چگونه به فرزندتان درباره مسائل جنسی آگاهی‌های به‌جا و شایسته بدهید

ما در دنیایی با تمایلات سالم و ناسالم جنسی زیاد زندگی می‌کنیم. در شبکه‌های اینترنتی، رسانه‌ها و فیلم‌ها پیـام‌هایی درباره مسائل جنسی وجود دارد. و کودکان همه این مطالب را می‌شنوند، اما باوجوداین، بچه‌ها (در ایـران حتی پدران و مادران) ما هـنوز اطـلاعات مفید و علمی در این مورد ندارند.

بسیاری از کودکان سردرگم شده و ممکن است پیش از کسب آمادگی لازم، به زور وارد یک رابطه ناسالم جنسی شوند. همچنین، بیشتر اوقات سوءاستفاده‌های جنسی و بارداری‌های ناخواسته بر زندگی‌شان سایه مـی‌افکند.

ما می‌خواهیم فرزندانمان زندگی سالم و ارزشمندی داشته باشند و همه می‌دانیم که آموزش علمی سکس بسیار مهم است، اما برای برخی، صحبت دربارهٔ این مقوله به خصوص با بچه‌ها بسیار دشوار اسـت. ایـن مقاله می‌تواند کار را آسان‌تر کند.

رفتار و میل جنسی چیست؟

همه ما یکسری تمایلات جنسی داریم. ویژگی جنسی ما شامل این موارد است: بدن و چگونگی فعالیت آن، زیست‌شناسی جنسی، هویت ژنتیکی، احساسات در مـورد زن یـا مرد بودن، گرایش‌های جنسی (طبیعی و ناسالم و انحرافی آن همجنس‌باز و یا دوجنسی)، معیارهایی مربوط به زندگی، عشق، رفتارهای جنسی، کیفیت احساسی درباره تمام این مسائل و چگونگی تجربه دنیای اطراف.

چرا لازم اسـت کـودکان نسبت به ویژگی‌ها و رفتارهای جنسی آشنایی داشته باشند؟

درک رفتارها و تمایلات جنسی به بچه‌ها کمک می‌کند با احساسات و فشارهای مربوط به سنشان کنار بیایند. آن‌ها می‌توانند مسئولیت زندگی‌شان را به عهده گـرفته و روابـط عـاشقانه‌ای داشته باشند. این مسئله در عـین حـال مـی‌تواند بچه‌ها را از مورد تعرض واقع شدن دور نگه دارد و از تبدیل آنها به یک کودک آزار جلوگیری کند. کودکان در مورد جنسیت و کارکرد جنسی خود از هـمان ابـتدای تـولد نکاتی را می‌آموزند.

خانه می‌تواند مهم‌ترین مکان برای آمـوزش در ایـن مورد باشد. ما می‌توانیم به آنها کمک کنیم از همان ابتدا نسبت به جنسیت و رفتارهای جنسی خود احساس خوبی داشـته بـاشند و بـه انداره کافی به ما اعتماد پیدا کنند تا بعدها نـیز سوالاتشان را درباره جنسیت از ما بپرسند.

چنانچه نسبت به گفت‌وگو درباره سکس معذب باشم، چه باید بکنم؟

بسیاری از ما هـمین‌طور فـکر مـی‌کنیم و مسئله عجیبی نیست چرا که:

-بعضی همواره فکر می‌کردیم حتی صـحبت کـردن در مورد سکس نیز عمل زشتی است.

-بسیاری از ما نگران این مسئله هستیم که پاسخ تمام سؤالات را نـداشته بـاشیم.

-برای برخی پذیرفتن اینکه بچه‌ها نیز رفتارها و تمایلات جنسی دارند بسیار دشـوار اسـت.

-حـتی برای بعضی پذیرفتن اینکه خودمان نیز رفتارها و تمایلات جنسی داریم سخت است.

-تعدادی نـیز نـگران احـساسات جنسی طبیعی‌ای هستیم که بین خودمان و بچه‌هایمان وجود دارد.

می‌توانیم احساساتمان را صریح و بی‌پرده به آنـها ابـراز کنیم، می‌توان این‌گونه شروع کرد: «برای من صحبت درباره این مسئله دشوار اسـت، مـن و والدیـنم هیچ وقت در این مورد صحبت نکرده‌ایم، اما می‌خواهم تو کسی را برای گفت‌وگو راجع بـه ایـن موضوع داشته باشی.»

