بیماری‌ مادرزادی قلبی نقص (سوراخ) دیواره بین دهلیزی (ASD) – تشخیص و درمان

0

ASD یکی از شایع‌ترین نقایص مادرزادی است که ۱۷- ۱۰ درصد نقایص مادرزادی قلب را تشکیل داده و در زنان (۶۰ درصد) شایع‌تر است. ASD را براساس محل سوراخ آن در سپتوم بین دهلیزی طبقه‌بندی می‌کنند. نقص سوراخ ثانویه، شایع‌ترین نوع ASD است (۶۰ درصد موارد) که در این حالت، نقص در محل حفره بیضی قرار دارد. نقص سوراخ اولیه (۲۰ درصد) در محل اتصال دهلیز و بطن قرار دارد. و یک سر طیف نقائض دیواره دهلیزی- بطنی (یا نقائض بالشتک اندوکاردیال) را تشکیل می‌دهد. ASDهای اولیه معمولاً با شکاف دریچه میترال و نارسایی میترال همراه هستند. در موارد نادر، ASD اولیه می‌تواند با یک VSD بزرگ و یک دریچه دهلیزی- بطنی (AV) منفرد همراه بوده و یک نقص دیواره‌ای دهلیزی- بطنی را به وجود آورند. نقایص سینوس وریدی در قسمت فوقانی سپتوم قرار داشته و ممکن است با تخلیه ناکامل و غیر طبیعی ورید ریوی به داخل ورید اجوف فوقانی یا دهلیز راست همراه باشد.

در ASD بدون عارضه (یعنی هنوز مقاومت عروق ریوی طبیعی است) خون از دهلیز چب به دهلیز راست شنت می‌شود، و شدت آن به اندازه سوراخ و اتساع‌پذیری (کمپلیانس) بطن‌های راست و چپ بستگی دارد. اگر سوراخ کوچک باشد، میزان خون وارده به دهلیز راست اندک است و با انطباق صورت گرفته سکلی باقی نمانده و تغییرات همودینامیک قابل ملاحظه‌ای نیز روی نمی‌دهد. در صورت بزرگ بودن سوراخ، دهلیز و بطن راست به منظور جای دادن خون وارده از طریق شانت، گشاد می‌شوند (شکل ۱-۷). فشار شریان ریوی به علت افزایش حجم خون افزایش می‌یابد، اما بجز نقائص بزرگ و طولانی مدت، معمولاً مقاومت عروق ریوی طبیعی باقی می‌ماند.

اکثر مبتلایان به ASD تا سنین بزرگ‌سالی بدون علامت‌اند. به هنگام بروز علائم معمولاً ناشی از اختلال عملکرد بطن راست بوده و شامل خستگی، تنگی نفس و عدم تحمل فعالیت می‌باشند. در بیماران مسن‌تر ممکن است مکانسیم‌های جبرانی ناکارآمد شوند؛ زمانی که فشار پرشدگی بطن چپ به علت بیماری اکتسابی قلب افزایش می‌یابد و خون بیشتری از دهلیز چپ به سمت راست قلب وارد می‌شود جایی که قبلاً از خون اشباع بوده است. در اغلب بیماران مبتلا به ASD، خصوصاً در سنین بالای ۵۰ سال، فیبریلاسیون دهلیزی اتفاق می‌افتد.

جدول ۱-۷. یافته‌ها در شانت‌های بدون عارضه
نوع یافته‌های فیزیکی الکتروکاردیوگرام رادیوگرافی قفسه سینه
نقص دیواره بین دهلیزی (ASD) ضربان قدرتمند بطن راست در لبه‌ی جناغ

