معالجهٔ فشار خون و سایر بیماریها با خنده

0

خـنده بـر هـر درد بی‌درمان دواست

وقتی مقاله ذیل را خواندید حقایق شـگفت‌انگیز و نتایج بهداشتی خنده را برای سلامت روح و بدن تصدیق خواهید کرد اگر می‌خواهید به زخـم معده یا ناخوشیهای قـلبی و روحـی دچار نشوید و همیشه جوان و با نشاط بمانید و عمر زیاد کنید از ته دل بخندید. غالب مردم از نتایج معجزآسای خنده که در روح و بدن انسان دارد غافلند اگر از این نکته آگاه شوند بجای اینکه پیش طبیب بـروند و عقب دوا بدوند بسراغ کتابهائی که خواندن آنها آدمی را می‌خنداند یا نزد کسانیکه صحبت‌های آنها خنده‌دار است یا بمجامع و کلوپهائی که در آنجا نمایش‌های تفریح‌آمیز می‌دهند خواهند رفت. از تحقیقات علمی تازه‌ای که پزشـکان مـعروف کرده‌اند معلوم شده که خنده اثر بسیار مفید و جانبخش در ریه و قلب و معده و کبد و روده‌ها همچنین در دماغ و حالت روحی انسان دارد کسیکه از ته دل و غالباً می‌خندد بداشتن سلامت بدنی و روحی و سعادت نزدیکتر از دیـگران اسـت. خنده داروی شفابخش برای طبیعت آدمی است برای بدست آوردن آنهم خوشبختانه نزد طبیب نباید رفت نسخه پزشک لازم نیست پولی نباید پرداخت استعمال آن دارو هم دلپسند و فرح‌انگیز است و هیچوقت کهنه نمی‌شود دانشمند مـعروفی گـفته است (اگر مردم بقدر لازم بخندند ناخوشیهای کوچک روحی و بدنی خود را برطرف می‌سازند) دکتر جیمس مدیر طبی دانشگاه معروف (فور شام) می‌گوید زن ۳۷ ساله‌ای مریض بود پس از چند عمل جراحی که بر روی او شد بود حال مزاجی او وخیم گردید و از حیات او ناامید شده بودند خودش هم دریـافت کـه جـان او بخطر افتاده اما برای مردن حاضر نشد تـصمیم گـرفت که با خنده سلامت خود را بازیابد همینطور هم شد یعنی از مردن جست و تا ۱۰۳ سال هم عمر کرد دکتر نـامبرده راجـع بـه خنده و آثار بهداشتی آن تحقیقات علمی عمیق نموده و این نکته را کـشف کرده است که خندیدن در مرض فشار خون تأثیر بسیار دارد و می‌گوید کسانی که مبتلا به فشار خون زیاد یـا کـم هـستند خنده جریان خون را در رگها تحریک می‌کند و در نتیجه فشار خون طبیعی مـی‌شود. اگـر مردم خود را بخندیدن عادت دهند کمتر محتاج به مراجعه باطباء متخصص در امراض قلبی خواهند بود خـنده مـحرک قـلب و زیادکننده میزان وقوت ضربان آن است خنده حجاب حاجز را (پرده‌ای که قـفسه سـینه را از گـودال شکم جدا می‌سازد) تکان می‌دهد و آنرا بالا و پائین می‌برد و در نتیجه این پرده قسمت راست قـلب را مـالش می‌دهد و آنرا وادرا می‌سازد که وظیفه خود را بهتر انجام دهد خنده نسبت بسایر اعضاء درونی بـدن هـم همین کار را می‌کند گردش خون را در بدن تندتر می‌سازد غده‌های حیاتی گردن و حلق را ورزش می‌دهد و خـلل و فـرج ریه‌ها را باز می‌کند. دکتر جیمس می‌گوید (عده کمی از مردم متوجه این نکته هستند کـه حقیقتاً سلامت مزاج هر کس به نسبت کمی یا زیادی خنده او در زندگانی تغییر مـی‌کند سـلامت بـدن را می‌توان با خندیدن زیاد و آنرا حفظ نمود).