احساسات خود را مخفی نکرده و از بروز آن اجتناب نکنید، این کار مـسئله را بـدتر خـواهد کرد. گفت‌وگو را شروع کنید و ادامه بدهید و از ابتدا بی‌پرده سخن بگویید. فقط یادتان باشد اطلاعات در مـورد مـسائل جنسی به اندازه غذا، سرپناه و توجه عاشقانه مهم است.

بهترین زمان بـرای آغـاز گـفت‌وگو چه سنی است؟

بهترین زمان از همان ابتدای کودکی است که بچه شروع به دریافت پیام‌های جـنسی مـی‌کند. کـودکان به محض تولد این پیام‌ها را دریافت می‌کنند، اما اگر هنوز شروع نـکرده‌اید نـگران نباشید. هیچ‌وقت دیر نیست، فقط سعی کنید در مورد این مسئله خیلی تند نروید. مهم‌ترین چیز ایـن اسـت که کودک هروقت بخواهد صحبت کند، آماده باشید و با او صریح صحبت کـنید.

کـودکان چه مطالبی را می‌خواهند بدانند؟

بچه‌ها پیش از هر چـیز مـی‌خواهند بـدانند که بهنجار هستند. می‌توانیم به آنها کـمک کـنیم که بدانند تفاوت آنها با دیگران طبیعی است، در حقیقت مهم‌ترین درسی که مـی‌توانیم بـه کودکانمان بدهیم این است کـه مـتفاوت بودن امـری طـبیعی اسـت.

چگونه به بچه‌ها در مراحل مختلف زنـدگی کـمک کنیم؟

تولد تا دو سالگی

ما از بدو تولد کودک، با شیوه‌های زیر احساس امـنیت یـا عدم امنیت را در او ایجاد می‌کنیم:

-در آغوش گـرفتن و لمس کودک.

-غذا دادن، شـستن و پوشـک کردن.

-لحن صدا.

-اجازه دادن بـه آنـها برای اینکه نسبت به بدن و هیجاناتشان احساس آرامش کنند.

اگر همه این کـارها را دوسـتانه، عاشقانه و با محبت انجام دهـیم، بـچه‌ها مـی‌توانند با احساسات طـبیعی‌تری از ویـژگی‌ها و تمایلات جنسی‌شان رشد کـنند. آن‌ها بدنشان را کشف می‌کنند و به سرعت می‌آموزند که لمس اندام جنسی‌شان خوشایند به نظر مـی‌رسد. بـاید به آنها اجازه داد تا از این قـضیه لذت بـبرند. اگر سـرشان داد زده یـا روی دسـتشان بزنیم، به هرحال ایـن کار را انجام خواهند داد، اما با احساس گناه. بعدها وقتی این کودکان به دنبال راهنمایی بـرای مـسائل جنسی‌شان می‌گردند به ما اعـتماد نـخواهند کـرد. هـمچنین ایـن مسئله نیز مـهم اسـت که بچه‌ها بدانند حرکات روده و ادرار کردن، کارکردهای مفید و طبیعی بدن هستند.

سه تا پنج سال

در سه سـالگی بـچه‌ها آمـاده‌اند که بدانند زن‌ها و مردها اندام‌های جنسی مـتفاوتی دارنـد. در ایـن مـورد هـمان‌طور صـحبت کنید که در مورد آرنج، بینی و انگشتان دست‌وپا حرف می‌زنید. همیشه اسامی درستی را برای اندام‌های جنسی به کار ببرید. به جای کلمات بچه‌گانه یا عامی بگویید: فرج، آلت تـناسلی مرد و سینه‌ها. در غیر این صورت شاید بچه‌ها به این نتیجه برسند که این بخش از بدن دچار مشکل است.

بچه‌های نوپا در مورد بدن والدین و سایر بچه‌ها کنجکاو هستند. ممکن است بـرای ایـنکه اندام جنسی همدیگر را ببینند، دکتر بازی کنند. این یک راه طبیعی برای آنهاست که بتوانند تفاوت‌ها را بفهمند و در مورد جنسیتشان یاد بگیرند. ما می‌توانیم انتخاب کنیم که اجازه یادگیری بدهیم یـا نـه، اما تنبیه کردن کودکان به خاطر رفتارهای طبیعی‌شان کمکی نخواهد کرد.

