دسته: بریده مجلات قدیمی

اطلاعات جالب و مفید درباره پاهای شما

 • توسط علیرضا مجیدی
 • 6 ماه قبل
 • ۱
مجله دانشمند- آبان ۱۳۴۹

صفحه اول روزنامه کیهان – ۳۰ دی ۱۳۵۷

 • توسط علیرضا مجیدی
 • 6 ماه قبل
 • ۰
برای مشاهده این صفحه در نمای بزرگ، لطفا کلیک کنید.

صفحه اول روزنامه کیهان – ۲۸ دی ۱۳۵۷

 • توسط علیرضا مجیدی
 • 6 ماه قبل
 • ۰
برای مشاهده این صفحه در نمای بزرگ، لطفا کلیک کنید.

زندگی در سرمای زیر صفر

 • توسط علیرضا مجیدی
 • 6 ماه قبل
 • ۰
مجله دانشمند – آبان ۱۳۴۹

پیدایش بشر

 • توسط علیرضا مجیدی
 • 6 ماه قبل
 • ۰
مجله دانشمند – آبان ۱۳۴۹

پرندگان دشمن جت

 • توسط علیرضا مجیدی
 • 6 ماه قبل
 • ۰
مجله دانشمند – آبان ۱۳۴۹

قرن آینده همه خانه‌های گنبدی‌شکل خواهند بود

 • توسط علیرضا مجیدی
 • 6 ماه قبل
 • ۰
مجله دانشمند- آبان ۱۳۴۹

صفحه اول روزنامه کیهان – ۲۶ دی ۱۳۵۷

 • توسط علیرضا مجیدی
 • 6 ماه قبل
 • ۰
برای دیدن این صفحه در نمای بزرگ، کلیک کنید.  

موشک‌ها و ضد موشک‌های آمریکا و شوروی

 • توسط علیرضا مجیدی
 • 6 ماه قبل
 • ۰
مجله دانشمند – آبان ۱۳۴۹

بوف کور

 • توسط علیرضا مجیدی
 • 11 ماه قبل
 • ۱
آذر نفیسی “ثبت است بر جریدهء عالم دوام‌ ما‌…”۱ “حـالا‌ مـی‌خواهم سـرتاسر زندگی خودم را مانند خوشهء انگور در دستم‌ بفشارم و عصارهء آن را،نه‌ شراب آن را،قطره قطره در گلوی خشک سـایه‌ام‌ مثل آب تربت بچکانم‌.فقط می‌خواهم پیش از‌ آنکه‌ مردم دردهائی که‌ مرا خرده خـرده مانند خوره یا سـلعه گـوشهء این اتاق خورده […]

اسم «سعدی»، چرا سعدی شده؟!

 • توسط علیرضا مجیدی
 • 11 ماه قبل
 • ۰
اکنون بیش از هفتصد سال میگذرد که شهرت سعدی شیرازی‌ نویسنده‌ و شـاعر‌ بـزرگ وطـن ما از محدوده اقلیم فارس گذشته و بتدریج جهانی را پیموده‌ است و جهانیان به‌ مقام بلند او در شعر و نـثر فارسی آشنا شده‌اند.با وجود این،هنوز‌ مسائل عمده‌ای از سرگذشت‌ زندگانی‌ او برای مـا و دیگران نامعلوم‌ مانده و […]

بزرگی فکر و اندیشه ایرانی، مقاله‌ای از یک ایرانشناس درگذشته چکسلواکی

 • توسط علیرضا مجیدی
 • 11 ماه قبل
 • ۱
استاد فقید -یان ریپکا- دانشمند چکسلواکی: دوسـت‌ عزیر شما البته حق دارید بپرسید که این علاقه من نسبت به ایران از کجا‌ سـرچشمه گرفته است؟والا میتوانستید ادعای مرا باور نکنید و آنرا بایکنوع تملق پوچ و یا دروغ‌ نفع پرسـتانه‌ای بپندارید. کسیکه‌ اطلاع‌ جـزئی از تـاریخ اسلام دارد میداند که تاریخ یونان در آن تکرار […]
صفحه 3 از 4«1234 »

بنرهای تبلیغاتی