نقص دیواره بین دهلیزی یا ASD چیست و چه علائمی دارد؟ راه‌های تشخیص و درمان

0

چه بیماری‌های دیگری شبیه نقص دیواره بین دهلیزی یا ASD هستند؟

Atrial septal defect (ASD) – Symptoms and causes

 • تنگی ریوی محیطی
 • تنگی عروق ریوی
 • تنگی آئورت
 • باز ماندن مجرای شریانی (PDA)
 • کوارکتاسیون آئورت
 • سوفل کارکردی

علت نقص دیواره بین دهلیزی یا ASD

 • نقص سوراخ ثانویه: به علت جذب دیواره اولیه یا رشد ناقص دیواره ثانویه ایجاد می‌شود.
 • نقص سوراخ اولیه: به علت کامل به هم نرسیدن لت‌های دهلیزی بطنی ایجاد می‌شود.
 • ممکن است به علت کامل بسته نشدن دریچه بیضی ایجاد شود.
 • باعث شنت چپ به راست می‌شود و بار اضافی به دهلیز و بطن راست تحمیل می‌شود. افزایش جریان خون ریوی بزرگی دهلیز و بطن راست و شریان ریوی

اپیدمیولوژی

 • ۱۰-۵% بیماری‌های مادرزادی قلبی را شامل می‌شود.
 • از هر ده هزار تولد زنده ۴/۶ مورد دچار این بیماری هستند.
 • دختران دو برابر بیشتر از پسران مبتلا می‌شوند.
 • نوع نقص سوراخ ثانویه شایع تراست.

علائم و نشانه‌های نقص دیواره بین دهلیزی یا ASD

 • سوفل سیستولی در لبه چپ جناغ شنیده می‌شود.
 • S3 به فاصله‌ای طولانی‌تر و ثابت از s1 شنیده می‌شود.
 • بعضاً یک S1 بلند شنیده می‌شود.
 • یافته‌های بالینی با توجه به سایز نقص متفاوت است. بعضاً ممکن است در موارد خفیف بی‌علامت باشد و سوراخ‌های بزرگ منجر به تنگی نفس، کاهش رشد و عفونت تنفسی راجعه می‌شود.
 • ممکن است در کودکان بزرگ‌تر باعث کاهش تحمل فعالیت بدنی شود.

تشخیص:

 • معاینه بالینی
 • نوار قلب: هیپرتروفی بطن راست و انحراف به راست محور
 • گرافی سینه: بزرگی دهلیز و بطن راست به همراه افزایش نشانه‌های عروقی گرافی
 • اکوکاردیوگرام (باداپلر) تشخیصی است.

درمان نقص دیواره بین دهلیزی یا ASD

 • ترمیم جراحی غیر اورژانسی معمولاً در سال‌های قبل از دبستان یا بعد تشخیص در کودکان بزرگ‌تر انجام می‌شود.
 • FDA کاتترهایی که برای تعیین سوراخ به کار می‌رود را تأیید کرده و در آینده بیشتر در دسترس قرار خواهند گرفت.
 • نیازی به پیشگیری اندوکاردیت نیست.

پیش‌آگهی و سیر بالینی:

 • در طول اولین سال زندگی ممکن است سوراخ خودبه‌خود بسته شود.
 • اغلب بیماران تا هنگام بلوغ بی‌علامت هستند.
 • علائم در دهه سوم زندگی ممکن است پیشرفت کند.
 • افزایش فشار خون ریوی، دیس آریتمی دهلیزی، نارسایی قلبی و نارسایی دریچه دولتی و سه لتی همه می‌توانند از علائم دیررس باشند.
 • معمولاً نتایج عمل عالی است.
 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.