لنفوم غیرهوچکین چیست؟ شیوه‌های تشخیص و درمان آن کدام‌ها هستند؟

0

علت‌ها و عوامل مستعدکننده لنفوم غیرهوچکین

 • لنفوم غیر هوچکین یکنوع بدخیمی منشأ گرفته از بافت لنفاوی می‌باشد. (برخلاف لوسمی، سلول‌های بدخیم لنفاوی از مغز استخوان منشأ می‌گیرند)
 • ۹۰% از موارد لنفوم غیر هوچکین منشأ B- cell دارند.
 • شایعترین NHL لنفوم فولیکولار است. (۵۰% موارد)
 • لنفوم غیرهوچکین (غیرمهاجم): Small (SLL): lymphocytic lymphoma، نواحی حاشیه‌ای/
  MAL Toma، مایکوزیس فونگویدس (لنفوم T- sell پوستی)
 • لنفوم غیرهوچکین مهاجم: لنفوم Tcell بزرگسالان، (همراه HTLV). لنفوم بورکیت، large cell، سلول‌های کورتکسی و …

تشخیص افتراقی لنفوم غیرهوچکین

 • بیماری هوچکین
 • عفونت‌های ویروسی, CMV, HIV, EBV)
 • عفونت‌های باکتریایی (بار تونلا، TB)
 • عفونت‌های قارچی (هیستوپلاسموز)
 • عفونت‌های انگلی (توکسوپلاسموزیس)
 • سارکوئیدوز
 • بدخیمی‌های مخفی

اپیدمیولوژی لنفوم غیرهوچکین

 • ۴۵ هزار مورد جدید در سال.
 • ششمین علّت شایع سرطان‌های منجر به مرگ.
 • ممکن است با سندرم داون ارتباط داشته باشد.
 • سایر ریسک فاکتورها عبارتند از: EBV 1- HTLV، هلیکوباکترپیلوری (MALToma)، و سرکوب ایمنی مزمن.

علایم و نشانه‌های لنفوم غیرهوچکین

 • لنفادنوپاتی پایدار و لوکالیزه- بدون درد- بزرگتر از ۱ cm برای ۴ هفته
 • برخلاف هوچکین، تمایل به محیط دارد (آگزیلاری، اپی تروکلئار، شکم)
 • گسترش غیرمجاورتی
 • اغلب موارد بدون علامت هستند.
 • علائم عمومی (نشانه‌های B)- تب > c°۳۸ یا (F°۳)
 • تعریق شبانه
 • کاهش وزن > 10% طی ۶ ماه
 • علائم غیراختصاصی: خستگی، بی‌حالی، خارش
 • علائم ناشی از فشار لوکالیزه: سرفه، احساس ناراحتی در سینه و دستگاه گوارش.

تشخیص لنفوم غیرهوچکین

 • بیوپسی و پاتولوژی. فلوسیتومتری و سیتوژنتیک
 • آزمایشات مرحله‌بندی.
 • معاینه فیزیکی (غدد لنفاوی، طحال، اندازه کبد)
 • علائم B
 • آزمایشات: CBC, LFT, LDH, RFT, اسیداوریک، کلسیم، الکتروفورز پروتئین‌های سرم، ۲β میکروگلوبولین.
 • CXR
 • TAP- CT (سینه، شکم و لگن)
 • بیوپسی ۲ طرفه مغز استخوان
 • گالیوم اسکن/ MRI/ PET اسکن

درمان لنفوم غیرهوچکین

 • اکثر لنفوم‌های غیرمهاجم بصورت بیماری‌های پیشرفته خود را نشان می‌دهند.
 • درمان اکثراً با هیستولوژی تعیین می‌شود.
 • درمان فرم‌های مهاجم بافتی شامل شیمی درمانی ترکیبی، عموماً CHOP (سیکلوفسفاماید، آدریاماسین، وین کریستن، پردنیزون) می‌باشد.
 • پیگیری فقط در بیماران بدون علامت با بیماری غیرمهاجم رایج است.
 • شیمی درمانی تک دارویی در SLL/ CLL (کلرامبوسیل/ سیکلوفسفاماید)
 • MALToma: درمان عفونت هلیکوباکترپیلوری
 • درمان نجات‌بخش: پیوند آلوگرافت مغز استخوان، با تطبیق HLA

پیش آگهی/ سیر بالینی لنفوم غیرهوچکین

 • مرحله‌بندی مانند بیماری هوچکین می‌باشد.
 • تاریخچه ذاتاً طولانی بیماری: غدد لنفاوی درگیر ممکن است کم و زیاد شوند، انتشار غیرمجاورتی (در غدد لنفاوی)
 • پیش آگهی عمدتاً به میزان پاسخ به درمان بیماران بستگی دارد.
 • سایر فاکتورهای مشخص کننده پیش آگهی شامل، شرایط ارجح، شاخص تکثیری، ۲B میکروگلوبولین بالا، LDH بالا، سن و اختلالات اختصاصی کروموزومی.
 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.