بیماری پیک چیست و چه علائم و نشانه‌هایی دارد؟ راه‌های تشخیص و درمان

0

چه بیماری‌های دیگری شبیه بیماری پیک هستند؟

 • دمانس مولتی‌انفارکت
 • دمانس آلزایمر
 • هیدروسفالوس با فشار طبیعی
 • نئوپلاسم لوب تمپورال
 • انسفالیت لیمبیک
 • دمانس الکلیک
 • بیماری هانتینگتون
 • بیماری روانی (مثل افسردگی ماژور با سایکوز یا اختلالات شخصیتی)

چگونگی ایجاد و علت‌های بیماری پیک

 • یک بیماری دژنراتیو نورونی که باعث دمانس شدید شده عمدتاً لوب‌های تمپورال را درگیر می‌کند.
 • آتروفی لوبار فرونتوتمپورال با از دست‌دادن نورونی در لایه‌های خارجی کورتکس مغزی، آستروسیتوز و تغییرات اسفنجی در نورون‌ها همراه است.
 • اتیولوژی ایدیوپاتیک است اما استعداد درگیری فامیلی وجود دارد.
 • نورون‌های متورم موجود هستند، تعدادی همراه با انکلوزیون‌های نقره‌ای (اجسام پیک) هستند که فیلامنت‌های پروتئین tau را می‌سازند.
 • اجسام پیک در حدود موارد در اتوپسی دیده می‌شوند.

علایم و نشانه‌های بالینی بیماری پیک

 • آفازی و آپراکسی به طور اولیه در موارد رخ می‌دهند.
 • تغییر شخصیتی و رفتار غیرقابل قبول اجتماعی در بیشتر موارد غالب هستند.
 • نشانه‌های فرونتال مانند آبولیا و عدم رعایت بهداشت شخصی
 • نشانه‌های اختلال لیمبیک مانند بولیمیا و تمایل جنسی

چگونه بیماری بیماری پیک را تشخیص بدهیم؟ روند و شیوه بررسی

 • تاریخچه پزشکی و معاینه کلینیکی
 • هیچ تست آزمایشگاهی یا تصویربرداری تشخیصی نیست.
 • CT اسکن یا MRI ممکن است آتروفی فرونتوتمپورال که اغلب یک‌طرفه است را نشان دهد.

راه‌های درمان بیماری پیک

 • هیچ درمانی جهت کاهش دمانس به جز آنهایی که در بیماری آلزایمر استفاده می‌شود وجود ندارد (مثل donepezil/ memantine)
 • خدمات اجتماعی و مداخله روان‌پزشکی ممکن است برای اختلالات رفتاری لازم باشد.

پیش‌آگهی/ عوارض

 • بدترشدن کلینیکی پیش‌رونده در ۵-۲ سال تا دمانس نهایی در یک وضعیت نباتی رخ می‌دهد.
 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.