آرتریت روماتوئید چه علایمی دارد و تشخیص و درمان آن به چه صورت است؟

0

علت‌ها و عوامل مستعدکننده آرتریت روماتوئید

بیماری التهابی مزمن با علت ناشناخته که باشد تکثیر سینوویال، تخریب غضروفی و اروزیون استخوانی مشخص می شود.

انواعی از بیماری در جوانان رخ می دهد.

تشخیص افتراقی آرتریت روماتوئید

 • SLE مقصلی
 • سندرم شوگرن
 • سارکوئیدوز
 • HCV
 • پلی میالژی روماتیکا
 • بیماری لایم
 • نقرس
 • سندرم فلتی (RA، اسپلنومگالی، نوتروپنی)

اپیدمیولوژی آرتریت روماتوئید

 • حدود ۱% جمعیت، % ۵-۳ بومیان آمریکا
 • زنان > مردان
 • اوج شروع بیماری ۲۰ تا ۵۰ سالگی
 • در افراد خانواده ریسک بیماری بیشتر است.

 علایم و نشانه های آرتریت روماتوئید

 • سفتی و خشکی صبحگاهی > 1 ساعت.
 • درد و تورم مفصلی قرینه – با حرکت بدتر می شود – با استراحت بهتر می شود.
 • تب، بی حالی
 • دفورمیتی گردن قواکستانسیون مفصل PIP، فلکسیون مفصل DIP
 • دفورمیتی بوتونیر: فلکسیون PIP، اکستانسیون DIP
 • ندول های زیر پوستی
 • تظاهرات خارج مفصلی – چشم: کراتوکنژکتیویت، اسکلرومالاسی پرفورانس

-پلوروپریکاریت

– ندول های ریوی

تشخیص آرتریت روماتوئید

 • آسپیراسیون مایع مفصلی تشخیص دهنده است: > WBC 2000 در میکرولیتر، PMN 75% <، عدم وجود کریستال
 • ۴ تا ۷ معیار تشخیصی – خشکی صبحگاهی که بیش از یک ساعت طول بکشد. برای بیش از ۶ هفته

-تورم قرنیه مفاصل برای بیش از ۶ هفته

– باید درگیری PIP، MCP مچ دست باشد

– درگیری بیش از ۳ مفصل بیش از ۶ هفته

-ندولهای زیر پوستی

-. RF مثبت

-فرسایش مفصل یا استئوپنی دست و مچ در X-Ray

 • آنمی بیماری مزمن
 • ESR
 • در نواحی آندمیک باید عفونت بورلیا بورگدوفری با تست ELISA و وسترن بلات رد شود.

درمان آرتریت روماتوئید

 • درمان غیر دارویی شامل استراحت، حمام گرم، روغن پارافین و فیزیوتراپی
 • کنترل درد با NSAIDS و آسپرین
 • درمان دارویی زود هنگام و تهاجمی با چند دارو:

-متوتروکسات

هیدروکسی کلروکین

-سولفاسالازین

-املاح طلا

-مینوسیکلین

-پرانیزون با دوز کم

– استروئید داخل مفصلی

 • عوامل بیولوژیک جدیدی که احتمالا مانع فرسایش استخوان می شوند: (infliximab (آنتی بادی رسپتور α – TNF) و anakinra (آنتی بادی رسپتور IL-1)
 • جراحی ترمیمی در بیماران دچار آرتروپاتی تخریبی

پیش آگهی / سیر بالینی آرتریت روماتوئید

 • اهداف درمان: جلوگیری از تخریب مفصل، کاهش درد / التهاب، حفظ ROM
 • الگوهای مختلف پیشرفته بیماری: برخی شروع آرام با فروکش ها و عودهای متعدد دارند، برخی هم شروع حاد و سریع دارند.
 • نیمی از بیماران در عرض ۱۰ سال دچار معلولیت می شوند.
 • جراحی ترمیمی اغلب کیفیت زندگی را بهتر می کند.
 • امید به زندگی به زندگی ۷-۳ سال
 • پیش آگهی ضعیف در زنان سفید پوست، RF مثبت، درگیری بیش از ۲۰ مفصل، ESR ندولهای روماتوئیدی تغییرات مفصلی در X-Ray
 • عوارض: دفورمیتی های دائمی مفصل، سندرم تونل کارپ، واسکولیت، افیوژن پریکارد، نیمه در رفتگی اسه – اطلسی
 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.