دیسکسیون آئورت (پاره شدن آئورت) چیست؟ علل، تشخیص و درمان

علت های دیسکسیون آئورت

 • نکروز کیستیک بخش میانی دیواره آئورت ممکن است باعث پارگی و انتیمای آئورت شده و در نتیجه لایه‌های دیوارهٔ آئورت از هم جدا شوند.
 • فاکتورهای مستعدکننده عبارتند از، فشارخون بالا، ایتروژنیک، آترواسکلروز، سندرم مارفان، جنس مذکر، حاملگی (سه ماهه سوم)، تروما، کوارکتاسیون آئورت.
 • نوع A عبارت است از دیسکسیون آئورت صعودی +/- آئورت عرضی یا نزولی
 • نوع B فقط آئورت نزولی را شامل می‌شود.
 • ممکن است دیسکسیون، آئورت شکمی (انسداد شریان کلیوی یا مزانتریک) و عروق کرونر (MI) را نیز درگیر کند.

تشخیص افتراقی دیسکسیون آئورت

 • MI حاد
 • پریکاردیت
 • آمبولی ریوی
 • پنوموتوراکس
 • کوارکتاسیون آئورت
 • آنوریسم آئورت پاره شده
 • کوستوکندریت
 • GERD
 • اسپاسم یا پارگی مری
 • استرس/ اضطراب
 • تنگی آئورت
 • عوال ایجادکننده پلورزی
 • پانکراتیت
 • کولیک صفراوی
 • زونا
 • تروما
 • بدخیمی‌های متاستازدهنده

اپیدمیولوژی دیسکسیون آئورت

 • ۸۰ تا ۹۰% بیماران بالای ۶۰ سال سن دارند.
 • مردان خیلی بیشتر از زنان مبتلا می‌شوند

علایم و نشانه‌های دیسکسیون آئورت

 • دیسکسیون حاد اغلب با شروع ناگهانی درد شدید در پشت یا قفسه سینه همراه است.
 • ممکن است با تهوع، تعریق، تنگی نفس یا علایم عصبی (سنکوپ، پارستزی) همراه باشد.
 • افزایش فشار خون یا افت فشار (درصورت تامپوناد یا خونریزی)
 • دیسکسیون پروگزیمال: افت نبض و فشار خون اندام فوقانی، نارسایی آئورت، تامپوناد، افت فشار خون، سنکوپ، CHF، MI حاد.
 • دیسکسیون دیستال: افت نبض و فشارخون اندام تحتانی، الیگوری، ایسکمی مزانتر.

دیسکسیون آئورت

تشخیص دیسکسیون آئورت

 • بالینی: فقدان/ نامساوی بودن نبض‌های محیطی/فشارخون
 • CXR: در بیش از ۹۰% موارد تغییرات مربوط به دیسکسیون آئورت را نشان می‌دهد.
 • مدیاستن پهن، افیوژن پلور و کاردیومگالی (افیوژن پریکارد)
 • EKG: رد MI؛ در صورتی که EKG نشان‌دهندهٔ یک سندرم حاد کرونری باشد نمی‌توان دیسکسیون آئورت را رد کرد. زیرا ممکن است عروق کرونری را درگیر کرده باشد.
 • TTE: به منظور ارزیابی افیوژن پریکارد، نارسایی دریچه آئورت، دیسکسیون احتمالی آئورت از TEE استفاده می‌شوند.
 • TEE: حساسیت و ویژگی بیشتر از TTE: نمی‌تواند قوس آئورت پروگزیمال را خوب ببیند.
 • CT می‌تواند تمام آئورت و پریکارد را بررسی می‌کند ولی برای بیماران ناپایدار مناسب نیست، MRI نقش محدودی دارد.

درمان دیسکسیون آئورت

 • درمان شرایط زمینه‌ای- مخصوصاً فشارخون بالا
 • دیسکسیون حاد نوع A نیازمند جراحی اورژانس است.
 • دیسکسیون نوع B تنها نیازمند درمان دارویی است مگر موارد عارضه دار با ایسکمی عضو، محدودیت در عملکرد کلیه یا پارگی آئورت.
 • درمان دارویی با داروهای ضد فشار خون (نیتراتها، بتابلوکرها) با هدف کاهش فشارخون و قابلیت انقباض میوکارد انجام می‌شود.
 • عدم جبران قلبی حاد نیازمند درمان حمایتی شامل استراحت، بتابلوکرها جهت حفظ فشار سیستولی در کمتر از mmHg 120 و جراحی در صورت نیاز است.

پیش آگهی/ سیر بالینی دیسکسیون آئورت

 • دیسکسیون نوع A: در ماه اول در صورتی که درمان غیرجراحی انجام شود ۶۰% مرگ و میر وجود دارد. در جراحی‌های انتخابی مرگ و میر کمتر از ۱۰% است.
 • دیسکسیون نوع B: بدون جراحی در طول یکماه مرگ و میر کمتر از ۱۰% دارد.
 • عوارض بعد از عمل (۵-۱۰%): پاراپلژی، MI، نارسایی کلیه، ایسکمی فرانتریک، ناتوانی جنسی.

دیدگاه خود را با ما اشتراک بگذارید:

ایمیل شما نزد ما محفوظ است و از آن تنها برای پاسخگویی احتمالی استفاده می‌شود و در سایت درج نخواهد شد.
نوشتن نام و ایمیل ضروری است. اما لازم نیست که کادر نشانی وب‌سایت پر شود.
لطفا تنها در مورد همین نوشته اظهار نظر بفرمایید و اگر درخواست و فرمایش دیگری دارید، از طریق فرم تماس مطرح کنید.