دیسفاژی (دشواری در بلع)

0

دیسفاژی – دشواری در بلع – به مشکلاتی که بر سر راه عبور غذا یا مایع از دهان تا هیپوفارنکس یا در طول مری وجود دارد، گفته می‌شود. دیسفاژی شدید می‌تواند تغذیه را دچار مشکل ساخته، باعث آسپیراسیون شده و کیفیت زندگی را کاهش دهد.

سایر واژه‌های مرتبط با اختلال عملکرد بلع در زیر آمده است.

آفاژی به انسداد کامل مری گفته می‌شود و به طور شایع در شرایط تجمع و گیرافتادگی حاد لقمه غذایا اجسام خارجی رخ می‌دهد. ادینوفاژی، بلع دردناک است که به طور معمول در اثر زخم مخاطی درون اوروفارنکس یا مری پدید می‌آید و به طور معمول در همراهی با دیسفاژی دیده می‌شود، اما عکس آن درست نیست.

گلبوس فارنژیوس احساس جسم خارجی به صورت موضعی در گردن است که با عمل بلع تداخل نداشته و گاهی با بلعیدن بهبود می‌یابد.

دیسفاژی انتقامی (Transfer) اغلب باعث رگورژیتاسیون بینی و آسپیراسیون ریوی در جریان بلع شده و مشخصه دیسفاژی دهانی- حلقی است.

فاگوفوبی (ترس از بلع) و اجتناب از بلع می‌تواند سایکوژنیک بوده یا با اضطراب انتظاری در مورد انسداد ناشی از لقمه غذایی، درد در هنگام بلع یا آسپیراسیون همراه باشد.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.