چگونه عاشق و دوست‌دار ورزش شویم؟!

0

مـطالعات نشان داده است که ۵۰ درصد از افرادی که برنامه‌های تناسب اندام را شروع می‌کنند، آن را حتی سه ماه هـم ادامه نمی‌دهند. بسیاری هم برنامه را تا قبل از پایان ۱۲ ماه قطع می‌کنند و شمار زیـادی از افراد، هرگز ورزش نمی‌کنند یـا بـه هیچ برنامه تمرینی نمی‌پردازند، با وجود اینکه تمرین‌های ورزشی و فعالیت‌های بدنی مداوم، برای سلامتی، هم از لحاظ حساسی و هم از لحاظ فیزیکی ضروری است.

چه چیز افراد را همواره در یک برنامه تمرینی نـگاه می‌دارد؟

به منظور درک بهتر آنچه که افراد را تحریک به حفظ یک عادت ورزشی می‌کند، نویسندگان و دانشجویان فوق لیسانس روان‌شناسی ورزش دانشگاه مطالعات انسان‌شناسی در ساحل سولانای کالیفرنیا، مطالعاتی انجام داده‌اند و به متغیرهایی دسـت یـافته‌اند که به نظر می‌رسد با ماندن یک فرد در برنامه ورزشی، مرتبط هستند. این متغیرها عبارتند از:

۱-توانایی بر عهده گرفتن مسؤولیت آنچه که در زندگی فرد اتفاق می‌افتد.

۲-اعتقاد به حیاتی بـودن ورزش و تـمرینهای ورزشی

۳-درک فرد از توانایی ورزشی خود.

سفارش طراحی سایت در کارلنسر با قیمت توافقی
خرید ساعت سونتو و لوازم جانبی ساعت Suunto

۴-نیاز به ورزش برای کسب آرامش.

۵-الزام شخصی برای داشتن یک روش سالم زندگی.

پاسخ‌دهندگان به پرسشنامه اقرار کردند که آنها در برابر سلامتی بدن و تناسب اندام خـود احـساس مسؤولیت می‌کنند و خودشان را به عنوان اساسی‌ترین محرک می‌دانند.

اگر شما در فکر شروع یک برنامه ورزشی هستید یا در حال حاضر در حال انجام تمرین ورزشی می‌باشید، ما چند پیشنهاد برای شـما داریـم تـا بتوانید خود را ملزم به ادامـه دادن یـک بـرنامه ورزشی و لذت بردن از آن کنید.

الف) اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت خود را تعیین کنید، این کار شما را به ورزش تحریک خواهد کرد.

ب) اهداف و برنامه‌های عملکرد خود را یـادداشت کـنید:

زمـانی را در زندگی خود به یاد آورید که شما قـادر بـه داشتن یک برنامه روزمره بودید و مراحل یکسان آن را دنبال کنید. آنچه که موفقیت شما را تضمین می‌کند، رفتار شماست. زمانی کـه اهـداف خـود را نوشتید، اطمینان داشته باشید که شما مراحلی را اتخاذ کرده‌اید کـه به نتایج دلخواهتان منجر می‌شود. اگر شما در گذشته هرگز تمرین تعیین هدف نداشته‌اید، در کتابخانه یا کتابفروشی دنبال کـتاب‌های مـرتبط بـا آن بگردید. تمرین‌های تعیین هدف معمولاً در کتاب‌های مربوط به تجارت و روان شـناسی یـافت می‌شود.

ج) نداشتن نتیجه منفی برنامه ورزشی را در نظر بگیرید:

از احساسات و نتایج منفی که قرار است تجربه کـنید و آنـچه کـه اگر همراه برنامه ورزشی نباشید ممکن است از دست بدهید، فهرستی تهیه کـنید.

د) نـتایج مـثبت حاصل از ملزم بودن به یک برنامه ورزشی را در نظر بگیرید: در صورتی که شما با یـک بـرنامه ورزشـی همراه ماندید، از نتایجی که به دست خواهید آورد، فهرستی تهیه کنید. وقتی که تمایلی بـه تـمرین ندارید، توجه خود را به نتایج احساسات مثبتی معطوف کنید که در هنگام رسیدن بـه تـناسب انـدام موردنظر خود، به آن دست می‌یابید.

پ) روش زندگی خود را تغییر دهید، برنامه ورزشی خود را یـک اولویـت قرار دهید تا وقتی که به یک عادت تبدیل شود.

هرکاری را که تـا امـروز انـجام می‌دهید قبلاً مجبور بودید آن را یاد بگیرید، اما اکنون مجبور نیستید درباره‌اش فکر کنید، چـرا کـه عادت موردنظر شکل گرفته است. برنامه تمرینی خود را یک اولویت قرار دهـید تـا زمـانی که تبدیل به یک عادت شده و در روش زندگی شما ادغام شود. برای چند هفته اول، به هـیچ بـهانه‌ای تـغییری در برنامه خود ندهید تا بتوانید روند انطباق اولیه را سپری کرده و با بـرنامه جـدید روزمره‌تان احساس راحتی کنید.

ش) برای یکی از دوستان یا یکی از اعضای خانواده که شما را تشویق و حمایت خـواهند کـرد، یک الزام به وجود آورید و از او بخواهید پیوسته برنامه تمرینی‌اتان را به شما یـادآوری کـنند.

وقتی افرادی را که دوستدار و خواهان موفقیت شـما هـستند، مـلزم کنید، در انجام کار برای خودتان تمایل بـیشتری خـواهید داشت. سعی کنید تا دریابید چه چیز شما را در گذشته ازیک برنامه ورزشی جـدا کـرده بود. با یکی ازاعضای خـانواده یـا یک دوسـت، دربـاره ایـنکه چگونه می‌تواند به شما کمک کـند، مـشورت کنید. آن‌ها می‌توانند شما را به روش‌های مختلف حمایت کنند. حتی شاید آنـها نـیز همراه شما به یک برنامه ورزشـی و یا یک باشگاه بـپیوندند. اگـر بدانید که کسی در باشگاه مـنتظر شـماست، تمایل بیشتری برای رفتن به باشگاه خواهید داشت، حتی زمانی که برای رفـتن بـه باشگاه تردید داشته باشید یـا مـسأله‌ای پیـش بیاید که شـما مـایل به رفتن به آنـجا نـباشید.

این‌ها ایده‌ها و رهنمودهایی درباره رفتار و افکاری هستند که شما می‌توانید با در نظر داشتن آنـها تـمرین کنیدتا به هدفتان-که همان هـمگام مـاندن با یـک بـرنامه ورزشـی و دوست داشتن آن است-بـرسید.

نتایج این مطالعه همچنین نشان داد که بیشتر مردم به خاطر سلامتی، ظاهر و بیشتر از همه بـه خـاطر اینکه احساس خوبی داشته باشند، ورزش می‌کنند. زمـانی کـه شـما احساس خوبی دربـاره سـلامتی و ظاهر فیزیکی‌تان داشته باشید، بیشتر مایل خواهید بود تا با برنامه ورزشی خود بمانید و آنقدر ادامـه بـدهید تـا به نتایج دلخواهتان برسید. بعد از مدت کـوتاهی، ایـن بـرنامه ورزشـی نـیز جـزئی از روش زندگی‌تان خواهد شد، مانند هرکار دیگری که انجام می‌دهید.

   

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.