همچنین، در سه ساله‌ها این حس کنجکاوی ایجاد می‌شود که بچه‌ها از کجا مـی‌آیند. در چـنین زمانی لازم نیست آموزش جنسی را بـرایشان تـوضیح بدهید. جواب‌ها باید ساده باشد. می‌توانیم بگوییم بچه‌ها در یک جای مخصوصی در شکم مادر رشد می‌کنند. به مرور زمان نیز جزئیات بیشتری را کودک قادر بـه درکـ آن است اضافه کنیم.

مـمکن اسـت کودکان چهار ساله خیلی شیفته والدین خود شوند، حتی والدینی که در زندگی‌شان حضور ندارند. شاید حتی نسبت به یکی از آنها احساس حسادت کنند. می‌توانند شیفته پدرومادر یا مراقبان از هردو جـنس بـشوند. هیچ‌کدام از این دلبستگی‌ها بدین معنی نیست که کودک همجنس‌باز یا سالم است، باید به کودکانمان اجازه بدهیم نسبت به هرنوع دلبستگی‌ای که دارند آسوده خاطر باشند. نباید به خاطر داشـتن دوسـت پسر یـا دختر سربه‌سر بچه‌ها گذاشت.

بچه‌های چهار ساله ممکن است بخواهند به رختخواب والدین یا مراقبان پناه بـبرند. همچنین شاید دوست داشته باشند آنها را بدون لباس ببینند. درست اسـت کـه بـاید برای راحتی خانواده‌مان محدودیت‌هایی را تعیین کنیم، اما بچه‌ها نباید به خاطر چنین علایقی تبیه شوند.

پنج تـا ‌ هـفت سال

کودکان در این سن، معمولاً کمتر نسبت به پدرومادر یا مراقبانشان دلبستگی دارنـد و در آسـتانه درک ویـژگی‌های زنانگی یا مردانگی خود هستند و ممکن است درباره جنسیت خود بسیار تعصب نشان دهند، بـه همین دلیل در بین آنها بیان تنفر از بچه‌های همجنس خود بسیار شایع است. بـاز هم بهتر است کـه در ایـن مورد زیاد سربه‌سرشان نگذاریم.

شاید کودکان در دوران دبستان برای پرسیدن سوالهایشان خجالت بکشند، اما این بدین معنی نیست که سوالی ندارند. بیشتر آنها درباره مسائلی مانند ایدز، تجاوز و کودک‌آزاری چیزهایی شنیده‌اند، بـنابراین با آنها صحبت کنید. همچنین در این سن، خیال‌پردازی‌های جنسی، در مورد اعضای خانواده از هردو جنس نیز رایج است. شاید نسبت به چنین افکاری احساس اضطراب کنند، باید به آنها اطمینان خاطر بـدهیم کـه خیال یا فکر در مورد این مسائل سبب پیش‌آمدنشان نمی‌شود.

هشت تا دوازده سال

نوجوان‌ها باید همه اطلاعات مربوط به عادت ماهانه، احتلام و دیگر نشانه‌های بلوغ را بدانند.

نوجوانان در مورد طبیعی بـودنشان نـگران‌اند؛ پسرها در مورد اندازه آلت تناسلی‌شان و دخترها در مورد اندازه سینه‌هایشان نگران‌اند. به آنها اطمینان خاطر بدهید که هیچ‌کس شبیه دیگری نیست.

باید به بچه‌ها اجازه دهیم با همسالان خود هـماهنگ شـوند، در عین حال تشویقشان کنیم که مستقل فکر کنند.

بچه‌ها مجذوب تغییرات جسمی‌شان هستند. بین آنها نگاه کردن و لمس کردن اندام‌های تناسلی یکدیگر رایج است. این یکی از راههایی است کـه در مـی‌یابند.

طـبیعی هـستند.