دو جزء شدن  به صورت کاملاً فاصله دار و ثابت

سوفل جهشی روی منطقه دریچه ریوی

بلوک شاخه راست از دسته هیس

انحراف محور به چپ در نوع نقص سوراخ اولیه

شریان ریوی (پولمونری) بزرگ

واضح شدن شاخه‌های شریان ریوی

نقص دیواره بین بطنی (VSD) قلب پر تحرک در لمس

سوفل تمام سیستولی لبه چپ جناغ،  لرزش در لمس

هیپرتروفی بطن چپ و راست بزرگی قلب

واضح شدن شاخه‌های شریان ریوی

مجرای شریانی باز (PDA) ضربه توک قلب پرتحرک

سوفل ماشینی پیوسته

هیپرتروفی بطن چپ شریان ریوی واضح

بزرگی دهلیز و بطن چپ

انسداد بارگشت‌ناپذیر عروق برای ریوی و در نتیجه شانت راست به چپ و سیانوز (سندرم آیزن‌منگر Eisenmenger’s syndrome) امری ناشایع است که در کمتر از ۵ درصد مبتلایان به ASD اتفاق می‌افتد. ممکن است اولین بار تظاهر ASD به صورت سکته مغزی یا حمله موقتی ایسکمی مغزی باشد که این مسأله ثانوی به عبور پارادوکسی آمبولی از محل سوراخ ASD می‌باشد.

در معاینه فیزیکی، ضربان برجسته بطن راست در لبه چپ جناغ سینه مشاهده می‌شود که ناشی از یک بطن راست متسع و پرتحرک است (جدول ۱-۷). دو جزء صدای Splitting) ) بازتر و ثابت شده است چرا که افزایش بار حجمی بطن راست منجر به طولانی شدن زمان خروج و تأخیر در بسته شدن دریچه ریوی می‌شود. هم‌‌چنین، به دلیل عدم تغییر میزان پر شدن بطن راست در حین تنفس همراه با تغییر میزان شانت چپ به راست که باعث جبران تغییر میزان بازگشت خون وریدی می‌شود. دو جزء شدن صدای  با تنفس تغییر نمی‌کند (splitting fixed) اغلب یک سوفل نوع جهشی که با دم تشدید می‌شود در لبه چپ جناغ سینه شنیده می‌شود. این سوفل ناشی از افزایش عبور جریان خون از دریچه ریوی است.

در صورت بروز انسداد شدید در عروق ریوی، صدای P2 بلندتر و فاصله زمانی دو جزء S2 کمتر می‌شود و ممکن است گالوپ بطن راست شنیده شود.

تشخیص ASD معمولاً با استفاده از اکوکاردیوگرافی دوبعدی و داپلر رنگی امکان‌پذیر است. به ویژه تصویربرداری ترانس ازوفاژیال (اکوی مری) تصویر خوبی از دیواره بین دهلیزی و نقائص مادرزادی همراه با آن نظیر عروق نابهنجار ریوی، VSD‌ها و ناهنجاری‌های لت میترال به دست می‌دهد. با استفاده از این روش اطلاعات دیگری هم در مورد اندازه و کارایی بطن راست و شدت جریان شنت شده، قابل حصول است. تصویربرداری قلبی با رزونانس مغناطیسی (MRI) شیوه‌ی غیر تهاجمی دیگری است که تصاویری بسیار عالی از دیواره بین دهلیزی و وریدهای ریوی فراهم می‌کند که می‌تواند اطلاعات تشخیض ذی‌قیمتی در موارد عدم اطمینان از تشخیص متعاقب اکوکاردیوگرافی، به دست دهد. MRI مخصوصاً برای بررسی اندازه بطن راست و عملکرد آن مناسب است. به ندرت لازم می‌شود تا پس از تصویربرداری‌های غیر تهاجمی برای ارزیابی و تعیین میزان شانت (نسبت QP به ) و سنجش فشار شریان ریوی و مقاومت عروقی ریه از کاتتریزاسیون قلب استفاده کرد. وجود بیماری هم‌زمان شریان کرونر را می‌توان در حین آنژیوگرافی در بزرگ‌سالان بالای ۴۰ سال که قصد عمل جراحی ترمیمی دارند، شناسایی کرد.

