سونوگرافی اندوسکوپیک چه تفاوتی با سونوگرافی معمولی دارد و چه کاربردهایی را داراست؟

0

سونوگرافی اندوسکوپیک Endoscopicultra sonography (EUS) یا اندوسونوگرافی، با استفاده از اندوسکوپی که دارای مبدل (transducer) سونوگرافی روی نوک آن است، انجام می‌شود.

این مبدل را می‌توان درون مجرای گوارشی وارد کرد و تصاویر دقیقی از دیواره روده گرفت که لایه‌های مخاط (mocusa)، زیر مخاط، عضلات صاف، و سروز را به تفکیک نشان می‌دهند. به کمک این فناوری، اندوسکوپیست می‌تواند مرحله‌بندی تومور را از نظر نفوذ عمقی مشخص کند و تعیین کند که تودهٔ زیر اپی‌تلیومی در کدام لایه قرار دارد. علاوه بر آن، سونوگرافی اندوسکوپیک می‌تواند تصاویری از ساختمان‌های مجاور روده (مدیاستن، پانکراس، کبد، کیسه صفرا، عروق مزانتر) تهیه کند.

پروب‌های ظریف EUS را می‌توان از طریق لولهٔ دئودنوسکوپ، وارد مجاری صفراوی و پانکراسی کرده و تصاویر سونوگرافی از تومورهای کوچک و سنگ‌ها تهیه نمود. آسپیراسیون با سوزن ظریف (FNA) را می‌توان زیر هدایت EUS انجام داد و قدرت تشخیصی آن را بالا برد. بررسی سیتوپاتولوژی روی نمونه‌های بافتی که توسط FNA با هدایت EUS گرفته می‌شوند می‌تواند ضایعات بدخیم را از خوش‌خیم افتراق داده و متاستاز سرطانی به گره‌های لنفی یا کبد را مشخص کند. از FNA می‌توان برای تخلیه ضایعات کیستی، مانند نئوپلاسم‌های کیستی و کیست‌های کاذب پانکراس، استفاده کرد.

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.