سرطان بیضه – علت‌های ایجاد کننده – علایم و نشانه‌ها – راه‌های تشخیص و درمان

0

انواع سرطان بیضه

 • منشا – scminoma – germ cell کارسینوم سلول رویانی – تراتوما

-کوریوکارسینوما – اکثر موارد منشا مختلط دارند.

تشخیص افتراقی سرطان بیضه

 • تورشن بیضه
 • ترومای بیضه
 • تودهٔ خوش خیم بیضه (لیپوم کورد، فیبروز سود و تومور، تومور آدنوماتوئید، سیست آدنوم اپیدیدیم، کیست بیضه)
 • اپیدیدیمت
 • تومور اپیدیدم
 • ادم منتشر ناشی از بیماری های قلبی / لنفاتیک
 • تورشن اپیدیدیم فرعی
 • هیدروسل، اسپرماتوسل

اپیدمیولوژی سرطان بیضه

 • سردستهٔ تومورهای توپر در مردان ۳۴ – ۲۰ سال
 • بروز تقریبا سه در هزار
 • در مردان با بیضهٔ نزول نکرده (کریپتورکیدیسم)، یا کسانی که با جراحی بیضهٔ آنها پایین آورده شده (اوریپکسی)، بروز بیماری تا ۲۰ برابر افزایش می یابد.
 • در نژاد سیاه نادر است.

علایم و نشانه های سرطان بیضه

 • شایعترین تظاهر تودهٔ بدون علامت اسکروتوم تظاهر شایع است.
 • بیضهٔ طبیعی شبیه تخم مرغ پختهٔ سفت بدون پوسته لمس می شود.
 • لنفادنوپاتی (خلف صفاقی، مدیاستن، سوپراکلاویکولار) ممکن است نشان دهندهٔ متاستاز باشد.
 • علائم ریوی ممکن است دلیل متاستاز به ریه باشد.
 • تودهٔ دردناک اسکروتوم ممکن است با ترومای اتفاقی بیضه ایجاد شود. (تمایل به خونریزی تومورها بیشتر است – Lance Armestrang از این طریق تشخیص داده شد).

تشخیص سرطان بیضه

 • شرح حال و معایته با توجه به سیستم لنفاتیک و ادراری – تناسلی
 • نورتاباندن در موارد شک به هیدروسل یا اسپرماتوسل با وجود این هیدروسل واکنشی می تواند ثانویه به سرطان بیضه ایجاد شود
 • سونوگرافی اسکروتوم
 • CXR برای متاستازها
 • تومورمارکرها: AFP، β-Hcg کمی، LDH
 • مشاوره اورولوژی فوری برای تشخیص قطعی، تعیین مرحله بیماری و درمان
 • CT اسکن و معاینه غدد لنفاوی برای تعیین مرحله بیماری
 • در تشخیص تاخیر نکنید و یا با اپیدیدیم اشتباه نگیرید.

درمان سرطان بیضه

 • ارزیابی فوری توسط اورو لوژیست
 • جراحی: اورکیکتومی رادیکال (برداشت جراحی بیضه ها)
 • کموتراپی برای بیماری پیشرفته و متاستازها
 • رادیوتراپی
 • پیگیری دقیق برای شناسایی موارد عود بیماری

پیش آگهی / سیر بالینی سرطان بیضه

 • بیماری در مراحل اولیه (StageA) تقریبا ۱۰۰% قابل درمان است.
 • مراحل B و C بقای ۵ ساله بیش از ۹۰% دارند
 • با تاخیر تشخیص و درمان موفقیت درمانی کاهش می یابد.
 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.