منظور از زندگی نباتی یا وضعیت نباتی پایدار چیست و در چه حالتی می‌توانیم بگوییم که شخصی دچار آن شده؟

0

چه بیماری‌های دیگری شبیه زندگی نباتی یا وضعیت نباتی پایدار هستند؟

persistent vegetative state (PVS)

 • استوبور یا کوما
 • وضعیت پس از تشنج
 • صرع مداوم بدون جزء حرکتی
 • انسفالوپاتی متابولیک
 • وضعیت locked-in (انفارکتوس پونز)
 • کاتاتونی سایکوژنیک

چگونگی ایجاد و علت‌های زندگی نباتی یا وضعیت نباتی پایدار

 • یک وضعیت نورولوژیک که با فقدان عملکرد کورتکس و فعالیت سالم ساقه مغز مشخص می‌شود.
 • بیماران بیدار به نظر می‌رسند اما با محیط پیرامون ارتباطی ندارند.
 • در نتیجه احیاء ناکامل ثانویه به ایست قلبی، انسفالوپاتی ایسکمیک ناشی از برون‌ده قلبی مختل، نارسایی تنفسی یا مراحل نهایی دمانس ایجاد شود.

علایم و نشانه‌های بالینی زندگی نباتی یا وضعیت نباتی پایدار

 • بیماران ممکن است حرکت دهانی یا شکلک درآوردن داشته باشند.
 • وضعیت دکورتیکه که با فلکسیون بازوها و هیپراکستانسیون پاها مشخص می‌شود.
 • چشم‌ها ممکن است در داخل اتاق محیط اطراف را دنبال کنند.
 • بیمار ممکن است بلغ خودبخودی داشته باشد اما قادر به خوردن نیست.
 • عدم وجود ارتباط با محیط پیرامون
 • عدم وجود پاسخ هدف‌مند به ناراحتی و درد
 • عدم توانایی برقراری ارتباط

چگونه بیماری زندگی نباتی یا وضعیت نباتی پایدار را تشخیص بدهیم؟ روند و شیوه بررسی

 • EEG برای ارزیابی کندی و فعالیت تشنجی
 • CT اسکن یا MRI سر جهت ارزیابی ضایعات ساختمانی
 • غربالگری متابولیک و آزمایشات خونی شامل غربالگری دارویی
 • آنالیز مایع نخاعی ممکن است در صورت شک به خونریزی زیر عنکبوتیه‌ای و / یا عفونت اندیکاسیون یابد.

راه‌های درمان زندگی نباتی

 • درمان حمایتی ممکن است شامل تغذیه از راه لوله تنفس مصنوعی در شرایط خاص باشد.
 • مایعات وریدی

پیش‌آگهی/ عوارض

 • در حال حاضر راهنماهای اخلاقی و قانونی کمی در خصوص چگونگی ادارهٔ این بیماران وجود دارد.
 • گاهی، بیماران جوان ممکن است پس از یک دورهٔ طول کشیده بهبود یابند. به هر حال، بالغین در یک حالت نباتی پایدار پس از ۱ هفته بهبود نمی‌یابند.
 • در صورت موافقت خانواده، ممکن است بتوان لوله تنفسی را خارج کرد.
 • قطع تغذیه و مایعات به شدت مورد اختلاف بوده و هنوز دادگاه‌ها به صورت مورد به مورد بررسی می‌شود.
 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.