علت‌های مرگ جنین چه چیزهیی هستند؟

0

مرگ‌ومیر پری ناتال (perinatal mortality) به مرگ جنین از هفته ۲۸ بارداری تا روز ۲۸ پس از تولد گفته می‌شود و به‌صورت تعداد مرگ به ازای ۱۰۰۰ تولد زنده بیان می‌شود.

نیمی از موارد مرگ پری ناتال مربوط به مرگ داخل رحمی است و به آن مرده زایی (stillbirth) گفته می‌شود. نوزاد در هنگام تولد رنگ‌پریده و سیانوتیک و فاقد ضربان قلب و تنفس است و در بسیاری موارد قرنیه، کدر و محتویات جمجمه، نرم است.

میزان مرگ‌ومیر نوزادی (neonatal motrality rate) به مرگ از زمان تولد تا ۲۸ روز پس از آن گفته می‌شود و به‌صورت تعداد مرگ به ازای هر ۱۰۰۰ تولد زنده بیان می‌شود.

به مرگ‌ومیر شیرخواران پس از روز ۲۸ زندگی تا انتهای سال اول postneonatal motrality گفته می‌شود.

میزان مرگ‌ومیر شیرخواران (infant mortality rate) شامل مجموع مرگ‌ومیر نوزادی و مرگ‌ومیر دوره پس از نوزادی است.

شایع‌ترین علل مرگ‌ومیر جنینی عبارتند از:

  • آسفیکسی داخل رحمی
  • عفونت داخل رحمی
  • بارداری چند قلو
  • نارسایی جفت

شایع‌ترین علل مرگ‌ومیر نوزادان پره ترم عبارتند از:

  • بیماری غشای هیالن ( RDS/BPD )
  • نارسی شدید (Severe immaturity)
  • خونریزی داخل بطنی (IVH)

شایع‌ترین علل مرگ‌ومیر نوزادان ترم عبارتند از:

  • آسفیکسی هنگام تولد
  • آنومالی‌های مادرزادی
  • عفونت

به نوزادانی که وزن آن‌ها در هنگام تولد کمتر از ۲۵۰۰ گرم باشد، Low birth weight می‌گویند. IUGR شایع‌ترین علت LBW در کشورهای درحال‌توسعه است، درحالی‌که prematurity شایع‌ترین علت LBW در کشورهای توسعه‌یافته می‌باشد. حدود ۷ درصد نوزادان LBW هستند ولی بیش از ۷۰ درصد مرگ‌ومیر نوزادی مربوط به آن‌ها است. نوزادانی که وزن آن‌ها در هنگام تولد کمتر از ۱۵۰۰ گرم است، Very low birth weight نامیده می‌شوند. حدود یک درصد نوزادان VLBW هستند، ولی بیش از ۵۰ درصد مرگ‌ومیر نوزادی مربوط به این نوزادان می‌باشد. احتمال مرگ نوزادان LBW در دوره نوزادی ۴۰ برابر و نوزادان VLBW 200 برابر نوزادان با وزن طبیعی است.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.