آیا بدن انسان الکتریسیته تولید می‌کند؟

0

ممکن است عجیب به نظر برسد اگر بدانید که بدن ما خودش جریان الکتریکی تولید می‌کند و در حقیقت نه فقط الکتریسیته بلکه حتی امواج مغناطیسی از کلیه اعضاء بدن تولید می‌شوند. جریان الکتریکی که در بدن تولید می‌شود در کنترل کار اعصاب و ماهیچه‌های بدن کمک می‌کنند. در حقیقت الکتریسیته به شکل ها و فرم های مختلف در کلیه فعالیت ها و کارهای بدن مصرف می‌شود.

قدرت عضلات در حقیقت محصول جذب و دفع شارژهای الکتریکی است. اعمال مغز طبیعتا الکتریکی هستند. کلیه پیام‌های رسیده و فرستاده شده توسط مغز به بافت‌ها به شکل امواج الکتریکی انتقال می یابند. برای انجام انواع به‌خصوصی از اعمال، امواج الکتریکی زیادی تولید می‌شوند. این امواج الکتریکی توسط عمل الکتروشیمی در برخی سلول‌های به‌خصوص تولید می‌شوند.

بسیاری از نارسایی‌های فیزیکی توسط اندازه‌گیری امواج الکتریکی تشخیص داده می‌شوند. به‌عنوان مثال هر نوع نارسایی یا بی نظمی در عمل قلب می‌تواند از طریق امواج الکتریکی تولیدشده قلب تشخیص داده شود. همین‌طور امواج الکتریکی تولیدشده توسط عضلات، مغز، چشم‌ها و غیره می‌تواند ثبت شود و بر این اساس هرگونه نارسایی در کار اعضاء شناخته می‌شود. مثلاً الکترومیوگرام برای ثبت امواج الکتریکی عضلات، الکتروکاردیوگرام برای قلب و الکترو آنسفالوگرام برای مغز استفاده می‌شوند. برای پی بردن به نقایص عمل قلب، پزشکان اغلب از دستگاه الکتروکاردیوگراف استفاده می‌کنند. الکتروکاردیوگراف دستگاهی است که فعالیت الکتریکی قلب را به‌صورت منحنی خاصی به نام الکتروکاردیوگرام ثبت می‌کند. هر الکتروکاردیوگرام از یک موج P که مربوط به فعالیت الکتریکی دهلیزهاست و دو موج QRS و T که مربوط به فعالیت الکتریکی بطن‌هاست تشکیل‌شده است. موج P به فاصله کمی قبل از شروع انقباض دهلیزها و موج QRS کمی پیش از انقباض بطن‌ها ثبت می‌شود. منحنی T نیز کمی قبل از پایان انقباض بطن‌ها و بازگشت آن‌ها به حالت آرامش پدیدار می‌شود. هر فرد دارای یک منحنی الکترو آنسفالوگرام متفاوتی است. البته دوقلوهای مشابه، دارای منحنی‌های مشابهی هستند. منحنی الکترو آنسفالوگرام می‌تواند وجود نارسایی ها و غیر طبیعی بودن مناطق مغز را مشخص کند.

متخصصین در بیماری‌های مختلف می‌توانند نارسایی های مختلف فیزیکی را توسط تجزیه و تفکیک این امواج الکتریکی پیدا کرده و تشخیص دهند. درمان مناسب می‌تواند بعد از تشخیص بیماری‌ها داده شود و اطلاعات به دست آمده از امواج الکتریکی ثبت شده برای پزشکان، در پیشنهاد درمان بیماری‌های مختلف بسیار مهم است.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.