معرفی کتاب « قدرت اراده »، نوشته پُل ژاگو

0

پیشگفتار

اصول و تمرینهای مطرح شده در این کتاب به هیچ وجه ابداع یا بدیهه‌گویی شخصی نیستند، بلکه من ناچار بوده‌ام آنها را، مانند هزاران نفر دیگر، از آثار ابداع‌کنندگانشان بیاموزم. پس از مدتهای مدید تأمل، مراقبه، اندیشه، تحقیق و زیستن با این اصول به این نتیجه رسیدم که بهتر است برگردان و روایت جدیدی ارائه دهم… که شاید مطلب برای افراد بسیار زیادتری قابل جذب و هضم گردد.

از آغاز قرن بیستم، کتابها و مقالات گوناگونی، که شمارشان نیز پیوسته افزایش می‌یافت، همزمان باهم توجه عموم را به پرورش جسمانی و پرورش روانی جلب کرده‌اند. این دو زمینه گرچه باهم تفاوت دارند ولی مکمل یکدیگرند و هر دو در رشد و بهبود فردیت انسانی نقش دارند. اولی به ایجاد هماهنگی جسمانی، به قدرت و نرمش عضلانی توجه دارد؛ و هدف دومی رشد و پرورش مکانیسمهای گوناگون مغزی است.

استعدادِ خواستن اگر با قاطعیت و استمرار توأم باشد روشن‌بینی روحی را تقویت می‌کند و باعث برتری مستقیم اندیشه سنجیده بر اندیشه خودکار و بنابراین بر رفتار می‌شود.

همراه و همگام با افزایش پرورش جسمانی ـ چه از نظر مدت و چه از نظر شدت ـ که قابلیت کار عضلانی را می‌افزاید و باعث بهبود وضع جسمانی می‌شود، پرورش روانی نیز رفته رفته تنش انرژی مغزی و روانی را بالا می‌برد، و در نتیجه بزودی بازتاب درونی و تأثیر بیرونی فکر و اراده ده برابر می‌گردد.

گستره و عمق دانایی انسان هر چقدر باشد، اگر هوش در معرض فعالیت کافی روانی قرار نگیرد، سست و ثابت و عقیم و منفعل باقی می‌ماند. هوش و ارگانیسم، محرک پویا و زنده و پرتوبخشی از فعالیت مغزی و روانی دریافت می‌کنند.

انسان با بالا بردن سطح قابلیت روانی خود و تلاش برای متمرکز ساختن ارادی فعالیتهای آن، عرصه امکانات بهنجار و طبیعی آن را فراختر می‌سازد و توانایی غلبه بر خویش و حتی جهان خارج، اختلالات، مقاومتها و موانع متعددی را که ظاهرا غلبه‌ناپذیر به نظر می‌رسند پیدا می‌کند.

اینکه یک هیجان شدید می‌تواند نیروی عضلانی را یا فلج کند یا آن را چندین برابر سازد، نشان‌دهنده برتری قوای ذهنی و روانی بر قوای فیزیولوژیک است. نیروی ذهنی و روانی هم می‌تواند برخی ضعفهای ارگانیک را تشدید کند و هم فعالانه امکان درمان آنها را تسهیل نماید. سرانجام، اگر احساسات و هیجان انسانی با فورانی برانگیخته شود، حتی بی‌حالترین و سست‌ترین انسانها گاه در برابر حیرت همگان کارهایی ابتکاری و شایان توجه انجام می‌دهند که هیچ کس قبلاً باور نمی‌کرد قادر به انجام آن باشد.

من به یکایک خوانندگان این کتاب اطمینان می‌دهم که هر قدر از قدرت اراده و نیروی ذهنی و روانی محروم باشند، اگر توصیه‌های کتاب را به کار بندند به نتایجی دست خواهند یافت که بسیار فراتر از امیدهای ایشان است.

