چرا افراد گروه‌های خونی متفاوت دارند؟ افراد دارای هر گروه‌ خونی می‌توانند به چه گروه‌های خونی دیگری، خون بدهند؟

0

همان‌طور که می‌دانید خون از گلبول‌های قرمز، گلبول‌های سفید، پلاکت ها و پلاسما تشکیل‌شده است. در تحقیقات میکروسکوپی مشاهده شده که ملکول‌های آنتی ژنی که در سطح گلبول‌های قرمز هستند در افراد مختلف متفاوتند. ملکول های آنتی ژنی نوعی پروتئین هستند و تفاوت در ملکول‌های آنتی ژنی سبب ایجاد گروه های مختلف خونی می‌شود.

در سال ۱۹۰۰ دکتر کارل لاند اشتاینر دو نوع آنتی ژن A و B را کشف کرد، که به سبب این کشف در سال ۱۹۳۰ جایزه نوبل پزشکی را دریافت نمود. بنابراین افرادی که دارای آنتی ژن نوع A هستند بنام گروه A و افرادی که که دارای آنتی ژن B هستند تحت عنوان گروه B طبقه بندی می‌شوند. بعدها متوجه شدند که خون بعضی افراد شامل هر دو نوع آنتی ژن A و B می‌باشد که تحت عنوان گروه AB طبقه بندی شدند، و افرادی که هیچ کدام از آنتی ژن‌های A و B را ندارند تحت عنوان گروه O تقسیم بندی گردیدند. بنابراین خون همه افراد به چهار گروه اصلی تقسیم بندی شد. البته مطالعاتی که تاکنون انجام شده وجود بیش از ۲۰۰ نوع گروه خونی را در انسان مشخص کرده است، ولی در زمینه انتقال خون به بیماران همان‌چهار گروه یاد شده دارای اهمیت هستند.

قبل از انتقال خون به هر بیمار باید گروه خونی بیمار مشخص شود و مسئله مهم هماهنگ بودن گروه خون بیمار با خون دهنده می‌باشد. خون فردی که گروه A باشد می‌تواند به افرادی که گروه A و AB هستند انتقال یابد و همین‌طور خون فردی که گروه AB دارد فقط می‌تواند به فردی که گروه AB داشته باشد انتقال یابد و خون گروه O می‌تواند به هر چهار گروه خونی B A AB و O انتقال یابد. از این چهار گروه O بنام «دهنده همگانی» نامیده می‌شود.

گروه‌های خونی

بنابراین فردی که گروه خونی A دارد می‌تواند خون گروه های A و O را دریافت کند، فردی که گروه B دارد می‌تواند خون گروه های O و B را دریافت نماید و افرادی که گروه O دارند فقط می‌توانند خون گروه O را دریافت کنند و افرادی که گروه AB هستند می‌توانند خون همه گروه های O، B، A و AB را دریافت دارند. ازاین‌رو گروه AB بنام «گیرنده همگانی» شناخته می‌شود. زیرا افراد این گروه می‌توانند از هر گروه خونی، خون دریافت کنند.

نوع آنتی ژن از کسی که می‌تواند گرفته شود به کسی که می‌تواند داده شود گروه خونی
A A و O AB و A A
B B و O AB و B B
B و A B و O و A و AB AB AB
——– O O و AB و A و B O

 

اگر خون اشتباهی به بیمار انتقال یابد، ممکن است باعث مرگ او گردد، زیرا آنتی ژن های گروه های مختلف خونی نمی‌توانند با یکدیگر متصل شوند و در بدن بیمار تولید اختلالاتی می‌نمایند. ولی پلاسمای خون هر فرد می‌تواند به فرد دیگر انتقال یابد. چون در تمام افراد از ترکیبات یکسان تشکیل‌شده است.

   

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.