دوقلوها چگونه متولد می‌شوند؟

0

به‌طور طبیعی یک زن در طی زایمان خود یک نوزاد دختر یا پسر به دنیا می‌آورد، ولی گاهی نیز در یک زایمان، دو یا چند نوزاد متولد می‌شوند. دو کودکی که در یک‌زمان از یک مادر متولد شوند دوقلو نامیده می‌شوند. آیا می‌دانید دوقلوها چگونه متولد می‌شوند؟

در طی روزهای دهم تا هجدهم دوره قاعدگی با تخمک‌گذاری، اندام‌های تولیدمثل زن تخمک تولید می‌کنند. اگر عمل لقاح در طی این مرحله انجام گیرد، یکی از اسپرم‌های مرد به داخل تخمک راه‌یافته و ترکیب تخمک و اسپرم سبب ایجاد سلولی بنام تخم یا زیگوت می‌شود. و این سلول شروع به تقسیم شدن کرده و بعد از حدود ۲۸۰ روز نوزاد متولد می‌شود.

گاهی بعد از عمل لقاح، خود تخمک به دو قسمت تقسیم می‌شود و هر دو این قسمت‌ها در داخل رحم، مانند دو جنین جداگانه شروع به رشد و نمو می‌کنند و درنتیجه در هنگام زایمان دو کودک متولد می‌شوند. این دوقلوها را دوقلوهای یک تخمکی یا مشابه می‌نامند. زیرا ازنظر شکل و قیافه شبیه به هم بوده و همیشه با هر دو دختر یا هر دو پسر هستند.

گاهی ممکن است دو اسپرم از مرد به‌طور جداگانه با دو تخمک از زن ترکیب‌شده و درنتیجه دو جنین در رحم مادر شروع به رشد کنند. نوزادان متولد شده در این حالت ممکن است شبیه هم نبوده، هم‌چنین ممکن است از یک جنس باشند و یا از یک جنس نباشند، به این دوقلوها، دوقلوهای نامشابه با دو تخمکی می‌گویند.

میزان اتفاق افتادن آن‌ها بیش از (۷۰ درصد) میزان اتفاق افتادن دوقلوهای مشابه است. دوقلوهای برادر وار (نامشابه) و مشابه را نمی‌توان از ظاهر آن‌ها باز شناخت. این مسأله ای است که باید هنگام وضع حمل با آزمون جفت و پرده هایی که دوقلوها را از یکدیگر جدا می‌کند روشن شود. اگر دو لایه پرده موجود باشد، دوقلوها مشابه ند، اگر چهار لایه باشد، برادر وارند. نیز با تحقیق در مورد گروه‌های خونی آنان معمولاً این موضوع تشخیص داده می‌شود.

در مواردی دیده شده که مادران در یک زایمان حتی تا تعداد ۱۰ نوزاد بدنیا بیاورند که البته این موارد بسیار نادر است.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.