند ۱۳۸۵
 • ۱۷

اولیس

 • توسط علیرضا مجیدی
 • ۱۱ اسفند ۱۳۸۵
 • ۹

یادداشت‌های پراکنده

 • توسط علیرضا مجیدی
 • ۴ اسفند ۱۳۸۵
 • ۲۶

کپی ‌پیست می‌کنم ، پس هستم

 • توسط علیرضا مجیدی
 • ۱ اسفند ۱۳۸۵
 • ۱۹

آخرین روز بهمن

 • توسط علیرضا مجیدی
 • ۱ اسفند ۱۳۸۵
 • ۶

بابل

 • توسط علیرضا مجیدی
 • ۲۴ بهمن ۱۳۸۵
 • ۱۵

خوشمزه می‌شویم

 • توسط علیرضا مجیدی
 • ۱۹ بهمن ۱۳۸۵
 • ۲۲

بنرهای تبلیغاتی