خون‌ریزی گوارشی مزمن چه علت‌هایی دارد و چطور می‌توان به تشخیص مناسب رسید؟

0

خون‌ریزی گوارشی مزمن

این حالت ممکن است به صورت حملات راجعهٔ ملنا یا هماتوشزی تظاهر کند که خودبخود محدود می‌شوند و معمولاً میزان اختلال همودینامیک همراه آن به اندازه موارد قبلی نیست. بیمار هم‌چنین ممکن است شواهد آشکاری از دفع خون نداشته باشد و در عوض دچار کم‌خونی پایدار بوده و نمونه‌های مدفوع هم بطور مداوم از نظر خون مخفی (occult blood) مثبت شوند.

نحوهٔ ارزیابی این حالت با خون‌ریزی گوارشی حاد متفاوت است۔ واضح است که سرعت ارزیابی جنبهٔ اورژانسی کمتری دارد. به علاوه علل محتمل این نوع خون‌ریزی با علل خون‌ریزی گوارشی حاد متفاوت‌اند. بیماران دچـــار این حالت دست کم یک بار تحت اندوسکوپی فوقانی و کولونوسکوپی قرارگرفته‌اند که طی آنها منشأ خون‌ریزی مزمن مشخص نشده است. به همین دلیل منشأ خون‌ریزی یا در دستگاه گوارش فوقانی یا کولون است که شناسایی آن دشوار است و طی بررسی‌های قبلی از نظر دور مانده است؛ یا منشأ آن در رودهٔ باریک است. بررسی روده باریک از این لحاظ به دلیل طول و شکل آن دشوار است. به طور کلی بررسی روده باریک با پرتونگاری انجام می‌شود. بیمار می‌تواند باریوم را بخورد که پس از آن مادهٔ حاجب از رودهٔ باریک عبور می‌کند. برای اتساع روده لولهٔ آنتروکلیز (enteroclysis tube) استفاده کرد و نوک دیستال آن را نزدیک رباط تریتز قرار داد، این روش امکان تجویز پرفشارتر باریوم و هوا را فراهم می‌کند. توموگرافی کامپیوتری و انتروگرافی با رزونانس مغناطیسی، به سرعت در حال گرفتن جای فلوروسکوپی هستند. استفاده از این روش برای تشخیص‌گذاری محدود است زیرا ضایعات مخاطی مسطح مثل اکتازی‌های عروقی که از علل شایع خون‌ریزی مخفی هستند ممکن است به آسانی از نظر دور بمانند مواردی که بررسی‌های رادیولوژیک علت خون‌ریزی را مشخص نمی‌کنند، بررسی اندوسکوبی روده کوچک را می‌توان با انتروسکوپی بادکنک‌دار دوتایی (آنتروسکوپی enteroscopy) یا با روش جدید اندوسکوپی کپسولی (capsule endoscopy) انجام داد. در موارد خون‌ریزی مداوم در صورتی که طی اندوسکوپی منشا خون‌ریزی در دستگاه فوقانی یا کولون یافت نشود و نتیجه بررسی‌های پرتونگاری منفی باشد می‌توان با لاپاروتومی همراه با اندوسکوپی در اتاق جراحی تمام روده باریک را بررسی نمود. به علاوه بررسی آنژیوگرافیک دستگاه گوارش تحتانی ممکن است منشأ خون‌ریزی مزمن را آشکار کند.

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.