معرفی کتاب « مراسم تشییع »، نوشته ماری رنولت

0

شخصیت‌های مهم

در این فهرست شخصیت‌های داستانی با حروف ایتالیک و شخصیت‌های تاریخی با حروف سیاه آمده‌اند. افرادی که نامشان با علامت ستاره مشخص شده پیش از شروع داستان ما مرده‌اند. شخصیت‌های غیرمهم که حضوری کوتاه در این داستان دارند در این فهرست نیامده‌اند.

اسکندر سوم: کبیر. هر جا نام اسکندر آمده باشد، منظور اسکندر سوم است، مگر آن که تصریح شده باشد: اسکندر چهارم.

اسکندر چهارم: پسر اسکندر که پس از مرگ او از رکسانه زاده شد.

آلکتاس: برادر سردار پردیکاس.

آمونتاس: پسر شاه پردیکاس، برادر بزرگ‌تر فیلیپ. هنگام مرگ پدر کودک بود و به نفع فیلیپ از سلطنت کنار گذاشته شد؛ بعد از مرگ فیلیپ به جرم خیانت اعدام شد؛ شوهر کینا و پدر ائورودیکه.

آنتیگونوس: سردار اسکندر. ساتراپ فریگیه: بعدها شاه شد و دودمان آنتیگونید را تأسیس کرد.

آنتیپاتروس: نایب‌السلطنه مقدونیه در طول سال‌های استقرار اسکندر در آسیا و در هنگام مرگش.

آریستونوس: افسر ستاد اسکندر؛ وفادار به اسکندر چهارم.

آریدایوس: نگاه کنید به فیلیپ سوم.

آریباس: اشراف‌زاده مقدونی؛ طراح تخت روان اسکندر؛ نام حقیقی‌اش آریدایوس بوده است و در این‌جا نام مشابه اپیروسی به وی داده شده است تا از آریدایوس، فرزند فیلیپ، متمایز باشد.

بادیا: همسر سابق اردشیر؛ شاه ایران زمین.

باگواس: خواجه جوان ایرانی؛ مورد توجه داریوش سوم و اسکندر؛ اگر چه شخصی حقیقی است، حضورش در این داستان صرفا جنبه داستانی دارد.

* داریوش سوم: آخرین شاهنشاه هخامنشی؛ پس از شکست در گوگمل توسط یکی از امرایش به قتل رسید.

دیمیتریوس: پسر آنتیگونوس (بعدها به محاصره‌کننده شهرت یافت. پس از مرگ کاساندروس پادشاه مقدونیه شد.)

دروپتیس: دختر جوان داریوش سوم؛ بیوه هفستیون.

ایومنس: منشی اعظم و سردار اسکندر؛ وفادار به خانواده سلطنتی.

ائورودیکه: دختر آمونتاس و کینا؛ نام مستعارش آدیا بود؛ ائورودیکه لقب سلطنتی‌ای بود که هنگام ازدواجش (یا نامزدی‌اش) با فیلیپ سوم به او دادند؛ نوه فیلیپ دوم و پردیکاس سوم، برادر فیلیپ دوم، بود.

* هفستیون: دوست مادام‌العمر اسکندر که چند ماه پیش از او مرد.

یولدس: پسر آنتیپاتروس، نایب‌السلطنه مقدونیه، برادر جوان‌تر کاساندروس؛ سابقا شراب‌دار اسکندر بود.

کاساندروس: پسر ارشد آنتیپاتروس؛ دشمن قسم‌خورده اسکندر. (پس از کشتن اسکندر چهارم، پادشاه مقدونیه شد.)

کبس: معلم اسکندر چهارم.

کلئوپاترا: دختر فیلیپ دوم و المپیاس؛ خواهر اسکندر؛ با شاه الکساندروس مولوسیایی ازدواج کرد و پس از مرگ شوهرش در ایتالیا بر پادشاهی او حکم راند؛ پدرش، فیلیپ، در مراسم عروسی‌اش ترور شد.

کنون: کهنه سرباز مقدونی؛ پادوی فیلیپ آریدایوس.

کراتر: ارشدترین افسر اسکندر که هنگام مرگ اسکندر برای مأموریتی در مقدونیه بود.

کینا: دختر فیلیپ دوم از شاهزاده‌ای ایلیریایی؛ هنر جنگیدن آموخت؛ بیوه آمونتاس؛ مادر ائورودیکه.

لئوناتوس: افسر ستاد و از خویشان اسکندر؛ پیش از مرگش با کلئوپاترا نامزد شد.

ملیگروس: افسر مقدونی؛ دشمن پردیکاس؛ حامی فیلیپ سوم.

نیارخوس: دوست دوران کودکی و ستایشگر اسکندر.

نیکایا: دختر آنتیپاتروس، نایب‌السلطنه مقدونیه؛ با پردیکاس ازدواج کرد و بعد از او جدا شد.

نیکانور: برادر کاساندروس: سردار ارتش ائورودیکه.

*اوخوس: (اردشیر اوخوس) شاهنشاه ایران قبل از دوره کوتاه حکومت داریوش سوم.

المپیاس: دختر نئوپتولموس، پادشاه مولوسیا؛ بیوه فیلیپ دوم؛ مادر اسکندر.

پیتون: افسر ستاد اسکندر و بعد پردیکاس.

پردیکاس: دومین انتخاب اسکندر به فرماندهی پس از مرگ هفستیون؛ نامزد کلئوپاترا پس از مرگ لئوناتوس.

*پردیکاس سوم

پیوکستاس: افسر ستاد اسکندر؛ ساتراپ پارس.

*فیلیپ دوم: بانی تفوق مقدونیه بر یونان؛ پدر اسکندر.

فیلیپ سوم: (فیلیپ آریدایوس.) پسر فیلیپ از فیلینا، همسر نه چندان سرشناس او؛ نام درباری فیلیپ هنگام بر تخت نشستن به وی داده شد.

پلوپرخون: افسر ستاد اسکندر؛ نایب‌السلطنه مقدونیه پس از مرگ آنتیپاتروس.

بطلمیوس: (به یونانی: پتالمایوس) افسر ستاد و از بستگان اسکندر، گویا برادرخوانده‌اش. پادشاه مصر شد و دودمان بطالسه: (بطلمیوسیان) را تأسیس کرد. زندگی‌نامه‌ای در باره اسکندر نگاشته که آریان از آن بسیار استفاده کرده است.

رکسانه: همسر اسکندر؛ پس از نبرد باکتریا (باختر) اسکندر این اسیر را به زنی گرفت؛ مادر اسکندر چهارم.

سلوکوس: افسر ستاد اسکندر. (بعدها پادشاه امپراتوری سلوکیان در خاور نزدیک گردید.)

سی‌سی‌گامبیس: مادر داریوش سوم، مورد محبت اسکندر.

استاتیرا: دختر داریوش سوم؛ در دربار شوش به همسری اسکندر درآمد.

تئو فراستوس: جانشین ارسطو به عنوان مدیر لوکئوم در آتن، مورد حمایت کاساندروس.

تسالونیکه: دختر فیلیپ دوم از همسری نه چندان نام آشنا؛ بعدها همسر کاساندروس شد.


کتاب مراسم تشییع نوشته ماری رنولت

کتاب مراسم تشییع
نویسنده : ماری رنولت
مترجم : سهیل سُمّی
ناشر: گروه انتشاراتی ققنوس
تعداد صفحات: ۴۷۱ صفحه


 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.