تومور نخاعی چیست و چه علائم و نشانه‌هایی دارد؟ راه‌های تشخیص و درمان

0

چه بیماری‌های دیگری شبیه تومور نخاعی هستند؟

 • آبسه اپی‌دورال نخاعی
 • عفونت هرپس‌زوستر
 • میلیت عرضی حاد
 • میلوپاتی اسپوندیلوتیک
 • سیرنگومیلی
 • میلیت ناشی از اشعه

چگونگی ایجاد و علت‌های تومور نخاعی

 • تومورهای نخاعی ممکن است خارج دورا (متاستاتیک به استخوان یا کلاپس ثانویه مهره و فشار به روی طناب نخاعی)، خارج نخاعی و داخل دورایی (خارج از طناب نخاعی اما در داخل دورا) و یا داخل طناب نخاعی (در درون طناب نخاعی) باشد.
 • تومورهای داخل نخاعی بسیار کند رشد هستند اما به علت محل غیرقابل دسترسشان، درمان سختی دارند.
 • آستروستیوم (درجه پایین یا بالا) – آپاندیموم – گانگلیوگلیوما – تومورهای نورواکتودرمی اولیه (PNET).
 • تومورهای داخل دورایی خارج نخاعی از دورا یا مننژ برخاسته و به علت اینکه قابل دسترس‌تر هستند پروگنوز بهتری دارند.
 • مننژیوما – نوروفیبروما – تومورهای متاستاتیک (۸۵% از گسترش تومور جسم مهره ناشی می‌شوند)
 • تومورهای خارج دورایی تقریباً منحصر به، کانسرهای توپُر متاستاتیک ثانویه و یا لنفوم هستند و پروگنوز خوبی دارند.

علایم و نشانه‌های بالینی تومور نخاعی

 • تومورهای داخل نخاعی به طور شایعی با درد غیراختصاصی پشت و کمر (با خوابیدن بدتر می‌شود)، شکایت حسی خفیف، اختلالات راه‌رفتن به صورت نهفته، ضعف پاها و احتباس ادراری تظاهر می‌یابند.
 • تومورهای داخل دورایی خارج نخاعی معمولاً با درد رادیکولر سینه‌ای، پارستزی صعودی در پاها و احتباس ادراری و پاراپارزی اسپاستیک بروز می‌کنند.
 • علایم خارج دورایی شامل درد شدید استخوانی و حساسیت نقطه‌ای، پاراپارزی و پارستزی صعودی در پاها با احتباس ادراری است.

چگونه بیماری تومور نخاعی را تشخیص بدهیم؟ روند و شیوه بررسی

 • عکس‌های ساده ممکن است بزرگی کانال نخاعی، ضایعات پدیکول مهره، اسکولیز در کودکان را نشان دهد و یا ممکن است نرمال باشد.
 • MRI با تشدید به وسیلهٔ گادولینیوم تشخیصی است.
 • CT میلوگرافی به‌ندرت مورد نیاز است اما در صورتی که MRI منع استفاده دارد، مورد مصرف قرار می‌گیرد.

راه‌های درمان تومور نخاعی

 • کاربرد کورتیکواستروئیدها در صورت وجود ادم قابل توجه طناب نخاعی ضرورت دارد.
 • رادیوتراپی برای متاستازهای خارج دورایی معمولاً کفایت می‌کند.
 • برداشت جراحی برای تومورهای داخل دورایی و خارج مدولاری قابل دسترس اندیکاسیون دارد.
 • رادیوتراپی و کموتراپی نقش محدودی در درمان تومورهای داخل نخاعی دارند.

پیش‌آگهی/ عوارض

 • تومورهای متاستاتیک خارج دورایی معمولاً با بدخیمی سیستمیک پیشرفته بروز می‌کنند. اینها پروگنوز بسیار بدی دارند و میزان بقاء کلی به بدخیمی سیستمیک وابستگی دارد.
 • پیش‌آگهی نورولوژیک بستگی به میزان عملکرد شخص در زمان مداخلهٔ اولیه دارد.
 • پیش‌آگهی در موارد فشار طناب نخاعی به شدت و مدت زمان فشار وابستگی دارد.
 • تومورهای داخلی نخاعی درجه پایین پیش‌آگهی مطلوبی در صورت برداشت کامل جراحی دارند.
 • تومورهای بدخیم داخل نخاعی معمولاً میزان بقای کمی (کمتر از ۲۴-۱۸ ماه)، وابسته به بافت‌شناسی و قابلیت برداشت جراحی تومور دارند.
 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.