هایپرآلدوسترونیسم یا افزایش آلدوسترون بدن چه علت‌هایی دارد و راه‌های تشخیص و درمان کدام‌ها هستند؟

0

علت‌ها و عوامل مستعدکننده هایپرآلدوسترونیسم یا افزایش آلدوسترون

 • آلدوسترون پمپ k/Na را درکلیه تخلیه می‌کند – افزایش آلدوسترون باعث افزایش بازجذب Na و دفع k و هیدروژن می‌شود. درنتیجه وضعیت آلکالوز هایپوکالمیک و همراه موارد HTN را ایجاد می‌کند.
 • نوع اولیه بیماری ناشی از علل مربوط به آدرنال است که مستقیماً باعث ترشح آلدوسترون می‌شود آلدسترون افزایش می‌یاد ولی رنین نرمال)
 • نوع ثانویه مربوط به علل خارج آدرنالی است که (مسیر) رنین آنژیوتانسین آلدوسترون را فعال می‌کند (آلدوسترون و رنین افزایش یافته‌اند)

اپیدمیولوژی هایپرآلدوسترونیسم یا افزایش آلدوسترون

 • زنان > مردان
 • معمولاً سن ۳۰ – ۵۰
 • عامل ۱٪ از موارد افزایش فشارخون است.
 • نوع ثانویه بیماری در حاملگی طبیعی است (استروژن فعالیت رنین و ترشح آن‌را افزایش می‌دهد)

تشخیض افتراقی هایپرآلدوسترونیسم یا افزایش آلدوسترون

 • نوع اولیه: آدنوم آدرنال (سندروم Conn) هایپرپلاژی آدرنال – سرطان آدرنال – سندروم لیدل
 • نوع ثانویه:

-افت پرفیوژن کلیه در اثر انقباض عروق کلیوی؛ آترواسکلروز، نفرواسکلروز و غیره.

-تومورهای مولد رنین

-وضعیت‌های ادماتو (CHF؛ سیروز؛ سندرم نفروتیک)

-سندرم بارتر

-سندرم گیتلمن

-ایدیوپاتیک

علائم ونشانه‌های هایپرآلدوسترونیسم یا افزایش آلدوسترون

 • بازجذب افزایش یافته سدیم

– افزایش حجم

– HTN معمولاً‌ دیاستولی

– ادم در نوع اولیه وجود ندارد.

 • از دست رفتن پتاسیم

-ضعف عضلانی

-تتانی

-خستگی

-پارستزی

-ادرار رقیق

 • ازدست رفتن هیدروژن:

-آلکالوزمتابولیک

 • سردرد
 • پلی آوری- پلی دیپسی
 • علائم احتمالی فشار خون بلند مدت (بیماریهای قلبی؛ کلیوی؛ تغییرات شبکیه)

تشخیص هایپرآلدوسترونیسم یا افزایش آلدوسترون

 • هایپوکالمی (اطمینان از عدم مصرف دیورتیک حذف کننده پتاسیم) و هایبرناتومی بعلت احتباس سدیم و ازدست رفتن آب
 • آلکالوزمتابولیک و افزایش بیکربنات (به علت از دست رفتن H)
 • افزایش فشارخون دیاستولی
 • نوع اولیه: افزایش آلدوسترون، کاهش رنین
 • نوع ثانویه: افزایش آلدوسترون و افزایش رنین
 • آلدوسترون در زمان افزایش بارسدیم بالا خواهد ماند.
 • MRI, CT شکم (احتمال شاهد آدنوم آدرنال)
 • کانتریزاسیون ورید آدرنال: ‌ تعیین تفاوت غلظت آلدوسترون بین غده راست و چپ (آلدوسترون در سمت آدنوم)
 • EKG: LVH بعلت HTN نشانه‌های هایپوکالمی (موج واضح، انقباضات زودرس، آریتمی)
 • U/A: ممکن است پروتئین آوری وجود داشته باشد.

درمان هایپرآلدوسترونیسم یا افزایش آلدوسترون

 • آدنوم آدرنال (سندروم Con) رزکسیون (در صورت امکان، لاپاراسکوپیک)
 • علل دیگر

-آنتاگونیست آلدوسترون (اسپیرونولاکتون تریامترن، آمیلوراید) برای کاهش دفع پتاسیم و هیدوژن و کاهش فشارخون

-محدودیت سدیم و داروهای ضدفشار خون در صورت نیاز

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.