آرشیو ماهانه

آبان ۱۳۸۵

حقایقی خواندنی درباره فیلم دکتر ژیواگو

بوریس پاسترناک شاعر بود و هیچ‌کس از او توقع رمان‌نویسی نداشت. اما در یکی از بدترین دوره‌هایی که کشور روسیه در تاریخ خودش تجربه کرده بود مشغول نوشتن رمانی شد که عملا تاریخچهٔ یک نسل استنسل انقلاب، نسل جنگ داخلی، نسل دورهٔ ترور و ارعاب…