پزشک معروف دیگر امراض روحی و عصبی که در مـوضوع آثـار خنده در بدن و روح اوقات بیشتر صرف و تحقیقات دقیق‌تری کرده می‌گوید (هر قدر خـنداندن مـریض آسـانتر باشد بهمان نسبت معالجهٔ او سهلتر و زودتر خواهد شد) هر جا و نزد هر کس که امـراض عـصبی و روحـی موجب نگرانی شود برای برطرف کردن آن خنده از هر چیز دیگر مـوثرتر و کـم خرج‌ترین وسیلهٔ معالجهٔ آن خواهد بود بنابراین باید گفت خنده یک عامل مؤثر ناخوشیهای بدنی و روحی اسـت خـانم جوانی چندین سال از خارش پوست بدن خود رنج می‌کشید بچندین متخصص ایـن مـرض رجوع کرد هر کدام مطابق نظر خـود تـشخیص‌هائی داده بـودند مریض دواهای گوناگون خورده بود اما هـمه بـی‌حاصل بود عاقبت تصمیم گرفت هر وقت خارش بدن شروع شود از ته دل بخندد خـودش می‌گوید در این حال وقتی می‌خندیدم مـردم مـرا دیوانه یـا احـمق تـصور می‌کردند اما این کار خاراندن بـدن بـدن و در همان حال خندیدن بسیار مشکل بود برای خندیدن اول بچیز خنده‌دار نگاه می‌کردم و بـعد مدتی می‌خندیدم کم‌کم این حالت عـادت همیشگی من شد یـعنی آدم مـزاح و خنده‌رو شدم پس از چند مـاه خـارش بدن من بدون دیناری خرج طبیب و دوا بکلی برطرف شد حالا ممکن است سـؤال شـود که آیا خنده مصنوعی هـم مـمکن اسـت همان آثار و نـتایج طـبیعی را داشته باشد جواب آنـ مـثبت است این نکته را در خودتان هم می‌توانید امتحان کنید باین معنی که چند ثانیه بـخندید در آن مـوقع حال خوشی در خود احساس خواهید کـرد و مـی‌بینید که سـبک و راحـت شـده‌اید بعد فکر و روح شما بـاز و آزاد می‌گردد.

بر عکس اگر گوشه‌های دهان خود را آویزان کنید و صورت خود را درهم بکشید و اخم کـنید خـواهید دید بسرعت خوشحالی و سبکروحی شما از مـیان رفـته و احـساس خـستگی مـی‌کنید بطوریکه تحقیق کـرده‌اند وقـتی کسی چین به پیشانی خود می‌اندازد و یا به ابرو گره میزند باصطلاح اخم می‌کند ۶۹ عضله و در مـوقع خـنده نـصف آن بکار میافتد اشخاص سالم و نیکو فطرت غالباً خـندان و مـزاح و بـر عـکس آن مـردم مریض و بدسرشت باصطلاح اخمو هستند و بیشتر اوقات قیافه آنها گرفته است حالا باید دید چرا انسان می‌خندد ارسطو حکیم معروف یونانی می‌گوید موضوع خنده‌دار عبارت از چیزی اسـت که از مکان و زمان بخصوص خود خارج و موجب خطر و زحمتی هم نگردد انسان از شوخی و بذله‌گوئی هر قسم که باشد خوشش می‌آید با وجود این مردمانی هستند که از هیچ شوخی و مطایبه لذتـی نـمی‌برند، اما ممکن است این حس را در آنها ایجاد کرد و پرورش داد دانشمند معروفی که استاد دانشگاه فلوریدا در امریکا است چند سال قبل موضوع مطایبه و بذله‌گوئی را در برنامه آن دانشگاه گنجانید و معتقد است و با دلایـل عـلمی و عملی ثابت کرد که این حس هم مانند ذوق موسیقی است و در هر کس وجود دارد و می‌توان در دماغ دانشجویان بذر آنرا کاشت و آنرا پرورش داد بطوریکه از سـخنان خـنده‌دار یا کارهای مضحک بوجد آیـند و لذتـ برند این حس برای تمام طبقات مردم در هر کار و مقامی که باشند ارزش خاص دارد رئیس سابق جمهوری آمریکا چندی پیش گفت اگر مزاح و بذله‌گوئی را دوسـت نـداشتم نمی‌توانستم چنانکه باید وظـایف خـود را در ریاست جمهوری آمریکا انجام دهم اگر کسی در آن تاریخ جای من بود و این حس را نداشت حالا دیگر زنده نبود.

میان هوش و بذله‌گوئی رابطهٔ نزدیک برقرار است دانشجویانی که نمره‌های عالی در مـواد درسـی دارند بذله‌گوئی آنها از شاگردان عقب‌مانده خیلی بیشتر و بهمین جهت محبوبیت آنها نزد دیگران زیادتر است زیرا همه مردم اشخاص شوخ و خنده‌رو را دوست دارند و از آنها لذت می‌برند.

با دل‌خونین لبی خـندان بـیاور هچو جـام نی گرت زخمی رسد چون چنگ آئی در خروش

حافظ

روی گشاده‌ای که دلی وا شود از آن صائب بصد هزار گلستان بـرابر است

صائب


منبع: مجله گوهر , مهر ۱۳۵۴

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.