اگر یک غده در ریه ( ندول منفرد) دیده شد، روش پیگیری و تشخیص و درمان چگونه است؟

0

علت های یک غده در ریه ( ندول منفرد)

 • دانسیته ندولر احاطه شده توسط پارانشیم ریه با اندازهٔ کمتر از cm3 (هرچیزی با اندازه بزرگتر یک توده نامیده می‌شود).
 • اغلب به طور اتفاقی در X-Ray یا CT یافت می‌شود، ممکن است خوش خیم و بدون علامت یا یک بدخیمی کشنده باشد.
 • هدف از بررسی‌ها شناسایی ضایعات خطرناک است در حالیکه از انجام آزمایشات تهاجمی در ضایعات خوش‌خیم پرهیز می‌شود.
 • احتمال بدخیمی براساس مشخصه‌های ضایعه و بیمار گذاشته می‌شود. وجود حتی یک ریسک فاکتور برای سرطان دلیلی برای استفاده از روش‌های تهاجمی است.

تشخیص افتراقی یک غده در ریه ( ندول منفرد)

 • گرانولوم‌های عفونی: TB، هیستوپلالسموزیس، کوکسیدیومایکوزیس
 • سرطان اولیهٔ ریه
 • آدنوم برونشیال
 • نئوپلاسم‌های خوش‌خیم ریه (مانند هامارتوم، لیپوم)
 • سرطان‌های متاستاتیک
 • لنفوم
 • AVM
 • لنف نود داخل ریوی
 • بیماری وگنر
 • ندول‌های روماتوئیدی
 • آمیلوئیوز
 • انفارکتوس ریه
 • تجمع موکوس

اپیدمیولوژی یک غده در ریه ( ندول منفرد)

 • ریسک فاکتورهای بدخیمی: قطر cm> 2، سن بالای ۴۰ سال، حاشیه‌های مضرس، غیرکلسیفیه، سیگاری‌ها
 • ۲۵% از سرطان‌های ریه بصورت یک ندول منفرد تظاهر می‌کند.

علایم و نشانه‌های یک غده در ریه ( ندول منفرد)

 • بر اساس تعریف بدون علامت

غده ندول ریه

تشخیص یک غده در ریه ( ندول منفرد)

 • CXR: قطر ضایعه کمتر از cm5: مقایسه با X-Ray قدیمی
 • CT: برای نشان دادن مشخصات ندولها، اندازه، ضایعات دیگر و نحوه کلسیفیکاسیون حساستر است.
 • برونکوسکوپی (به ندرت تشخیص‌دهنده است) یا بیوپسی توسط سوزن از طریق پوست
 • توراکوتومی: در صورتی که بیوپسی نرمال یا غیرختصاصی می‌باشد (بیوپسی برای رد سرطان حساسیت کافی ندارد)
 • سیتولوژی خلط: در ضایعات مرکزی ممکن است به تشخیص کمک کند.
 • یک الگوریتم ممکن برای ارزیابی بیمار
 • مرور CXR قبلی اگر در ۲ سال اخیر تغییری نداشته باشد نیاز به ارزیابی بیشتری نیست.
 • در بیماران بدون ریسک فاکتور بدخیمی هر ۴ تا ۶ هفته بمدت ۳ ماه و سپس هر ۶ ماه بمدت ۲ سال CT/CXR انجام شود. در صورت مشاهدهٔ هر نوع رشد، رزکسیون
 • بیماران با خطر متوسط با بالا یک CT پایه گرفته شود. سپس بیوپسی توسط سوزن یا توراکوتومی برای برداشتن ضایعه.

درمان یک غده در ریه ( ندول منفرد)

 • اگر هیچ ریسک فاکتوری وجود نداشته باشد تحت نظر گرفتن قابل قبول است و اگر ضایعه هر نوع تغییری پیدا کند ارزیابی تهاجمی اندیکاسیون دارد.
 • برداشت ندول زمانی اندیکاسیون دارد که ضایعه غیرکلسیفیه، رشد سریع، مرفولوژی مشکوک یا اندازهٔ بزرگ داشته باشد و بیمار شریاط جراحی را داشته باشد به هر حال بپوسی سوزنی یا برونکوسکوپی باید در ابتدا انجام شود. (سرطان را رد نمی‌کند)
 • روش‌های برداشت جراحی:
 • جراحی توراکوسکوپیک به وسیلهٔ ویدئو. (VATS): برای ضایعات محیطی بخوبی توراکوتومی باز می‌باشد و در زمان لزوم می‌توان آنرا به توراکوتومی باز گسترش داد.
 • مینی توراکوتومی.
 • توراکوتومی: امکان بررسی غدد لنفاوی و مدیاستن را فراهم می‌کند.
 • آستانه جراحی باید پایین باشد- یک ضایعه بدخیم می‌تواند کشنده باشد و جراحی در بیمارانی که کاندید مناسب جراحی هستند نسبتاً خوش‌خیم است.

پیش آگهی/ سیر بیماری یک غده در ریه ( ندول منفرد)

 • ندول‌های بدخیم در مقابل خوش خیم
 • سن زیر ۳۵ سال ………………………….. ۲% بدخیمی

زیر ۳۵-۴۵ ……………………………. ۱۵-۳۰% بدخیمی

بالای ۴۵ سال ………………………… بیش از ۵۰% بدخیمی

 • اندازه

کوچکتر از ۱ cm…………………. 90% خوش‌خیم

بزرگتر از ۲ cm ……………………. 70% بدخیم

 • پایداری یا ثبات: ضایعات موجود کم در طی ۲ سال گذشته تغییر نداشته‌اند احتمالاً خوش‌خیم‌اند.
 • کلسیفیکاسیون: کلسیفیکاسیون‌ها با احتمال بیشتری خوش‌خیم هستند مخصوصا اگر dense با محور مرکزی یا نمای صفحه‌ای یا نقطه‌ای داشته باشد.
 • در سرطان‌هایی که بصورت ندول منفرد تظاهر می‌کنند بقای ۵ ساله ۵۰% است (در مقابل ۱۰% بقا در همهٔ سرطان‌ها)


 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.