عباس میرزا مسعود نوه خردسال مسعود میرزا ظل السلطان در کنار چند رأس قوچ و پازن شکارشده در شکارگاه قمشلو و عزیزآباد اصفهان

0

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.