پل ژاگو


مقدمه

ـ داشتن یک شخصیت نیرومند؛

ـ اعتماد به نفسی که اجازه دهد دست به اقدام زنیم و موفق شویم؛

ـ اراده‌ای سنجیده، استوار و سرسخت و مصمم؛

ـ قدرت اینکه با سنجیدگی بر خود غلبه و چیرگی داشته باشیم؛

ـ اطمینانی روشن‌بینانه، آسوده‌دلانه و با داوری منصفانه و خوشذوقانه در حضور دیگران؛

ـ استعداد تأثیر بر اندیشه، مقاصد و تصمیمهای دیگران؛

ـ قوه ذهنی و روانی نیرومند و مهارت لازم برای غلبه بر انواع مشکلات متعدد…

… راست آن است که اکثر ما می‌پنداریم این صفات دست‌نیافتنی هستند حال آنکه دست یافتنی‌اند. این کتاب می‌خواهد این را به شما ثابت کند و بیاموزاند. کتاب به شما نشان خواهد داد که چگونه با روش خاص تمام این استعدادها را، هر قدر هم که آمادگی داشته باشید، در خود بپرورانید.

کارایی این روش را تا حد زیادی خوانندگان این دفتر تأیید کرده‌اند. اگر بدون تبلیغات زیاد و پر سروصدای مطبوعاتی و غیرمطبوعاتی تاکنون حدود ۲۰۰ هزار نسخه از این کتاب به فروش رفته است، از آن روست که هر کسی آن را خوانده از آن راضی بوده و خواندنش را به اطرافیان خود توصیه کرده است.

پس ضعیفترین آدمها نیز باید شجاعت خود را بازیابند و با اعتماد به پرورش تدریجی که ما توصیه می‌کنیم عمل کنند، در آن صورت هر قدر ضعیف، هر قدر متزلزل و مردد باشند، اراده آنها تقویت می‌شود و سپس یاد می‌گیرند که خود را تحمیل کنند.

این پرورش بسیار سودمند است، و خواننده اگر هم توجه اندکی به آن داشته باشد، احساس می‌کند به تلاش اولیه‌ای برانگیخته شده است که تلاشهای بعدی را به همراه خواهد داشت. استحکام و تقویتِ قدرت هدایت‌کننده اراده از طریق آموزش، یک مسئله پرورشی است. پس از اینکه نخستین گام برداشته شود با نمایش امتیازاتی که دارد قوه محرکه‌ای ایجاد خواهد کرد تا دومین گام با اطمینان بیشتری برداشته شود، و بدین ترتیب هر گام جدید، راه گام بعدی را هموارتر خواهد ساخت.

تبعیت فعالیتهای گوناگون روان ـ تنی [سایکو سوماتیک] از نظارتی که اندیشه سنجیده اعمال می‌کند، شرط اصلی موفقیت است. این تبعیت قادر است به رغم مانع یا مشکلی که وجود دارد، براساس تصمیمی قاطع عمل کند. قبل از هر چیز به نظر مطلوب و خوشایند می‌آید چون حداکثر هماهنگی درونی را ایجاد می‌کند. وقتی تحول جسمانی به حد معینی برسد، اراده همگامی و رابطه‌ای دایمی و تنگاتنگ با زندگی درونی پیدا می‌کند. آن گاه هدایت افکار، تعدیل یا تهییج ـ بر حسب مورد ـ احساسات و عواطف یا محرکهای موجود و حاکمیت پیروزمندانه بر حالات حسی را بر عهده خواهد گرفت.

تأثیر تنگاتنگ روحی و جسمی ـ که مفهوم آن با استفاده درمانی از تلقین رایج شده است (۱) ـ با چنان دقت و شدتی در نزد کسانی تجلی می‌کند که به اندازه کافی برای تمرکز ارادی فکر، خود را پرورش داده‌اند: یعنی ضمن حفظ تصویر مناسب در آگاهی خود، می‌توانند کاری کنند که بر عمیقترین بافتهای بدنشان نیز تأثیر گذاشته شود. خواهیم دید که قبل از ایجاد این امکان، تا حدی آسان است که وضع روحی خاصی ایجاد کنیم که بتواند با استواری، نیروی حیاتی و مقاومت در برابر علل بیماریزای مختلف را در ما پدید آورد.