بعد از تشخیص ASD، باید بدون تأخیر اقدام به بستن سوراخ ASD نمود. با مشاهده بزرگی بطن راست حتی در غیاب علائم بالینی باید نسبت به ارجاع بیمار جهت بستن ASD، اقدام نمود. آمبولی پارادوکس، بالا بودن فشار شریان ریوی، یا شانت خالص از چپ به راست نیز باید حتی در صورت بی علامت بودن، جهت بستن ASD در نظر گرفته شوند. سوراخ‌های با قطر کوچک‌تر از mm ۸ ندرتاً با اهمیت تلقی می‌شوند. در بیماران مبتلا به هیپرتانسیون قابل توجه ریوی نباید اقدام به بستن ASD نمود. در مواردی که فشار شریان ریوی بیش از دوسوم فشار سیستمیک است باید با اثبات شواهدی از شانت قابل توجه چپ به راست یا قابل برگشت بودن هیپرتانسیون شریان ریوی از طریق تجویز گشاد کننده‌های عروقی یا اکسیژن، نسبت به منطقی بودن خطر بالای بستن ASD تصمیم‌گیری نمود.

یستن ASD ثانویه از طریق پوست و با استفاده از وسیله (device) جایگزین مناسبی برای بستن ASD از طریق عمل جراحی می‌باشند و استفاده از آن‌ها برای بستن ASD دارد ارجحیت پیدا می‌کند. برای کارگذاری این گونه وسایل یک حاشیه‌ی کافی از بافت مورد نیاز می‌باشد. نتایج کوتاه مدت و میان مدت بستن سوراخ ASD توسط وسایل Amplatzer عالی می‌باشند. نتایج درازمدت این روش مشخص نمی باشند و بیمارانی که سوراخ ASD آن‌ها توسط وسایل مذکور بسته می‌شود باید تحت پیگیری دقیق قرار گیرند. نقایص سینوس وریدی و نقایص سوراخ اولیه باید از طریق جراحی بسته شوند.

پیش‌بینی می‌شود ASDهای با اهمیت از نظر همودینامیک قبل از ۲۵ سالگی با مرگ و میر کمتری همراه باشد. به نظر می‌رسد بستن ASD قبل از ۴۰ سالگی باعث کاهش خطرات درازمدت آریتمی‌های دهلیزی می‌شود. بعد از دهه چهارم زندگی، علایم بیماری معمولاً به دنبال عمل جراحی تا حد زیادی بهبود می‌یابند. هر چند، ممکن است درجاتی از اختلال عملکرد بطن راستا باقی بماند. پروفیلاکسی آنتی بیوتیکی از نظر اندوکاردیت عفونی در ASD‌های کوچک، یا سوراخ بیضی باز یا پس از بستن ASD لازم نیست.

اگر خواننده جدید سایت «یک پزشک»  هستید!
شما در حال خواندن سایت یک پزشک (یک پزشک دات کام) به نشانی اینترنتی www.1pezeshk.com هستید. سایتی با ۱۸ سال سایقه که برخلاف اسمش سرشار از مطالب متنوع است!
ما را رها نکنید. بسیار ممنون می‌شویم اگر:
- سایت یک پزشک رو در مرورگر خود بوک‌مارک کنید.
-مشترک فید یا RSS یک پزشک شوید.
- شبکه‌های اجتماعی ما را دنبال کنید: صفحه تلگرام - صفحه اینستاگرام ما
- برای سفارش تبلیغات ایمیل alirezamajidi در جی میل یا تلگرام تماس بگیرید.
و دیگر مطالب ما را بخوانید. مثلا:

چیزهای کوچکی که مایه دلخوشی، سرگرمی یا تعجب یا تفریح می‌شوند – گالری عکس

دلخوشی‌ها در زندگی بسیارند. دلخوشی می‌تواند خانه بزرگ، ماشین لوکس، شغلی دلخواه، تماشای فیلم در آخر روز خسته‌کنندهt یک کتاب تازه، معاشرتی روح‌افزا باشد یا حتی چیزهایی کوچک‌تر مانند دیدن زمین یخ‌زده در اول صبح زمستان و شکسته شدن لایه نازک یخ…

آخرین «نمونه» مقاوم – هر یک از اینها، آخرین چیزهای سالم به جا مانده در طول تاریخ هستند

از برخی جنبه‌های تاریخی چیزهای قالب توجهی به جا مانده، مثلا هزاران سکه از یک دوره تاریخ یا ده‌ها زره یا شمشیر یا کتاب‌های پوستی فراوان. اما برخی چیزها هم آنقدر نادر از بلایایی طبیعی و فساد و آتش‌سوزی‌های در امان مانده‌اند که تبدیل به آخرین…

