لوسمی لنفوسیتیک مزمن چیست؟ چه علایمی دارد و شیوه‌های تشخیص و درمان آن کدام‌ها هستند؟

0

علت‌ها و عوامل مستعدکننده لوسمی لنفوسیتیک مزمن

 • بدخیمی لنفوئیدی سلول‌های B بالغ
 • بیماران اغلب بدون علامت هستند.
 • عوامل محرک و ایجاد کننده‌ای تاکنون شناخته نشده است.
 • شایع‌ترین لوسمی در بالغین است.
 • لنفوم لنفوسیتیک کوچک (SLL) تظاهر لنفوم CLL است

تشخیص افتراقی لوسمی لنفوسیتیک مزمن

 • لنفوسیتوز واکنشی
 • عفونت ویروسی (EBU)
 • لوسمی پرولنفوسیتیک
 • لوسمی گرانولوستیک بزرگ
 • لوسمی سلول مویی شکل
 • لنفوم طحال
 • NHL در فاز لوسمی

اپیدمیولوژی لوسمی لنفوسیتیک مزمن

 • متوسط سنی ۶۰ سال
 • مرد> زن
 • مخصوصاً در روسیه و یهودی‌های شرق شایع‌تر است.

علایم و نشانه‌های لوسمی لنفوسیتیک مزمن

 • در نیمی از بیماران بدون علامت است.
 • لنفادنوپاتی – هپاتواسپلنومگالی
 • عفونت‌های مکرر با ارگانیسم‌های اوپسونیزه، استافیلوکوک‌ها، استرپتوکوک‌ها
 • آنمی: رنگ‌پریدگی، خستگی
 • ترمپوسیتوپنی: خونریزی، کبودشدگی
 • علائم عمومی شایع نیست، اگر موجود باشد می‌تواند نشان دهنده تبدیل به فرم تهاجمی‌تر لوسمی لنفوم باشد.

تشخیص لوسمی لنفوسیتیک مزمن

 • CBC: WBC با لنفوسیتوز (۹۰- ۷۰%)
 • بیوپسی/ آسپیراسیون مغز استخوان: بیش از ۳۰% لنفوسیت، وجود ۱۹CD، ۲۰CD، ۵CD یا ۲۳CD در فلوسیتومتری.
 • با آنمی همولیتیک اتوایمون و ترومبوسیتوپنی همراهی دارد.

درمان لوسمی لنفوسیتیک مزمن

 • درمان حمایتی با IVIG و اسپلنکتومی
 • درمان: عوامل الکیله کننده (کلرامبوسیل، سیکلوفسفامید، پردنیزون، برای عوارض اتوایمیون) کموتراپی ترکیبی هنوز قطعاً مفید دانسته نشده است.
 • اندیکاسیون‌های درمان
 • لنفادنوپاتی علامتدار
 • سیتوپنی بعلت پیشرفت بیماری یا پدیده اتوایمون
 • علائم سیستمیک
 • کموتراپی با دوز بالا و پیوند مغز استخوان در دست بررسی هستند.

پیش آگهی/ سیر بالینی لوسمی لنفوسیتیک مزمن

 • ممکن است بدون علامت باشد و سیر مزمن طول کشیده‌ای پیدا کند.
 • بقا به مرحله بیماری بستگی دارد.
 • مرحله صفر: فقط لنفوسیتوز (بقا ۱۲ سال)
 • مرحله I: لنفوسیتوز و آدنوپاتی (بقا ۹ سال)
 • مرحله II: لنفوسیتوز و اسپلنومگالی (بقا ۷ سال)
 • مرحله III: آنمی (بقا ۱ تا ۲ سال)
 • مرحله IV: ترمبوسیتوپنی (بقا ۱ تا ۲ سال)
 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.