داروهایی که درمان بی‌خوابی می‌توانید از آنها استفاده کنید

0

در درمان بی‌خوابی از داروهای زیر استفاده می‌شود:

بنزودیازپین‌ها: این داروها علاوه بر درمان بی‌خوابی، با کوتاه کردن مرحله III و IV خواب، در درمان راه رفتن درخواب و night terrorr موثرند و درضمن اختلالات مربوط به مرحله REM مانند nightmare و رفتارخشن درمرحله REM(REM behavior disorder) را سرکوب می‌کنند.

Eszopiclone، Zopiclone،  Zaleplon، Zolpidem : این داروها نسبت به بنزودیازپینها دارای تفاوتهای زیر هستند. (زولپیدم)

  • اثرکمتری بر روی الگوی خواب دارند.
  • وابستگی کمتری ایجاد می‌کنند.
  • تولرانس به این داروها کمتر بروز می‌کند.
  • فاقد اثر ضدتشنجی یا شل‌کنندگی عضلات هستند.

مشابه بنزودیازپینها، اثر این داروها را نیز می‌توان با مصرف فلومازنیل برطرف کرد.

زولپیدم

Trazodone (ترازودون): این داروی ضد افسردگی، اثرات خواب آوری نیز دارد و دردرمان بی خوابی به کارمی رود، پریاپیسم عارضه مصرف این دارو است.

Quetiapine: این دارو ضدجنون دردرمان بی‌خوابی نیز به کارمی‌رود.

Ramelteon: این دارو آگونیست گیرنده ملاتونین است و در بی‌خوابی ناشی از اختلالات شروع خواب سودمند است.

Doxepine( دوکسپین): این داروی ضدافسردگی سه حلقه‌ای دارای اثر خواب آوری است و جهت درمان بی‌خوابی نیز مورد تائید قرارگرفته است.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.