کتاب « گات‌هام »، نوشته سارا سلطانی

0

این قصه چندان بر اساس واقعیت نیست و شخصیت­ها چندان حقیقی نیستند.

روی شن­های داغ، در کنار ماهورهای بیابانی، مجلس نامبارکِ ضیافتی به انتظار ایستاده.

توده­های مبهم ابر در پهنهٔ آسمان با اندکی مهارت میل به مبارزه می­برند. طوفان سرخ به انتظار ایستاده.

هفت میهمانِ ناخوانده در میان آرامشِ موقت جنگ، برای مماشات به انتظار ایستاده.

در این عدم، مرگی شگفت، در پی بلعیدن بخت­های مساعد، پا در هوا به انتظار ایستاده.

ستیز تا ازل ادامه دارد، تزلزل به انتظار ایستاده.

ما اما راهب صلحیم. پرتگاه پیر را که رد کنیم، عشق به انتظار ایستاده.

پیشکشی ناچیز و کوچک به پیشگاه مادر که به نامش روزگار را آغاز کردم و ابراهیم همسر مهربانم که قلم را به دستم سپرد.

سارا سلطانی


اشخاص به ترتیب ورود

مرد ۱

(اِل. کی) مباشر، ظاهراً آگاه­ترین فرد جمع، ۴۵ ساله

 

مرد چاق

(ابوالفتح­خان) دلاک (نویسنده)، ۶۵ ساله

 

مرد جوان ۱

(رهی) آدم پران (دی. جی)، ۳۰ تا ۳۲ ساله

 

مرد ۲

(حقیقی) شغل نامعلوم، ۴۴ ساله

 

زن جوان

(راشل) مامور کنترل حوادث، ۲۰ ساله

 

مرد جوان ۲

(تایماز) رمال، ۳۰ تا ۳۲

 

زن ۱

(شاه­پر) عروس غیب شده، ۳۳ ساله

 

مرد جوان ۳

(آربی) ناشناس، ۳۴ ساله

 

زن ۲

(کلانی) کاسه کوزهٔ قمار، ۴۰ تا ۴۲ ساله

 

مرد ۳

(مُعَیِد) روانشناس (کارگزار بورس)، ۴۶ ساله

 

سگ

(لِجر) ولگرد، ۴ ساله


کتاب گات‌هام  نوشته سارا سلطانی

کتاب گات‌هام
فیلمنامه سینمایی
نویسنده : سارا سلطانی
ناشر: انتشارات پوینده
تعداد صفحات : ۱۵۳ صفحه


 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.