از سوی دیگر معلوم شده است که فکر دارای پرتوافکنی نیرومندی است که از طریق اتر به سوی کسانی که فکر می‌کنیم امواج نوسانی مکرر (۲) حالات روحی مکمل حالات ما ایجاد می‌کنند، گسیل می‌نماید. تصورات ذهنی دقیق، مداوم و شدید البته دارای تأثیر بسیار بیشتری هستند تا تصویرهای غیردقیق، فرّار و سست. بنابراین، تأثیر روانی فردی ضمن کاهش تعدد حالات روحی و آموختن اینکه چگونه با انرژی بیندیشد، افزایش می‌یابد.

* * *

بدین ترتیب قصد ما این است که در این کتاب روش پرورش اراده را تشریح کنیم تا اولاً بتوان بر خود مسلط شد، ثانیا چگونگی تأثیر از فاصله یا راه دور بر یک یا چند شخص فرا گرفته شود، و بالاخره (برای کسانی که مایل به آزمایش هستند) چگونگی و نحوه اجرای روشهای تنظیم ارادی سرنوشت روشن شود.

نخستین تأثیرات حس شده در آغاز با تحریک قوه ابتکار ذهنی آشکار می‌شوند، سپس با حس اعتماد و حس قدرت، انسان آگاه می‌شود که دارای قدرت تلاشهای ارادی شده است. رفته رفته ـ یعنی با همان سرعتی که روش را به اجرا درمی‌آورید ـ اعتماد به نفس شما استمرارش بیشتر می‌شود، اندیشه‌های انگل و مزاحم، حالات عاطفی و احساسی فلج‌کننده، و خواسته‌های حسی تحت نفوذ شما قرار خواهند گرفت. تسلط بر خویش کامل می‌شود (۳) و بزودی با رضایت خاطر فراوانی هدایت حواس، حساسیت و هوش خود را در اختیار می‌گیریم. در این زمان است که هر کس توانایی تمرکز انرژی روانی خود را بر روی یک تصویر دقیق به دست می‌آورد و می‌تواند به نحوی منظم، درمان‌کننده یا آرام‌بخش بر کالبد جسمانی خود تأثیر بگذارد.

پیداست کسی که بیاموزد چگونه بر خود مسلط شود، چگونه احساساتش را زیر سلطه عقل درآورد و در حضور هر کسی دارای اعتماد به نفس کامل باشد، می‌تواند بر تمام کسانی که با آنها سروکار دارد تأثیر بگذارد. یک نگاه مصمم، یک سخن ناب و رفتار خوش‌قریحه، و یک نگرش پر انرژی توأم با آرامش، به نحوی شایان توجه بر دیگران تأثیر خواهد گذاشت.

* * *

صفات ویژه و درونی دیگری علاوه بر عوامل نامبرده پیشین به نفوذ شخص می‌افزایند، نظیر حضور ذهن، حافظه قوی، پیوستگی و نظم فکری و سرعت جذب مطالب. هر کسی، حتی اگر استعداد متوسطی داشته باشد، اگر با رویدادها یا حوادث پیش‌بینی نشده و نگرش یا رفتار دیگران غافلگیر و شگفت‌زده نشود، به‌طور محسوسی خواهد توانست سرنوشت خویش را تغییر دهد. در واقع چنین شخصی در هر اوضاع و احوالی خواهد توانست هوشیاری و روشن‌بینی ذهنی خود را برای عمل یا عکس‌العمل حفظ کند. می‌تواند بدون آشفتگی بهترین رفتار را برگزیند، و کاملاً آگاه و مسلط بر آنچه که در لحظه لازم باید انجام دهد، به نحوی آرام و مصمم و قاطع به واکنش بپردازد.


کتاب قدرت اراده نوشته پُل ژاگو

کتاب قدرت اراده
نویسنده : پُل ژاگو
مترجم : ایرج مهربان
ناشر: گروه انتشاراتی ققنوس
تعداد صفحات: ۱۷۶ صفحه


 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.