نقرس چه علت‌ها و علایمی دارد و تشخیص و درمان آن چیست؟

0

علت‌ها و عوامل مستعدکننده نقرس

 • سندرمی است که در آن افزایش اورهٔ خون سبب تسریع رسوب کریستال های مونوسدیم اورات شده و التهاب، آسیب بافتی، توفوس و آرتریت مفصلی ایجاد می کند.
 • اغلب موارد وابسته به کاهش دفع ایداوریک (بیماری کلیوی مزمن، شرایط کم آبی بدن، دیورتیک ها) می باشد و سایر موارد بسته به تولید بیش از حد اسیداوریک (اختلال یا نقص آنزیمی / افزایش turn over سلولی مانند لوسمی، پسوریازیس و هموگلوبینوپاتی ها) هستند.

تشخیص افتراقی نقرس

 • آرتریت های عفونی
 • نقرس کاذب (رسوب کریستالهای کلسیم پیروفسفات)
 • سایر اختلالات رسوبات کریستالی (مثل هیدروکسی آپاتیت کلسیم یا کلسیم اگزالات)
 • آرتریت روماتوئید
 • استئوآرتریت
 • سلولیت
 • تروما
 • شکستگی های فشاری

اپیدمیولوژی نقرس

 • مردان میانسال بیشتر درگیر می شوند.
 • در زنان قبل از یائسگی بندرت دیده می شود.
 • بیماران پیوندی که سیکلوسپورین مصرف می کنند، در خطر بالاتری قرار دارند.

علایم و نشانه های نقرس

 • آرتریت نقرسی حاد

-حملات متعدد درد شدید مفصلی، تورم و اریتم

– مفصل MTP اول شایعترین مفصل درگیر است (Podagra)

– همچون سایر مفاصل که بطور شایع درگیر می شوند عبارتند از: مچ پا، مفاصل اینتر تارسال، زانو و مچ دست.

– تب

-نقرس توفوسی مزمن

توفوس های قابل لمس بصورت کریستالهای رسوب کرده در بافت زیر پوستی، خصوصا اطراف مفصل یا استخوان شکل می گیرند.

تشخیص نقرس

 • آسپیره کردن مایع مفصلی یا توفوس ها تشخیصی است.

-انکسار مضاعف منفی و کریستالهای سوزنی شکل، بیش از ۶۰۰۰۰ سلول در سی سی؛ PMNS 70%

– آسپیراسیون توفوس ها، کریستالهای اورات را نشان می دهد (بر عکس ندولهای روماتوئیدی)

 • X-Ray: نواحی لیتیک punched – out همراه لبه های استخوانی برآمده (نشانه Martel)
 • سرم: لوکوسیتوز، ESR، ممکن است اسیداوریک بالا باشد یا نباشد
 • اندازه گیری اسید اوریک در ادرار ۲۴ ساعته ممکن است در تشخیص تولید بیش از حد اسید اوریک از دفع کم آن کمک کند: > 800 mg اسید اوریک در ادرار نشان دهنده تولید بیش از حد آن می باشد.

درمان نقرس

 • حملات حاد

-ایندومتاسین و سایر NSAIDS

-کلشی سین خوراکی

– کورتیکواستروئید (داخل مفصلی / خوراکی / IM / IV) در موارد شدید یا موارد کنتراندیکاسیون مصرف NSAIDS و کلشی سین

– عدم درمان هایپو اوریسمی (مانند آلوپورینول) یا دیورتیک در طی حملات حاد

– یخ

 • پیشگیری

-آلوپورینول: مهار گزانتین اکسیداز برای کاهش تولید اسیداوریک؛ در موارد تولید بیش از حد، نقرس توفوسی، سنگ کلیه و کلیرانس کراتینین >

– کلشی سین با دوز پایین

– داروهای اوریکوزوریک میزان جذب اسید اوریک از طریق کلیه را کاهش می دهند: پروبنسید، سولفاپیرازون

پیش آگهی / سیر بالینی نقرس

 • حملات حاد اغلب بدنبال تروما، استرس، جراحی، بیماری، الکل، رژیم غذایی و تغییر در سطح اسیداوریک خون اتفاق می افتد.
 • اجتناب از مصرف الکل
 • چنانچه تشخیص و درمان سریع صورت نگیرد آرتروپاتی تخریبی مزمن در مفاصل اتفاق می افتد.
 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.