طول مدت و زمان مثبت شدن آزمایش ادرار از نظر مصرف مواد مخدر مختلف

اغلب داروهایی که مورد سوء مصرف قرار می‌گیرند، به جز LSD در آزمایش ادرار یافت می‌شوند. معمولاً تا ۲ روز پس از خوردن این مواد، آزمایش ادرار مثبت است.

مدت زمانی که پس از مصرف مواد مخدر، تست ادرار مثبت می‌شود، به صورت زیر است:

  • آمفتامین: ۴۸ ساعت
  • کوکایین: ۸ – ۶ ساعت (متابولیت‌ها ۴ – ۲ روز)
  • کدیین: ۴۸ ساعت
  • هرویین: ۷۲ – ۳۶ ساعت
  • ماری جوانا: ۳ روز تا ۴ هفته
  • متادون: ۳ روز
  • مورفین: ۷۲ – ۴۸ ساعت
  • فن سیکلیدین: ۸ روز

دیدگاه خود را با ما اشتراک بگذارید:

ایمیل شما نزد ما محفوظ است و از آن تنها برای پاسخگویی احتمالی استفاده می‌شود و در سایت درج نخواهد شد.
نوشتن نام و ایمیل ضروری است. اما لازم نیست که کادر نشانی وب‌سایت پر شود.
لطفا تنها در مورد همین نوشته اظهار نظر بفرمایید و اگر درخواست و فرمایش دیگری دارید، از طریق فرم تماس مطرح کنید.