زخم گاز گرفتگی را چطور باید درمان کرد؟

0

زخم ناشی از گاز گرفتگی (bite wounds) اگر درمان نشوند، ممکن است موجب عفونت بافت‌های عمقی‌تر شود. عفونت ناشی از گاز گرفتگی معمولا پلی‌میکروبیال است ولی در مواردی که بیمار با تاخیر مراجعه می‌کند، معمولا یک نوع ارگانیسم رشد می‌کند.

استافیلوکوک اورئوس و باکتری‌های بی‌هوازی در عفونت ناشی از زخم گاز گرفتگی شایع هستند.

عفونت با Pasteurella multocida در گاز گرفتگی گربه و گاهی سگ ایجاد می‌شود.

عفونت با Capnocytophaga پس از گاز گرفتگی سگ و معمولا در افراد دچار نقص ایمنی ایجاد می‌شود.

عفونت با Eikenella در گاز گرفتگی‌های انسان (به اصطلاح انسان!) و به ویژه در زخم پس از مشت زدن به دهان روی می‌دهد.

تعداد باکتری در زخم ناشی از گاز گرفتگی انسان بیش از گاز گرفتگی حیوان است.

برای درمان تجربی عفونت زخم گاز گرفتگی می‌توان از ترکیب یک سفالوسپورین نسل اول (سفالکسین) و پنی‌سیلین (یا کوآموکسی کلاو) استفاده کرد. کلیندامایسین نیز یک داروی جایگزین است ولی بر روی Eikenella موثر نیست و پوشش همزمان این ارگانیسم ضروری است.

در برخورد با زخم ناشی از گاز گرفتگی اقدامات زیر توصیه می‌شود:

– شستشو با نرمال سالین

– دبریدمان بافت‌های مرده

– تجویز آنتی‌بیوتیک پروفیلاکتیک (کوآموکسی کلاو)

– پرهیز از بستن اولیه زخم

– پروفیلاکسی کزاز طبق پروتکل

– پروفیلاکسی هاری در موارد مشکوک

شستشوی با فشار در کاهش تعداد باکتری‌ها و خارج کردت ذرات موثرتر است و به ویژه در زخم ناشی از گاز گرفتگی انسان توصیه می‌شود.

گاهی در گاز گرفتگی صورت برای پیشگیری از تشکیل اسکار بدشکل، زخم به شکل اولیه بسته می‌شود، ولی در این موارد تجویز آنتی‌بیوتیک پروفیلاکتیک و تحت نظر گرفتن بیمار جهت شناسایی نخستین علائم عفونت ضروری است.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.