کیست پستان چطور تشخیص داده می‌شود؟ کدام کیست پستان خوش‌خیم و کدام یک بدخیم است؟

0

از آنجایی که بیوپسی سوزنی توده‌های پستان ممکن است موجب آرتیفکت شود و ارزیابی ماموگرافیک را دشوارتر کند، در بیشتر موارد ترجیح داده می‌شود پیش از FNA یا Core needle biopsy تصویربرداری انجام گردد. البته در عمل ممکن است در بیماران دارای توده قابل لمس پستان، ابتدا FNA انجام شود که در این صورت کیست پستان تشخیص داده می‌شود.

برای انجام FNA از سر سرنگ شماره ۲۱ و سرنگ ۱۰ سی‌سی استفاده می‌شود. معمولا کیست‌های پستان حاوی ۵ تا ۱۰ سی‌سی مایع هستند ولی گاهی ۷۵ سی‌سی یا مقادیر بیشتر نیز یافت می‌شود.

اگر مایع آسپیره شده، غیرخونی باشد، کیست به طور کامل آسپیره می‌شود و سپس پستان با دقت از نظر وجود توده باقی‌مانده معاینه می‌گردد. اگر توده‌ای لمس نگردد، اقدام بیشتری ضرورت ندارد و بیمار پیگیری می‌شود. مایع آسپیره شده نیز دور ریخته می‌شود و نیازی به بررسی سیتولوژیک ندارد.

اگر مایع آسپیره شده خونی باشد، برای بررسی سیتولوژیک به آزمایشگاه فرستاده می‌شود.

در بیشتر موارد پیش از FNA تصویربرداری انجام می‌شود و امروزه اکثریت کیست‌ها با هدایت سونوگرافی تخلیه می‌گردد.

در موارد زیر بیوپسی (معمولا Core needle biopsy) اندیکاسیون دارد:

– مشاهده توده (mass) در سونوگرافی ابتدایی

– مشاهده کیست کمپلکس در سونوگرافی ابتدایی

– وجود توده باقی‌مانده پس از آسپیراسیون

کیست ساده (Simple cyst) خوش‌خیم است ولی کیست کمپلکس (Complex cyst) ممکن است در زمینه یک بدخیمی ایجاد شده باشد.

برای بررسی نامنظمی‌های دیواره کیست (irregularities) استفاده از Pneumocytogram دقیق‌تر از سونوگرافی یا ماموگرافی معمولی است. در این روش پس از تزریق هوا به داخل کیست، ماموگرافی انجام می‌شود.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.