آناتومی ظاهری قلب: توضیح دریچه‌ها و حفرات قلب با عکس و تصویر

0

قلب از چهار حفره تشکیل شده است. دو دهلیز و دو بطن که دو پمپ مجزا و چسبیده به هم را تشکیل می دهند. دهلیزها حفره هایی با ظرفیت زیاد و کم فشارند که وظیفه ی اصلی آنها ذخیره ی خون در طی انقباض بطنها (سیستول) است و سپس در حین انبساط بطنها (دیاستول) بطنها را از خون پر می کنند. دو دهلیز با یک دیوارهای نازک بین دهلیزی از هم جدا میشوند. بطنها حفره های پرفشاری هستند که مسؤل تلمبه زدن خون به ریه‌ها و بافتهای محیطی هستند. دیواره‌های بطن چپ ضخامت بیشتری دارند و خون را با فشار بیشتری نسبت به بطن راست تخلیه می کنند.

دو بطن توسط دیواره بین بطنی از یکدیگر جدا می شوند که در یک سوم بالایی غشایی و در دو سوم پائین ضخیم و عضلانی است. دهلیزها و بطنها توسط دریچه های دهلیزی-بطنی (AV) از هم جدا میشوند. دریچه میترال، دریچه ای دولتی است و دهلیز و بطن چپ را از هم جدا می کند. دریاچه تریکوسپید سه لتی است و دهلیز و بطن راست را از هم جدا می کند. طنابهای وتری سطح بطنی این دریچه‌ها را به عضلات پاپیلری بطن مربوطه متصل می کنند. عضلات پاپیلری در واقع استطاله هایی از میوکارد طبیعی هستند که به داخل حفره بطنی برآمده شده اند و برای بسته شدن مطلوب دریچه اهمیت دارند. دریچه‌های هلالی حد فاصل بطن‌ها و حفرات شریانی قرار می گیرند: دریچه آئورت، بطن چپ را از أئورت جدا می کند و دریچه ریوی، بطن راست را از شریان ریوی جدا میکند.

این دریچه‌ها فاقد طنابهای وتری هستند، ولی در عوض دریچه‌هایی از جنس بافت رشته ای هستند که لبه‌هایشان در هنگام بسته شدن کاملاً با هم جفت میشود. هریک از این چهار دریچه توسط حلقه فیبری احاطه شدهاند که به استحکام ساختار قلب کمک میکند. تمام دریچه ها هنگام باز بودن، اجازه عبور آزادانه خون به حفره یا رگ بعدی را می دهند و هنگام بسته بودن به طرز مؤثری جلوی بازگشت خون به حفره ی قلبی را می گیرند.

قلب توسط یک پریکارد نازک و دولایه احاطه شده است. پریکارد احشایی به قلب می‌چسبد و لایه خارجی آن را تشکیل می دهد که اپیکارد نامیده می شود. حدفاصل این لایه و پریکارد جداری، فضای پریکاردی واقع شده است پریکارد جداری به جناغ سینه، ستون فقرات و دیافراگم چسبیده است و محل قلب را در داخل قفسه سینه تثبیت می کند. مایع پریکارد باعث لغزندگی و کاهش اصطکاک دو سطح پریکارد هنگام انقباض قلب می شود. به علاوه، پریکارد طبیعی تعامل ہین دو بطن حین یک سیکل قلبی را تسهیل می‌کند.

ساختمان قلب
آناتومی قلب

2016-03-26_18-40-10

   

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.