سردرد به خاطر خونریزی مغزی یا سکته مغزی چه ویژگی‌هایی دارد؟

0

خونریزی داخل مغزی (intracerebralhemorrhage) با سردرد، استفراغ، کاهش سطح هوشیاری و نقایص عصبی فوکال تظاهر پیدا می‌کند.

هیپرتانسیون شایع‌ترین علت خونریزی داخل مغزی غیر تروماتیک است ولی گاهی AVM یا خونریزی به داخل تومور علت آن است.

سکته ایسکمیک

سردرد ناشی از سکته ایسکمیک به طور تیپیک دارای ویژگی‌های زیر است:

(دارای شدت خفیف تا متوسط

(در همان سمت سکته

(بدون ضربان

در مقایسه سکته ناشی از ترومبوز شریانی، آمبولی و انفارکتوس لاکونار، سردرد در ترومبوز شریانی شدیدتر و در انفارکتوس لاکونار خفیف‌تر است.

ضایعات کاروتید موجب سردرد فرونتال می‌شوند، در حالی که سکته در posteriorfossa موجب سردرد اکسی پیتال می‌گردد.

TIA در ۵۰ درصد موارد موجب سردرد می‌شود و در یک سوم موارد سردرد نخستین علامت است.

گاهی سردرد ناشی از آمبولی شریان رتینال یا انسداد posteriorcerebralartery به دلیل بروز همزمان اختلال بینایی با میگرن اشتباه می‌شود.

گاهی روز دوم یا سوم پس از اندآرترکتومی کاروتید، بیمار دچار سردرد شدید ضربان دار در همان سمت همراه با تهوع می‌شود که علت آن cerebralhyperperfusionsyndrome است.

خونریزی داخل مغزی (intracerebralhemorrhage) با سردرد، استفراغ، کاهش سطح هوشیاری و نقایص عصبی فوکال تظاهر پیدا می‌کند.

هیپرتانسیون شایع‌ترین علت خونریزی داخل مغزی غیر تروماتیک است ولی گاهی AVM یا خونریزی به داخل تومور علت آن است.

سکته ایسکمیک

سردرد ناشی از سکته ایسکمیک به طور تیپیک دارای ویژگی‌های زیر است:

(دارای شدت خفیف تا متوسط

(در همان سمت سکته

(بدون ضربان

در مقایسه سکته ناشی از ترومبوز شریانی، آمبولی و انفارکتوس لاکونار، سردرد در ترومبوز شریانی شدیدتر و در انفارکتوس لاکونار خفیف‌تر است.

ضایعات کاروتید موجب سردرد فرونتال می‌شوند، در حالی که سکته در posteriorfossa موجب سردرد اکسی پیتال می‌گردد.

TIA در ۵۰ درصد موارد موجب سردرد می‌شود و در یک سوم موارد سردرد نخستین علامت است.

گاهی سردرد ناشی از آمبولی شریان رتینال یا انسداد posteriorcerebralartery به دلیل بروز همزمان اختلال بینایی با میگرن اشتباه می‌شود.

گاهی روز دوم یا سوم پس از اندآرترکتومی کاروتید، بیمار دچار سردرد شدید ضربان دار در همان سمت همراه با تهوع می‌شود که علت آن cerebralhyperperfusionsyndrome است.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.