رویکرد به بیمار دیسفاژی (بلع دردناک – دشواری بلع) – چه چیزهایی در معاینه مهم هستند؟

0

معاینه فیزیکی در ارزیابی دیسفاژی دهانی یا حلقی از اهمیت بسزایی برخوردار است، زیرا دیسفاژی تنها یکی از انبوه تظاهرات فرآیندها و بیمار‌های گسترده‌تر است. علایم بلع لومبار یا سودوبولبار شامل دیس آرتری، دیس فونی، پتوز، آتروفی زبان و لرزش فکی بیش فعال علاوه بر شواهد بیماری‌های ژنرالیزه عصبی عضلانی می‌بایست روشن شود. گردن نیز از نظر بزرگی تیروئید باید معاینه شود. مشاهده دقیق دهان و حلق می‌بایست ضایعاتی که در مسیر عبور غذا مداخله می‌کنند را آشکار سازد. معاینه فیزیکی در ارزیابی دیسفاژی مروی کمتر کمک کننده است چرا که اغلب پاتولوژی‌های مربوط به خود مری محدود هستند. استثناء قابل توجه آن، بیماری پوستی است. تغییرات پوستی می‌تواند بیانگر اسکلرودرما یا بیمار‌های پوستی – مخاطی نظیر پمفیگوئید و اپیدرمولایزیس بولوزا باشد که همگی می‌توانند مری را درگیر کنند.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.