چرا سطح کره مریخ سرخ رنگ است؟

0

منظومه شمسی ما دارای نه سیاره است که عبارت اند از عطارد، زهره، زمین، مریخ، مشتری، زحل، اورانوس، نپتون و پلوتو. مریخ چهارمین سیاره از لحاظ فاصله تا خورشید است و جزو سیارات زمینی تقسیم بندی می شود. این سیاره را اغلب سیاره سرخ می

نامند. آیا می دانید چرا؟ انسان سفینه های بسیاری را برای مطالعه سیاره مریخ به فضا فرستاده است. این سفینه های فضایی اطلاعات ارزشمندی راجع به این سیاره در اختیار ما قرار داده اند. در سال ۱۹۷۶ میلادی سفینه های «وایکینگ یک و دو» در سطح مریخ فرود آمدند و به جمع آوری اطلاعات در مورد جو مریخ پرداختند. اطلاعاتی که توسط این دو سیاره به زمین ارسال شد، نشان داد که جو مریخ حاوی یک الی دو درصد آرگن، دو تا سه درصد نیتروژن، ۹۵ درصد دی اکسید کربن و ۰.۳ درصد اکسیژن است. سطح مریخ از نواحی تیره و روشن تشکیل شده است. حدود ۷۰ درصد از سطح سیاره مریخ به رنگ سرخ و زرد است که باعث می شود این سیاره حتی بدون تلسکوپ نیز سرخ رنگ دیده شود. این نواحی مدام در حال تغییر شکل اند. خاک مریخ حاوی اکسید آهن فراوان است. در واقع اکسید آهن فراوان موجود در خاک مریخ است که باعث می شود سطح این سیاره سرخ رنگ به نظر آید. بادهایی که با ساعت ۴۰۰ کیلومتر بر ساعت در مریخ می وزند، موجب بروز طوفانهای شدید در دشتهای این سیاره می شوند. این طوفانها مقدار زیادی از خاک سرخ رنگ سیاره را در جو آن پراکنده می کنند. از آنجا که نیروی جاذبه مریخ کم است، ذرات خاک و گرد و غبار هفته ها در جو سیاره معلق باقی می مانند. بنابراین خاک سرخ رنگ سیاره و نیز ذرات خاک معلق در جو آن باعث می شوند که مریخ سرخ رنگ به نظر آید.

 

 


 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.