ساختمان سلول چگونه کشف شد؟

0

سال اکتشاف: ۱۹۳۳

این کشف چه می‌گوید؟

نخستین نقشهٔ دقیق از ساختمان داخلی سلول.

چه کسی آن را کشف کرد؟ آلبرت کلود Albert Coaude


آلبرت کلود نخستین دانشمندی بود که روشی برای جداسازی و مطالعهٔ اجزاء درون سلول کشف کرد. او را به درستی، پایه‌گذار زیست‌شناسی جدید نام نهادند.

گرچه او هرگز از دانشگاه فارغ التحصیل نشده بود، اما می‌توانست از دستگاه سانتریفوژ و میکروسکوپ الکترونیکی برای مطالعهٔ سلول‌های زنده استفاده کند. او دهها جزء از سلول را کشف کرد و کارکرد هر یک از آنها را مشخص نمود. او پایه‌گذار زیست‌شناسی سلولی شد.


آلبرت کلود تا سوم دبیرستان درس خواند و ناچار شد درس را رها کند و به کار بپردازد. او در جنگ جهانی اول در ارتش بلژیک خدمت کرد و بعد وارد دانشکدهٔ پزشکی شد.

او در ضمن تحصیل با ارایهٔ مقاله‌ای به مؤسسه تحقیقات پزشکی نیویورک توانست از آن جا بورس بگیرد و به امریکا برود.

کلود به مطالعهٔ سلول‌های زندهٔ سرطانی پرداخت تا کشف کند این بیماری چگونه منتقل می‌شود. او سلول‌ها را برای مطالعه از هم جدا کرد، کاری که تا آن زمان انجام نشده بود.

برای این تحقیقات هیچ‌گونه ابزاری وجود نداشت و خود او مجبور بود این وسایل را با ابتکار خود بسازد. او با استفاده از وسایل خانه مثل چرخ‌گوشت دستگاه سانتریفوژی ساخت که می‌توانست نمونه سلول‌های سرطانی مرغ‌ها را که در محلول کشت پرورش پیدا کرده بود، جدا کند. سلول‌های سبکتر روی مایع جمع شدند و سلول‌های سنگین‌تر در زیر. او این روند را مجزا سازی نامید. سال‌ها طول کشید تا کلود بتواند این مجزا سازی را کامل کند و بداند عوامل ایجاد تومور سرطانی را از مابقی سلول‌ها جدا کرده است. تجزیه شیمیایی نشان داد که این عامل ریبونوکلئیک اسید (RNA) مواد تشکیل دهندهٔ ویروس‌هاست. این نخستین علامت بود دال بر آن که عامل سرطان ویروس است.

کلود تصمیم گرفت از روش مجزا سازی سلول‌ها استفاده کند تا سلول‌های سالم را مطالعه نماید. او به مدت شش سال در آزمایشگاه خود با دستگاه سانتریفوژ و میکروسکوپ به کار پرداخت. کلود توانست هسته سلول – سازه‌ای که کروموزوم‌ها را در خود جا داده – اندامک‌ها (سازهٔ میکروسکوپی درون سلول که مانند اندامی کوچک عمل می‌کند)، میتوکوندری (میله‌های باریکی که تنفس و تولید انرژی در آنها انجام می‌گیرد)، و ریبوزوم (محل تولید پروتئین) را تشخیص دهد و آن را جدا کند کلود توانست نقشهٔ جدیدی از دنیایی ترسیم کند که وجود آن فقط حدس زده شده بود. اما قدرت میکروسکوپش کار او را محدود می‌کرد. میکروسکوپ الکترونیکی نمونه‌های زنده را با بمباران الکترون‌ها از بین می‌برد. کلود ۱۸ ماه وقت صرف کرد تا روشی ابداع کند تا بافت‌های زنده از بین نرود. در ۱۹۴۳ او نخستین تصویر دقیق و زنده از درون سلول را به دست آورد. در ۱۹۴۵ مقاله‌ای منتشر کرد و به معرفی اجزاء سلول و کارکرد آنها پرداخت.

نام دانشمندانی که دیوارهای اتم را شکستند و به درون آن راه یافتند (ماری کوری، ماکس بورن، نیلز بور، انریکو فرمی و ورنر هایزنبرگ را اکنون همه می‌دانند و به آنها احترام می‌گذارند. آلبرت کلود به تنهایی دیوارهٔ سلول را کنار زد و دنیایی را درون آن کشف کرد و کارکرد اجزاء آن را مشخص نمود.


بیش از ۲۵ نوع سلول در بدن ما وجود دارد که همهٔ آنها از یک سلول بارور شدهٔ تخمک به وجود می‌آیند.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.