اطلاعات کامل شربت آلومینیوم ام-جی-اس و موارد مصرف و عوارض آن

0

آلومینیوم ام-جی-اس Aluminium mgS

Magel/ simeco/ gelusil

Gastryl/ Di-Gel/ Mylanta

طبقه‌بندی فارماکولوژیک: آنتی اسید

طبقه‌بندی درمانی: آنتی اسید/ ضد نفخ

طبقه‌بندی مصرف در حاملگی: C

اشکال دارویی آلومینیوم ام-جی-اس

Simethicone Mg(OH)۲ Al(OH)۲
۲۵mg ۲۰۰mg ۲۲۵mg Chewable Tab:
۲۵mg/5ml ۲۰۰mg/5ml ۲۲۵mg/5ml Susp (sachet):
۲۵mg/5ml ۲۰۰mg/5ml ۲۲۵mg/5ml Susp:

آلومینیوم ام-جی-اس

فارماکوکینتیک، دینامیک و مکانیسم اثر آلومینیوم ام-جی-اس

با کاهش سطحی حباب‌های گاز، از تشکیل حباب‌های گاز با پوشش مخاطی جلوگیری می‌کند.

اندیکاسیون‌ها، راه مصرف و دوزاژ

آنتی اسید، ضدنفخ

بالغین: ۵-۱۰ml از سوسپانسیون، یا یک یا دو قرص هر ۴-۲ ساعت بین وعده‌های غذا و قبل از خواب

کنترااندیکاسیون‌ها و موارد احتیاط آلومینیوم ام-جی-اس

در کودکان و بیمارانی که ناراحتی شدید کلیه دارند، با احتیاط مصرف گردد.


 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.