پنوموتوراکس چیست؟ علایم آن کدام‌ها هستند؟ راه‌های تشخیص و درمان آن

0

علت‌های پنوموتوراکس

 • ورود و هوا به فضای پلور که باعث کلاپس ریه می‌شود.
 • منجر به درد، عدم تطابق V/Q، هایپوکسمی
 • پنوموتوراکس تروماتیک (PTX): در اثر ترومای نفوذی یا غیرنافذ به سینه و علل ایاتروژنیک (برای مثال جایگذاری مسیروریدی مرکزی) ایجاد می‌شود.
 • PTX خوبخودی: اولیه در اثر پارگی حبابهای پلور آپیکال در بیماران بدون بیماری زمینه‌ای ریوی (۷۰%)؛ PTX ثانویه در بیماران دچار بیماری زمینه‌ای ریوی (مخصوصاً COPD، آسم، CF، عفونت، سرطان، بیماری بینابینی)

تشخیص افتراقی پنوموتوراکس

 • تشدید COPD
 • آسم
 • آمبولی ریوی
 • MI
 • پریکاردیت
 • دیسکسیون آئورت
 • درد سینه عضلانی اسکلیتی،
 • پلوریت

اپیدمیولوژی پنوموتوراکس

 • ۲۰۰۰۰ مورد پنوموتوراکس خودبخود در سال در آمریکا- معمولاً در سیگاریها (۱: ۲۰)
 • خوبخودی اولیه: سیگاری، قد بلند، لاغر، سن ۲۰ تا ۴۰ سال، مردان خیلی بیشتر از زنان
 • خودبخودی ثانویه: سن بالای ۴۰ سال، مردان بیش از زنان، COPD خطر بیماری را ۱۰ برابر می‌کند.
 • تنها ۱۰-۲۰% در زمان فعالیت رخ می‌دهد اکثراً غالباً در زمان استراحت پیش می‌آید.

علایم و نشانه‌های پنوموتوراکس

 • درد حاد پلورتیک قفسه سینه
 • تاکیکاردی
 • تنگی نفس یا تاکی پنه
 • کاهش صداهای تنفسی در سمت آسیب دیده
 • هایپر رزونانس در دق
 • کاهش فرمیتوس لمسی
 • ممکن است دیسترس تنفسی یا نارسایی تنفسی مخصوصاً در کسانی که بیماری زمینه‌ای ریوی دارند ایجاد شود.
 • علایم با افزایش اندازه PTX تشدید می‌شوند.
 • Tension PTX: افت فشار، از بین رفتن صداهای تنفسی، وریدهای گردن برجسته، انحراف نای به طرف مخالف، دیافورز، سیانوز، کلاپس قلبی عروقی.

پنوموتوراکس

تشخیص پنوموتوراکس

 • CXR- خط جنبی باریک و رادیولوسنت
 • نبود نمای عروقی در اطراف خط جنبی
 • انحراف نای به سمت مخالف پنوموتوراکس
 • CT: حساسیت زیاد، ولی فقط زمانی استفاده می‌شود که CXR قطعی نباشد.
 • EKG: تاکیکاردی، تغییرات غیراختصاصی ST، معکوس شدن موج T
 • ABG: هایپوکسمی ناشی از عدم تطابق V/Q، PCO۲ نرمال
 • Tension PTX: زمانی رخ می‌دهد که هوا با هر دم وارد فضای جنبی شده و در زمان بازدم نتواند خارج شود. باعث افزایش فشار جنبی می‌شود و بازگشت وریدی به قلب را کاهش می‌دهد و باعث کلاپس قلبی عروقی می‌شود، یک تشخیص بالینی.

درمان پنوموتوراکس

 • اکسیژن ۱۰۰% میزان بازجذب هوا را افزایش می‌دهد- روزانه ۲% هوای درون پلور جذب می‌شود ولی اکسیژن ولی درمانی بازجذب را تا چهار برابر افزایش می‌دهد.
 • گزینه‌های درمان فوری: تحت نظر گرفتن، آسپیراسیون با کاتتر، Chest Tube در موارد شکست کاتتر یا PTX وسیع
 • پیشگیری از عود: پلورودز، VATS (جراحی توراکوسکوپیک به کمک ویدئو)، توراکوتومی،
 • PTX خودبخود ثانویه: در بیماران ریوی به علت کاهش ذخیره ریه خطرناک است استفاده از Chest Tube +/- پلورودز
 • PTX تروماتیک: غالباً نیازمند Chest Tube است مگر اینکه خیلی کوچک باشد.
 • Tension PTX: تخلیه فوری هوا با سوزن و chest Tube – منتظر CXR نشوید.

پیش آگهی/ سیربیماری پنوموتوراکس

 • PTX اولیه ندرتاً کشنده است.
 • بیماران مبتلا به PTX ثانویه بیش از ۱۵% مرگ و میر دارند.
 • عود بیماری یک مشکل شایع است- ۳۰ تا ۵۰% از پنوموتوراکس‌های خودبخود مجدداً تکرار می‌شوند.
 • ترک سیگار میزان برگشت را کم می‌کند.
 • پس از اولین یا دومین پنوموتوراکس باید درمان پیشگیری از عود را مورد توجه قرار دارد.
 • در نشت هوای مداوم- بیش از ۴۸ ساعت- جراحی مدنظر قرار می‌گیرد.
 • پنوموتوراکس تروماتیک ممکن است به آرامی طی چند ساعت تا چند روز پس از تروما رخ دهد. CXR اولیه ممکن است PTX را نشان ندهد.

   

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.