دسته: گوناگون

بارسلونا قهرمان شد

 • توسط علیرضا مجیدی
 • 11 سال قبل
 • ۲۸

بارسلونا قهرمان می‌شه!

 • توسط علیرضا مجیدی
 • 11 سال قبل
 • ۲

داستان زندگی دکتر لارسن

 • توسط علیرضا مجیدی
 • 11 سال قبل
 • ۶

نگرشها و باورهای نادرست پزشکی

 • توسط علیرضا مجیدی
 • 11 سال قبل
 • ۷

یادداشتهای ۱۸ فروردین

 • توسط علیرضا مجیدی
 • 11 سال قبل
 • ۱۵

یک سال گذشت

 • توسط علیرضا مجیدی
 • 11 سال قبل
 • ۲۲

یاداشتهای ۱۵ فروردین

 • توسط علیرضا مجیدی
 • 11 سال قبل
 • ۷

یادداشتهای ۱۴ اردیبهشت

 • توسط علیرضا مجیدی
 • 11 سال قبل
 • ۶

“سلینجر”‌خوانی

 • توسط فرانک مجیدی
 • 11 سال قبل
 • ۶
خبر کوتاه بود: سلینجر درگذشت. نویسنده گوشه‌نشین مرموزی که ۳ نسل از ایرانی‌ها عاشق آثارش بودند. نویسنده‌ای که یادم می‌آید یک بار دو ساعت تموم گوگل کردم تا ویدئو یا صدایش را در اینترنت بیابم ولی موفق نشدم. دریغ که فرصتی نیست به مناسبت فوت این نویسنده، چیز جدید بنویسم. فقط از من برمی‌آید که […]

پهنای باند

 • توسط علیرضا مجیدی
 • 11 سال قبل
 • ۲۳

یادداشتهای ۳۰ فروردین

 • توسط علیرضا مجیدی
 • 11 سال قبل
 • ۶

یادداشتهای ۲۹ فروردین

 • توسط علیرضا مجیدی
 • 11 سال قبل
 • ۱۷

یادداشتهای ۲۵ فروردین

 • توسط علیرضا مجیدی
 • 11 سال قبل
 • ۱۱

بنرهای تبلیغاتی