بـیشتر نوجوان‌ها آماده این هستند که درباره سکس و تولید مثل اطلاعاتی به دست بیاروند. می‌خواهند در مورد روابط جنسی بدانند. می‌خواهند در مورد بـیماری‌های جـنسی نـاقل، کنترل تولد و نتایج بارداری دوران نوجوانی آگاهی داشته بـاشند و هـمچنین باید بدانند همه این مسائل چگونه می‌تواند بر مسیر زندگی‌شان تأثیر بگذارد.

سیزده تا هجده سال

نوجوانان به راحـتی تـحت‌تأثیر فـشارهای گروه همسالان و توصیه‌های اشتباه قرار می‌گیرند. به آنها اطمینان خـاطر بدهید که جنسیت و احساساتشان طبیعی است. چه بسا نوجوانان کنجکاو، به اطمینان خاطر بیشتری نیاز داشته باشند.

راهـنمایی‌های مـناسب بـرای والدین

برای بچه‌ها مثال‌های خوبی بزنید که به آنها نشان دهـد زنـدگی چگونه با ارزش‌گذاری‌های ما غنی شده است.

به آنها اطمینان خاطر بدهید که طبیعی هستند.

در آنـها عـزت نـفس ایجاد کنید و به استعدادها و پیشرفت‌هایشان امتیاز بدهید، راهنمایی‌های سازنده و سودمند داشته بـاشید و از انـتقاد و تـنبیه بپرهیزید. (مگر در موارد ضروری که انتقاد، حاصل مثبت داشته باشد.)

همان‌قدر که برای زنـدگی خـصوصی خـودمان ارزش قائل می‌شویم، به زندگی خصوصی فرزندانمان احترام بگذاریم.

اسامی درستی را برای اندام‌ها و رفتارهای جـنسی بـه کار ببرید.

از لحظاتی که برای آموزش پیش می‌آید استفاده کنید؛ حاملگی یک دوسـت، شـایعات هـمسایگان و برنامه‌های تلویزیون می‌تواند به شروع یک مکالمه کمک کند.

در مکالمات، موضوعاتی مانند گرایش جـنسی، سـوءاستفاده جنسی و روسپیگری را بگنجانید.

در مورد معیارهایتان کاملاً شفاف و صریح باشید و بگذارید بچه‌ها بدانند دیـگران مـمکن اسـت در مورد رفتارهای جنسی معیارهای متفاوتی داشته باشند، به آنها یاد بدهید که احترام به ایـن تـفاوت‌ها مهم است.

برای بازداشتن بچه‌ها از سکس از روش‌های ترساندن استفاده نکنید، کارساز نـیست.

بـه آنـها پاسخ‌های دقیق، صادقانه، کوتاه و ساده بدهید.

وقتی جواب سوالی را نمی‌دانید، اقرار کنید. می‌توانید به بـچه‌ها کـمک کـنید پاسخ را در کتاب یا دیگر منابع پیدا کنند.

اجازه دهید بچه‌هایمان بدانند کـه بـرای پاسخ به سوال‌هایشان همیشه آماده هستیم. تقسیم افکار و احساساتمان را به یک عادت تبدیل کنیم.

حتی وقـتی آنـها هیچ پرسشی ندارند شما سؤال کنید، سوال‌هایی در مورد اینکه چه فکر مـی‌کنند یـا چه اطلاعاتی دارند.

قبل از آغاز صحبت، مـشخص کـنید کـه مورد احساسات و معیارهایمان چه می‌خواهیم بگویید.

اجـازه دهـید حرکات غیرکلامی، حالت چهره و لحن صدایمان با آنچه بیان می‌کنیم هماهنگی داشته بـاشد.

بـگذارید شناخت دنیایی را که بچه‌هایمان در آنـ زنـدگی می‌کنند آغـاز کـنیم. آن‌ها چه فشارهایی احساس می‌کنند؟ از نظر آنها چـه چـیزهایی طبیعی به حساب می‌آید.

دیدگاه خود را با ما اشتراک بگذارید:

ایمیل شما نزد ما محفوظ است و از آن تنها برای پاسخگویی احتمالی استفاده می‌شود و در سایت درج نخواهد شد.
نوشتن نام و ایمیل ضروری است. اما لازم نیست که کادر نشانی وب‌سایت پر شود.
لطفا تنها در مورد همین نوشته اظهار نظر بفرمایید و اگر درخواست و فرمایش دیگری دارید، از طریق فرم تماس مطرح کنید.