واکسن گارداسیل چیست؟ چه وقت و چه کسانی باید آن را تزریق کنند؟

گارداسیل واکسنی است که به محافظت در برابر انواع خاصی از ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) کمک می‌کند، که یک عفونت شایع مقاربتی است که می‌تواند منجر به مشکلات سلامتی مختلف از جمله زگیل تناسلی و برخی از انواع سرطان شود. این واکسن برای جلوگیری از…

آیا می‌توانید در این عکس شیر کوهی را در حال تعقیب الک (گوزن شمالی) ببینید؟

یک دوربین خودکار راه‌اندازی شده توسط سرویس حیات وحش ایالات متحده، عکس‌هایی از یک شیر کوهی را در حال تعقیب یک گوزن شمالی ثبت کرد. از این عکس‌ها مشخص است که این شکارچی بسیار دشوار است. پس اگر گوزن بزرگ شکار شده باشد و متوجه خطر نشده باشد،…

هوش مصنوعی میدجرنی Midjourney تصور می‌کند که اساتید رشته‌های مختلف باید چه ظاهری داشته باشند؟ گالری…

کودک و نوجوان که بودم برای خودم یک پا Midjourney  بودم. کتاب‌ها را که می‌خواندم از روی توصیف چهره‌ها و مکان‌ها و اشیا تصور می‌کردم که مثلا کاپیتان نمو یا ربات آر دانیل الیواو باید چطوری باشد، فضاها را تصور می‌کردم و آب و رنگ به آنها در ذهن…

جورج اسپنسر میلت: مرگ دردناک به خاطر فرار از بوسیده شدن!

جورج اسپنسر میلت یک پسر ۱۵ ساله که در ساختمان متروپولیتن لایف نیویورک در سال ۱۹۰۹ کار دفتری می‌کرد. در پانزدهمین سالگرد تولدش، همکاران زنش او را مسخره کردند و تظاهر کردند که در نظر دارند که برای هر سال زندگییک بار او ببوسند. میلت به شوخی از…

آگهی متنی در «همه» صفحات
ایمپلنت دندان / عمل اسلیو معده / کلینیک زیبایی / عمل بای پس معده / بهترین جراح چاقی / متخصص زنان رشت / خرید گوشی با حکمت کارت / پمپ آب صابون / buy telegram members / جراحی چاقی تهران / پی آر پی موثرترین درمان آرتروز زانو / دکتر فارغ پور – متخصص زنان / خرید خودنویس / خرید دستگاه لیزر تیتانیوم / پمپ اسید / خدمات پرداخت ارزی نوین پرداخت / کمپ ترک اعتیاد / دانلود سریال / انواع مکمل های زینک / کلاه کاسکت / درمان سریع سیاتیک و دیسک کمر / متخصص زنان / کلاه کاسکت / لمینت متحرک دندان / کاشت مو / شیشه اتومبیل / دانلود سوالات استخدامی آموزش و پرورش / ثبت برند / سرور مجازی / فروشگاه اینترنتی زنبیل / مشاوره حقوقی تلفنی / وکیل / خرید ساعت دیواری / لیزر درمانی بواسیر / ساعت تبلیغاتی / تجهیزات پزشکی / خرید سرور مجازی / تعمیر ماشین ظرفشویی / خرید تتر / متخصص ارتودنسی / چاپ لیوان / حمل بار دریایی از چین / بهترین سریال های ایرانی / داروخانه اینترنتی آرتان / فروشگاه آنلاین زوجیم / چاپ کلاه / کاشت مو / درمانکده / کاشت مو / پزشکا / قیمت ساک پارچه ای / تحلیل تکنیکال فارکس / سایت نوبت دهی دکتریاب / بهترین دکتر لیپوماتیک در تهران / بهترین سریال های کره ای / دکتر فارمو / کتاب صوتی رایگان / تولید محتوا / دانلود نرم افزار / مجتمع فنی ونک / سریال جدید / داروخانه آنلاین تینا / سایت ترجمه تخصصی رایت می /

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

•• 4 5