هموفیلی چیست؟ علایم و عوارض آن کدامند؟ راه‌های تشخیص و درمان

0

علت‌ها و عوامل مستعدکننده هموفیلی

 • بیماری ارثی که باعث کمبود یا نقص فاکتورهای انعقادی می‌شود.
 • هموفیلی A شایعترین فرم است: کمبود فاکتور انعقادی VIII
 • هموفیلی B (بیماری کریسمس): کمبود فاکتور انعقادی IX
 • هر دو توارث وابسته به X دارند.
 • از نظر بالینی نمی‌توان این دو را از هم افتراق کرد.
 • بیماری فون ویلبراند کمبود فاکتور فون ویلبراند است که فاکتور VIII را تثبیت می‌کند.

تشخیص افتراقی هموفیلی

 • هموفیلی A
 • هموفیلی B
 • بیماری فون ویلبراند
 • اختلال انعقادی اکتسابی DIC، بیماری کبدی، کمبود ویتامین K
 • کمبود فاکتور XI
 • کمبود فاکتور XII

اپیدمیولوژی هموفیلی

 • بیماری نادر است.
 • هموفیلی A: مرد
 • هموفیلی B: مرد
 • ممکن است زنان نیز گرفتار شوند ولی بسیار نادر است.

علایم و نشانه‌های هموفیلی

 • خونریزی تأخیری بعد از تروما جراحی
 • بیماران مبتلا قادر به ساخت توده پلاکتی هستند ولی نمی‌توانند آنرا تثبیت کنند.
 • خونریزی تأخیری در فضاهای بسته می‌تواند باعث سندرم کمپارتمان یا احتقان وریدی شود و ممکن است با توده یا تومور اشتباه گرفته شود.
 • همارتروز: وجود خون در فضای سینویان مفصل متعاقب تروما
 • خونریزی دهانی حلقی ممکن است نیازمند انتوباسیون باشد.
 • ممکن است خونریزی CNS بدون تروما ایجاد شود.
 • هماچوری

تشخیص هموفیلی

 • PTT
 • PT، شمارش پلاکتی و BT معمولاً طبیعی است.
 • ارزیابی فاکتور VIII یا IX
 • آنالیز (RFLP) برای کمبود فاکتور VIII
 • بررسی‌های مختلط: اضافه کردن سرم نرمال (کنترل) به سرم بیمار تا زمانی که هموستاز ایجاد شود، این اثر اصلاحی سرم کنترل را به شکل یک درصد بیان می‌کنند).

درمان هموفیلی

 • پیشگیری از تروما
 • پرهیز از آسپرین و سایر داروهای ضد پلاکتی
 • درما اپیزودهای خونریزی با فاکتورهای انعقادی مکمل
 • کنسانتره فاکتورهای VIII یا IX (فاکتورهای تخلیص شده مونوکلونال یا نوترکیب خطر انتقال HIV و هپاتیت C را از بین می‌برد).
 • FFP یا کرایوپرسیپیتات
 • کمپلکس پروتئین پروترومبین (فاکتور انعقادی فعال شده) فقط برای هموفیلی A- در هموفیلی B استفاده از آن خطر ترومبوز را افزایش می‌دهد.

پیش آگهی/ سیر بالینی هموفیلی

 • معمولاً بیماران در سنین پایین و اغلب در زمان تولد مراجعه می‌کنند (مراجعات با سفال هماتوم یا خونریزی زیاد در زمان ختنه می‌باشد)
 • عوارض درمان رایج است و شامل عفونت‌های مربوط به انتقال خون و بیماری‌های مزمن کبدی می‌باشند.ن کبدی میقال خون و بیماریی زیاد در زمان ختنه میصlvis cavity suggestive for residual tumoral lesion, versus post surgery s
 • درمان‌های جدیدتر شامل فاکتورهای نوترکیب از این عوارض وخیم جلوگیری می‌کنند.
 • بعد از انفوزیون فاکتور ممکن است بیمار مهارکننده فاکتور VIII که مولکول IgG غیرفعال کننده فاکتور VIII است را بسازد این‌گونه بیماران را می‌توان با کمپلکس‌ها پروتئینی پروترومبین درمان کرد.
 • مشاوره ژنتیک برای افراد خانواده.
 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.