سرطان ریه چه علایمی دارد و راه‌های تشخیص و درمان آن کدام‌ها هستند؟

0

علت‌های سرطان ریه

 • سرطان اپی‌تلیوم تنفسی (برونکوژنیک)
 • Nonsmall Cell (NSCLC): 70% سرطان‌های ریه با انتشار به غدد لنفاوی ناحیه‌ای
 • اسکوآموس (۳۰%): توده مرکزی در لوب‌های فوقانی، رشد کند، متاستاز دیررس
 • آدنوکارسینوم (۳۰%): توده محیطی، رشد کند، متاستاز زودرس
 • Large Cell (10%): توده محیطی، متاستاز زودرس، غالباً حفره‌دار
 • Small Cell یا oat Cell (SCLC): رشد سریع و متاسازهای گسترده و زودرس (۷۰% در زمان تشخیص متاستاز داده‌اند)، ۱۰۰% در سیگاری‌ها.
 • انواع نادر: کارسینوئید، برونکوآلوئولار (غیرسیگاری‌ها)

تشخیص افتراقی سرطان ریه

 • TB
 • عفونت قارچی
 • پنومونی
 • لنفوم
 • سرطان متاستاتیک
 • AVM
 • سارکوئیدوز
 • کیست برونکوژنیک
 • پنوموتوراکس
 • غدد لنفاوی داخل ریوی
 • سندرمهای ریوی- کلیوی (گرانولوماتوز وگنر)
 • بیماری بافت همبند
 • تومورهای خوش خیم: لیپوم، هارماتوم، فیبروم، همانژیوم، لیومیوم

اپیدمیولوژی سرطان ریه

 • سر درسته مرگ ناشی از سرطان در آمریکا، دومین سرطان شایع در آمریکا
 • ۱۷۰ هزار مورد جدید و ۱۵۰ هزار مرگ در هر سال، ۱۵% بقای ۵ سال
 • حداکثر بروز در ۵۰ تا ۷۰ سالگی در بین زنان رو به افزایش است.
 • ۹۰% ناشی از سیگار می‌باشد، دیگر ریسک فاکتورها شامل: رادون، آزبستوز، آلاینده‌های هوا
 • تعداد پاکت در سال مصرفی سیگار از تعیین‌کننده‌های اصلی خطر است.
 • جهش‌هایی در انکوژن‌های myc و rac و ژنهای سرکوب‌کنندهٔ P۵۳ دیده شده است.

سرطان ریه

علایم و نشانه‌های سرطان ریه

 • ریوی: سرفهٔ هموپتیزی، تنگی نفس، درد قفسه سینه، پنومونی بعد از انسداد، افیوژن
 • سندروم SVC: ادم صورت و گردن در اثر انسداد ورید SVC
 • سندرم پان کوست: تومور آپیکال ممکن است منجر به سندرم هورنریا درد بازو و شانه در اثر فشار به شبکهٔ براکیال یا درگیری دیوارهٔ قفسه سینه گردد.
 • سندرم هورنر: میوز، پتوز، آنهیدوز
 • خشونت صدا: در اثر فشار به عصب راجعهٔ حنجره
 • خارج قفسه سینه: بی‌اشتهایی، کاشکسی، تب، آدنوپاتی، تعریف شبانه، علائم متاستاز
 • سندرم پارانئوپلاستیک (۱۵%): SIADH، سندرم اِتون لامبرت، سندرم تروسو (افزایش انعقادپذیری)، PTH اکتوپیک ¬هیپرکلسمی

تشخیص سرطان ریه

 • جهت هدایت کنترل تعیین گسترش بیماری و سلامت کلی باید بیمار تشخیص بافتی گذاشته شود.
 • CXR: توده +/- آدنوپاتی ناف ریه افیوژن پلور، آتلکتازی، آدنوپاتی مدیاستن
 • اسکواموس، Large cell و Small cell یک توده مرکزی دارند.
 • آدنوم یک تودهٔ محیطی دارد.
 • CT قفسه سینه: توده را بهتر می‌بیند، ممکن است گسترش لنفاتیک، مدیاستینال یا پلورال ضایعه نیز دیده می‌شود.
 • تشخیص بافت‌شناسی ضروری است. – سیتولوژی خلط
 • بیوپسی بوسیلهٔ برونکوسکوپی، توراکوسکوپی یا آسپیراسیون سوزنی تحت هدایت CT
 • Staging برای تعیین گسترش بیماری: CBC، بیوشیمی خون، الکترولیت‌ها، LFT، آمیلاز/لیپاز،

درمان سرطان ریه

 • Non Small Cell
 • I و II و stage IIIA: قابل برداشت هستند کموتراپی کمکی بقا را افزایش می‌دهد.
 • Stage IIIB: برداشت جراحی با کموتراپی قبل از عمل تحت بررسی است.
 • Stage IV: گزینهٔ درمانی وجود ندارد، اشعه درمانی بعنوان آرامبخش استفاده می‌شود طول مدت بقاء ۶ ماه است.
 • اشعه درمانی در محل‌های علامت‌دار برای آرام بخشی
 • Small Cell: – به کموتراپی خیلی خوب جواب می‌دهد.
 • بیماری محدود: رادیوتراپی + چهار دوره کموتراپی پاسخ کامل در ۵۰% موارد میانگین بقاء ۱۸ ماه، ۲۰% بقای ۵ ساله
 • بیماری گسترده: کموتراپی اما رادیوتراپی میزان بقاء را بیشتر نمی‌کند، پاسخ کامل در ۲۵% موارد میانگین بقاء ۹ ماه، بقای ۵ ساله وجود ندارد.

پیش آگهی/ سیر بیماری سرطان ریه

 • برای NSCLC از مرحله‌بندی TNM استفاده می‌شود. – مرحلهٔ I: تومور با صفر غده لنفاوی
 • مرحلهٔ II: تومور با گره‌های لنفاوی موضعی
 • مرحلهٔ III: گره‌های لنفاوی مدیاستن یا تهاجم موضعی گسترده تومور
 • مرحلهٔ IV: متاستاز دور دست.
 • برای SCLC سیستم TNM بکار نمی‌رود، بصورت محدود (محدود به همی توراکس) یا گسترده تعریف می‌شود.
 • SCLC: بیشترین پاسخ به کموتراپی (۸۰-۹۰%) ولی بیش از ۹۰% عود وجود دارد. بقای ۵ ساله فقط ۵% است.
 • NSCLC: جراحی در مرحلهٔ I یا II بیماری کارایی دارد ولی تعداد اندکی در این مراحل اولیه به پزشک مراجعه می‌کنند.

   

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.