چگونه می‌توان از آب دریا آب شیرین به دست آورد؟

0

همه ما می دانیم که آب دریا شور است. آب دریا حاوی مواد معدنی زیادی است که آن را شور می کند. شوری آب دریا در نقاط مختلف آن متفاوت است. به طور متوسط در هر هزار جزء آب دریا ۳۵ جزء نمک وجود دارد. حال این سؤال مطرح می شود که می توان نمک را از آب دریا جدا کرد و آن را قابل آشامیدن نمود؟ چندین روش برای به دست آوردن آب آشامیدنی از آب دریا وجود دارد. روش اول، تقطیر آب دریاست. در این شیوه، آب دریا جوشانده می شود و بخار حاصل از آن، سرد و به آب تبدیل می شود. با تبخیر آب، نمک به جا می ماند. آبی که با این روش به دست می آید، شیرین و قابل خوردن است.

برای تقطیر آب دریا از انرژی هسته ای با انرژی خورشیدی استفاده می کنند. در روش دیگر، از انرژی الکتریکی برای به دست آوردن آب شیرین استفاده می شود. در این روش، جریان برق را از درون آب دریا عبور می دهند. جریان برق سبب می شود که یونهای مثبت نمک به یک سمت و یونهای منفی به سمت دیگر حرکت کنند. حدود ۳.۵ درصد آب دریا از عناصر محلول تشکیل شده است.

این عناصر سدیم و کلرند که با هم نمک را می سازند. هنگام عبور الکتریسیته، یونهای سدیم به سوی کاتد و یونهای کلر به سوی آند حرکت می کنند. در این روش، نمک از آب جدا و آب، قابل آشامیدن می شود. در روشی دیگر، از نوعی فیلتر مخصوص برای تصفیه آب استفاده می کنند. این فیلتر آب خالص را عبور می دهد، اما جلو عبور نمک را می گیرد. منجمد کردن آب دریا روش دیگری برای به دست آوردن آب شیرین است. وقتی آب منجمد می شود، نمک از آن جدا می شود. البته از این روش برای مقاصد خاص و محدود استفاده می کنند. یکی از بهترین روشهای تهیه آب شیرین، تقطیر چند مرحله ای است. در این شیوه، آب دریا چندین بار به سرعت و هر بار در خلأ بیشتر و درجه حرارت کمتر تبخیر می شود.

امروزه جهان با تقاضایی رو به رشد برای آب شیرین مواجه است. دانشمندان در سراسر جهان در پی یافتن روشهای جدیدی برای تهیه آب شیرین از آب دریا هستند. برای مثال در برخی از کشورهای تولید کننده روغن در خاورمیانه کارخانه های بزرگی برای به دست آوردن آب شیرین از آب دریا احداث شده است. البته هزینه بالای استخراج آب شیرین از آب دریا باعث شده است که تحقیق و آزمایش برای دست یافتن به روشهای مقرو به صرفه تر همچنان ادامه یابد.

   

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.