آرشیو برچسب سُرژ شالاندون

کتاب « شغل پدر »، نوشته سُرژ شالاندون

۱. ترحیم (شنبه ۲۳ آوریل ۲۰۱۱) تنها ما دوتا بودیم، من و مادرم. هنگامی که تابوت پدر را روی چرخ‌دستی به اتاق آوردند، به یاد میز گردان رستوران‌ها افتادم. مأموران کفن‌ودفن سه تن بودند. چهره‌های بی‌رنگ‌ورو، کت‌های سیاه، کراوات‌هایی که گره‌شان سر جای خود نبود، شلوارهای کوتاه‌تر از حد معمول، جوراب‌های سفید و کفش‌های نرم. […]

اینستاگرام ما را لطفا دنبال کنید!

پیشنهاد می‌کنیم