خونریزی ریه یا هموپتیزی چه علت‌هایی دارد؟ راه‌های تشخیص و درمان آن

0

علت‌های خونریزی ریه یا هموپتیزی

 • خروج خون واضح (در جریان) از پایین طنابهای صوتی
 • باید خونریزی گوارشی (هماتمز) یا خونریزی نازوفارنجیال هموپیتزی یک خون روشن و قلیایی است در حالیکه خون دستگاه GI عموماً اسیدی و تیره است)
 • تعریف هموپیتزی وسیع: خون بیش از cc 500-100 طی یک دورهٔ ۲۴ ساعته
 • در بیش از ۳۰% موارد علت هموپتیزی مشخص نمی‌شود.

تشخیص افتراقی خونریزی ریه یا هموپتیزی

 • عفونت‌ها: برونشیت، TB، پنومونی، آبسه ریه، آسپرژیلوزیس
 • سرطان ریه
 • PE
 • واسکولیت
 • SLE/RA
 • سندرم گودپاسچر
 • گرانولوماتوز وگنر
 • آدنوم برونشیال
 • ادم ریوی
 • جسم خارجی یا تروما
 • برونشکتازی
 • دستکاری‌ها: بیوپسی ریه، برونکوسکوپی
 • داروها: ضد انعقادها: ASA، کوکائین، آمیودارون، حلال‌ها
 • قلبی: MS، CHF

اپیدمیولوژی خونریزی ریه یا هموپتیزی

 • شایع‌ترین علل: برونشیت (۵۰%) و سرطان (۲۰-۱۰%) هستند.
 • واسکولیت و TB و خونریزی آلوئولار در ۱۰% موارد باید تشخیص‌های افتراقی در نظر گرفته شوند زیرا درمان زودهنگام بیماری اهمیت فراوانی دارد.

خونریزی ریه یا هموپتیزی

علایم و نشانه‌های خونریزی ریه یا هموپتیزی

 • هرگونه خون واضح رگه‌ای
 • کراکل
 • علایم مربوط به بیماری زمینه‌ای مانند:
 • خلط در برونشیت
 • تب در پنومونی
 • کاهش وزن در سرطان
 • درد قفسه سینه پلورتیک در PE
 • خلط چرکی در برونشکتازی
 • بیماری کلیوی همراه سندرم گودپاسچر یا گرانولوماتوز وگنر

تشخیص خونریزی ریه یا هموپتیزی

 • بررسی‌های اولیه شامل: یک CXR، رنگ‌آمیزی باسیل‌های اسید فاست، سیتولوژی خلط، رنگ‌آمیزی گرم/ کشت، PT/PTT، CBC، SMA-7، U/A
 • در نظر گرفتن قرنطینه تنفسی تا رد شدن TB
 • CXR اولین تست می‌باشد، ممکن است در تشخیص بیماری و محل خونریزی کمک‌کننده باشد.
 • CT محل خونریزی فوکال را نشان می‌دهد.

هموپتیزی خفیف: در صورت وجود هرگونه ریسک سرطان برونکوسکوپی لازم است: سن> 40 X-Ray شکمی، هموپتیزی> 1 هفته، مصرف تنباکو (بیشتر از ۴۰ پاکت در سال) آنمی، کاهش وزن

 • هموپتیزی وسیع: – خونریزی فعال نیازمند برونکوسکوپی فوری
 • بیمار با شرایط پایدار و بدون خونریزی فعال (انجام CT، پیگیری با برونکوسکوپی

درمان خونریزی ریه یا هموپتیزی

 • هموپتیزی خفیف؛ درمان اتیولوژی خاص
 • هموپتیزی شدید:
 • برقراری راه هوایی، اکسیژن، پایداری همودینامیک
 • استراحت در بستر، سرکوب سرفه
 • قرار دادن محل خونریزی در وضعیت آویخته جهت جلوگیری از جاری شدن خون به ریه طرف مقابل
 • انتوباسیون در صورت لزوم جهت کنترل راه هوایی، لولهٔ دو مجرایی در صورت وجود خونریزی اکسیژن رسانی را حفظ می‌کند ممکن است ریه در حال خونریزی را از ریه بدون خونریزی جدا سازد.
 • کنترل خونریزی:
 • تامپوناد توسط بالون از طریق برونکوسکوپی
 • آرترویوگرافی و لخته‌زایی در خونریزی پایدار
 • جراحی توراسیک اورژانسی در صورتی که لخته سازی در دسترس نباشد و خونریزی پایدار باشد.

پیش آگهی/ سیربیماری خونریزی ریه یا هموپتیزی

 • مرگ و میر به علت، حجم خونریزی، میزان خونریزی و وجود بیماری زمینه‌ای ریوی بستگی دارد.
 • هموپتیزی وسیع یک اورژانس پزشکی است (بیش از ۳۰% مرگ و میر) مرگ و معمولاً در اثر آسفیکسی ناشی از پر شدن آلوئولها و هیپوکسمی است. همچنین د تعداد کمی از موارد مرگ به علت از دست رفتن خون می‌باشد.
 • کمتر از ۵% موارد هموپتیزی وسیع هستند.
 • ریسک عود خونریزی در هموپتیزی وسیع قابل توجه است حتی در صورتی که خونریزی قطع شود.


 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.