تالاسمی چه علایم و نشانه‌هایی دارد؟ راه‌های تشخیص و درمان تالاسمی

0

علت‌ها و عوامل مستعدکننده تالاسمی

 • بیماری ژنتیکی که باعث کاهش مقدار هموگلوبین کارا می‌گردد.
 • هموگلوبین بالغین (HbA) یک تترامر متشکل از ۲ زنجیر آلفا و ۲ زنجیره ((بتا) است اگر این نسبت به هم بخورد هموگلوبین در RBC رسوب می‌کند و RBC توسط طحال از جریان خون حذف می‌شود در نتیجه آنمی همولیتیک ایجاد می‌شود.
 • آلفا تلاسمی: حذف ژن آلفاگلوبین باعث افزایش زنجیره‌های بتاگلوبین می‌شود، حذف هر ۴ ژن آلفا مغایر حیات است، حذف ۳ ژن آلفا باعث آلفا تلاسمی، و حذف ۱ تا ۲ ژن آلفا فرد را به شکل ناقل بیماری در می‌آورد.
 • بتا تالاسمی: نقص در ژن بتاگلوبین باعث افزایش زنجیره‌های آلفا می‌شود.

تشخیص افتراقی تالاسمی

 • آنمی فقر آهن
 • هموگلوبینوپاتی‌ها (مثل SCD)
 • هموگلوبینوپاتی اکتسابی (مت هموگلوبین، سولف هموگلوبین کربوکسی هموگلوبین)
 • آنمی همولیتیک
 • اریترولوکمی (۶M)
 • سندرم‌های میلودیسپلاستیک

اپیدمیولوژی تالاسمی

 • شیوع خاص، در مناطق اندمیک مالاریا
 • بیش از ۱۵% از جمعیت‌های مدیترانه‌ای و جنوب شرقی آسیا مبتلا هستند.
 • تالاسمی شایعترین بیماری ژنتیک در جهان است.
 • ۱۵% سیاهپوستان حامل بدون علامت آلفا تالاسمی هستند.

علایم و نشانه‌های تالاسمی

 • آنمی: رنگ‌پریدگی، ضعف، کاهش تحمل فعالیت
 • آلفا تالاسمی:
 • حذف هر چهار ژن آلفا: مرگ داخل رحمی
 • حذف ۳ ژن آلفا (بیماری HbH) ناشی از هیدروپس فتالیس): آنمی شدید با نشانه‌های همولیز.
 • حذف ۲ ژن: آنمی خفیف
 • حذف ۱ ژن: ناقل بدون علامت
 • بتاتالاسمی ماژور: آنمی شدید با تغییرات استخوانی، صورت شبیه سمور، پیشانی برجسته، رنگ مسی پوست، همولیز
 • بتاتالاسمی مینور: آنمی میکروسیتیک

تشخیص تالاسمی

 • CBC واسمیر محیطی- آنمی: شدت بستگی به از دست رفتن تناسب زنجیره‌های گلوبین دارد.
 • میکروسیتوز: MCV > 80 اغلب > 70
 • هایپوکروم: RBC با ظاهر رنگ پریده
 • سلول‌های غیرطبیعی: سلول‌های هدف، اجسام هینز
 • الکتروفورز هموگلوبین تشخیص دهنده است.
 • نرمال: ۹۷%= HbA، %۳ HbF (2b2a) 2HbA (2(2a) (2(2a)
 • آلفا تالاسمی: کاهش HbA با افزایش درصد HbH (4b) بشدّتِ نقص بستگی دارد.
 • بتاتالاسمی: کاهش یا حذف HbA، جایگزین شدن با HbF یا ۲HbA

درمان تالاسمی

 • درمان حمایتی برای آنمی و مشاوره ژنتیک، آزمایشات پیش از تولد در دسترس
 • تزریق خون در صورت نیاز
 • اسپلنکتومی چنانچه نیاز به تزریق خون افزایش یابد یا نشانه‌های همولیز دیده شود.
 • بتاتالاسمی
 • مکمل اسیدفولیک – پیوند مغز استخوان

پیش آگهی/ سیر بالینی تالاسمی

 • در اغلب موارد بیماران به اشتباه در ابتدای بیماری بعنوان آنمی فقر آهن درمان شده و دچار اضافه بار آهن می‌شوند.
 • ناقلین آلفا تالاسمی: بیماری خوش‌خیم که نیاز مشاوره ژنتیک است، باید اسپلنکتومی توصیه شود.
 • بیماری آلفا تالاسمی (HbH): ممکن است همولیز شدید رخ دهد.
 • هیدروپس فتالیس: مرگ داخل رحمی
 • (تالاسمی: آنمی شدید با سیر کشنده (تا سن ۳۰) مگر اینکه پیوند مغز استخوان انجام شود.
 • بتا تالاسمی مینوز: آنمی خفیف عموماً بدون علامت
 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.