مرگ مغزی چیست و در چه حالتی می‌توانیم بگوییم که شخصی دچار مرگ مغزی شده است؟

0

چه بیماری‌های دیگری شبیه مرگ مغزی هستند؟

The diagnosis of brain death

 • هیپوترمی (کمتر از C° ۳۳)
 • مسمومیت دارویی
 • کومای عمیق

چگونگی ایجاد و علت‌های مرگ مغزی

 • مرگ مغزی به عنوان قطع کامل کلیهٔ فعالیت‌های الکتریکی نیمکره‌ها و ساقه مغز تعریف می‌شود.
 • قطع کامل جریان خون مغزی سپس به طور ثانویه رخ می‌دهد.
 • با توجه به پایان زندگی از نظر قانونی وضعیت مشابه مرگ قلبی دارد.

علایم و نشانه‌های بالینی مرگ مغزی

 • آپنه
 • عدم پاسخ به درد شدید
 • رفلکس‌های ساقه مغز شامل پاسخ‌های مردمکی، رفلکس قرنیه و پاسخ به تحریک تراشه وجود ندارد.
 • بیمار ممکن است رفلکس‌های Lazarus گه‌گاهی به صورت بلندکردن یک بازو، یا حرکت تونیک گردن، علی‌رغم عدم فعالیت مغز و ساقه مغز داشته باشد.

چگونه بیماری مرگ مغزی را تشخیص بدهیم؟ روند و شیوه بررسی

 • EEG ایزوالکتریک نشان‌دهندهٔ خاموشی الکتریکی مغز است.
 • عدم وجود جریان خون مغزی می‌تواند با اسکن هسته‌ای مغز، CTA، MRA و یا ناپلرترانس کرانیال ارزیابی شود.
 • غربالگری دارویی باید جهت رد مسمومیت انجام شود.
 • تلاش باید جهت شناسایی علت مرگ مغزی، شامل غربالگری خون و تصویربرداری مغز، انجام شود.
 • غالباً تورم مغز با بطن‌های کوچک و فقدان شیارها در CT یا MRI قابل توجه است.
 • تست اکسیژناسیون آپنه‌ای را انجام دهید:
 • با گرفتن ABG، pCO2 را اندازه‌گیری کنید.
 • ونتیلاو را جدا کنید و اجازه دهید تا بیمار از طریق T-tube اکسیژن ۱۰۰% را تنفس کند.
 • pCO2 تقریباً mmHg3 در دقیقه افزایش خواهد یافت.
 • بعد از چند دقیقه اگر pCO2 بالای mmHg55 بوده و بیمار تنفس نمی‌کند، این نشانهٔ مرگ ساقهٔ مغز است.

نحوه برخورد در هنگام مواجهه با مرگ مغزی یک بیمار

 • در رابطه با طبیعت مرگ مغزی با خانواده بیمار صحبت کنید.
 • برای تخصیص اندام‌ها برای پیوند ترجیحاً قبل از مرگ مغزی با خانواده وی صحبت شود.
 • اگر معیارهای ذکرشده وجود داشت، بیمار را می‌توان از نظر قانونی مرده اعلام و تنفس مصنوعی را ختم کرد.
 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.