آرشیو ماهانه

آبان ۱۳۹۵

شیاف و پماد آنتی هموروئید چه ترکیباتی دارد و چه تأثیری در درمان بواسیر دارد؟

آنتی هموروئید Antihemorrhoid Xyloproct طبقه‌بندی فارماکولوژیک: آنتی هموروئید طبقه‌بندی درمانی: آنتی هموروئید طبقه‌بندی مصرف در حاملگی: C اشکال دارویی آنتی هموروئید Rectal oint Supp 50mg/g 60mg Lidocaine…

آملودیپین و میزان تأثیر آن در کنترل فشار خون- عوارض جانبی و اطلاعات کامل

آملودیپین Amlodipine (AS Besylate) Norvaxd,Amolor-Istin طبقه‌بندی فارماکولوژیک: دی هیدروپیریدین، مسدد کانال کلسیمی طبقه‌بندی درمنی: ضدآنزین، ضدفشار خون، وازودیلاتور غیر نیتراته طبقه‌بندی مصرف در حاملگی: C اشکال دارویی…

آمی تریپتیلین در کدام مشکلات روانپزشکی استفاده می‌شود و چه عوارض جانبی دارد؟

آمی تریپتیلین Amitriptyline (HCL) Amitri/Elavil/Endep/Enovil/Domical/Novotripty/Mevaril طبقه‌بندی فارماکولوژیک: TCA طبقه‌بندی درمانی: ضدافسردگی طبقه‌بندی مصرف در حاملگی:D اشکال دارویی Coated Tab: 10,25mg Scored coated…

آمیودارون چگونه آریتمی یا ضربان‌های نامنظم قلب را مهار می‌کند و چه عوارض جانبی دارد؟

آمیودارون Amiodarone Hcl Cordarone, pacerone طبقه‌بندی فارماکولوژیک: مشتق بنزوفوران طبقه‌بندی درمانی: ضدآریتمی فوق بطنی و بطنی طبقه‌بندی مصرف در حاملگی: D اشکال دارویی آمیودارون Inj: 50mg/ml (3ml) Scored Tab: 200mg…

آمینوفیلین چه کاربردی در درمان آسم دارد؟ عوارض جانبی و تداخلات آن کدام‌ها هستند؟

آمینوفیلین Aminophylline Phyllocontin/Amoline/Somophylline/Truphylline طبقه‌بندی فارماکولوژیک: مشتق گزانتین طبقه‌بندی درمانی: مستع‌کننده برونش طبقه‌بندی مصرف در حاملگی: C اشکال دارویی Inj:250mg/10ml فارماکوکینتیک، دینامیک و…

آمانتادین در پیشگیری و درمان آنفلوآنزا یا زونا تا چه میزان مؤثر است و عوارض جانبی آن کدام‌ها هستند؟

آمانتادین Amantadine HCL Symmetrel / Endontadine طبقه‌بندی فارماکولوژیک: آمین حلقوی صناعی طبقه‌بندی درمانی: ضدپارکینسون، ضدویروس، آنتی کولینرژیک طبقه‌بندی مصرف در حاملگی: D اشکال دارویی Cap:100mg فارماکوکینتیک، دینامیک و…

قرص و شربت آلومینیوم ام-جی چگونه اسید معده را خنثی می‌کند و چه عوارض جانبی دارد؟

آلومینیوم ام-جی Aluminium mg Maalox/Gelotal/Almox طبقه‌بندی فارماکولوژیک: آنتی اسید طبقه‌بندی درمانی: آنتی اسید طبقه‌بندی مصرف در حاملگی: C اشکال دارویی منیزیم آلومینیوم 200mg 200mg Chew Tab: 200mg/5mL…

قرص یا شربت هیدروکسید آلومینیوم چه موارد مصرف و عوارض جانبی دارد؟

هیدروکسید آلومینیوم Aluminium Hydroxide (as gel) Alugel/Aluminett/Dialume/Hydroxal/Nutrajel/Amphojel طبقه‌بندی فارماکولوژیک: ملح آلومینیوم طبقه‌بندی درمانی: آنتی اسید، پائین آورنده فسفات خون طبقه‌بندی مصرف در حاملگی: C اشکال…

اطلاعات کامل قرص آلپرازولام و موارد مصرف و اثرات جانبی آن

آلپرازولام alprazolam Xanax/ xanor, Apo-Alpraz طبقه‌بندی فارماکولوژیک: بنزودیازپین طبقه‌بندی درمانی: ضداضطراب، آرام‌بخش، خواب‌آور طبقه‌بندی مصرف در حاملگی: D طبقه‌بندی براساس DEA:C-IV اشکال دارویی Scored Tab: 0.5-1 mg…

داروی آلوپورینول در چه مواردی و چطور باید استفاده بشود و اثرات جانبی و عوارض آن کدام‌ها هستند؟

آلوپورینول Allopurinol Zyloprim, Purinol, Apo-Allopurinol, Zyloric طبقه بندی فاموکولوژیک: مهارکننده گزانتین اکسیداز طبقه‌بندی درمانی: ضدنقرس طبقه‌بندی مصرف در حاملگی: C اشکال دارویی Tab: 100 mg, 300 mg فارماکوکینتیک،…