ماه: مهر ۱۳۸۵

کمی هم موسیقی: اجراهای متنوع ترانه «مرا ترک نکن» یا Ne me quitte pas

علاقه ما را به دانلود موسیقی از سایت‌هایی که پخش جاری یا streaming دارند ، نمی‌شود منکر شد. امروز چند دقیقه‌ای مشغول همین کار شریف rip کردن موسیقی بودم. در مورد ترفندهای rip کردن صحبت بسیار است که به موقع باید به آن پرداخت‌. به این سایت radioblog هم سر زدم ، نمی‌دانم چند وقت […]

نرگس ، سریالی برای تحمیق خلق

اول – در بخش اورژانس : ۲۵ ساله به نظر می‌رسید ، لاغر و رنگ‌پریده ، با همان نگاه اول معتاد بودنش مشخص بود ، با خودم گفتم حتما برای گرفتن دیازپامی ، چیزی آمده. روی صورتش ضایعات پوستی عجیب  و غریبی بود ، آدم ناخودآگاه به ایدز و عوارض پوستی‌اش فکر می‌کرد. – دکتر […]
صفحه 1 از 41234 »